Mielipiteet

Uusi rahoitusmuoto auttaa vastaamaan ruoantuotannon murrokseen

22.11.2021

Nina Elomaa

SOK:n vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa

Ruoka-ala kohtaa ilmastonmuutoksen kaltaiset aikamme megatrendit ensilinjassa. Uudistava maatalous mahdollistaa muutoksen teon tavalla, joka parantaa maaperän tuottavuutta ja sitä kautta helpottaa myös maatalouden kannattavuusongelmaa. Siksi S-ryhmä panostaa hiiliviljelyn edistämiseen. Tekemämme tutkimus- ja koulutusyhteistyön rinnalle saatiin 23.11.2021 Pohjoismaissa uraauurtava rahoitusmuoto, kun S-Pankki julkisti uudistavan maatalouden erikoissijoitusrahaston.

Olen saanut työskennellä ruoka-alalla ja sen vastuullisuustyön parissa pitkään. Vuosien aikana olen nähnyt, miten ilmastonmuutos, luontokato ja kuluttajatrendien muutokset ovat asettaneet ruokaketjun yhä suurempien muutostarpeiden eteen. Glasgow’ssa vastikään päättynyt YK:n ilmastokokous muistutti, ettei ratkaisuja voida enää lykätä.

Itsekin kuluttajana huomaan miettiväni aiempaa useammin ruokavalintojeni ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. En ole ainoa. S-ryhmän myyntidata osoittaa, että ilmastofiksumpi ruokavalio todella näkyy jo suomalaisten ostokäyttäytymisessä.

Haluamme, että Suomessa tuotetaan ruokaa myös sadan vuoden päästä. Ratkaistavana on niin isoja globaaleja haasteita, että kotimaisen maatalouden selviäminen murroksesta vaatii yhteistyötä koko arvoketjussa. Olemme halunneet tehdä ruoantuottajien kanssa jotain konkreettista, josta on hyötyä sekä ilmastolle että viljelijöille.

Uudistava maatalous mahdollistaa megatrendeihin vastaavan muutoksen tekemisen tavalla, joka helpottaa myös maatalouden kannattavuusongelmaa. Toimenpiteillä tavoitellaan sitä, että maaperästä tulisi hiilinielu eli se sitoisi hiiltä ilmakehästä sen sijaan, että se luovuttaisi hiiltä ilmakehään. Hiilensidonnan lisäksi terve maaperä on tuottavampi. Hyväkuntoinen maaperä edistää myös luonnon monimuotoisuutta ja vähentää vesistöjen ravinnekuormituksia.

Näemme tässä muutostarpeiden ja mahdollisuuden yhdistelmän, jota me S-ryhmässä haluamme olla tekemässä mahdolliseksi vaihtoehdoksi maatalousyrittäjille, kun he pohtivat tulevaisuuden toimintaansa ja investointejaan.

Sopivien rahoitusvälineiden puute on hidastanut merkittävästi uusien maatalousmuotojen yleistymistä. Sitä tervetulleempi onkin S-Pankin marraskuussa 2021 lanseeraama uudistavaan maatalouteen sijoittava rahasto, joka on lajissaan ensimmäinen Pohjoismaissa.

S-Pankki Uudistava Maatalous -rahasto voi nopeuttaa hyvien viljelykäytäntöjen käyttöönottoa ja auttaa skaalaamaan uudistavaa maataloutta. Se perustaa maatalousyrittäjän kanssa yhteisyrityksen, joka ostaa peltoa yrittäjän käyttöön. Rahasto jakaa toiminnan riskin maatalousyrittäjän kanssa ja antaa mahdollisuuden kasvattaa toimintaa aiempaa joustavammin. Tavoitteena on parantaa sekä toiminnan ympäristöllistä kestävyyttä että sen kannattavuutta.

Rahaston kautta myös yksityiset tahot voivat nyt sijoittaa suomalaisiin päästövähennyshankkeisiin ja tukea maatalouden uudistumista.

Vaikuttavuutta ei rakennetta pelkällä puheella. On olennaista, että rahaston vaikuttavuustavoitteita myös seurataan. Seurattaviin tavoitteisiin kuuluvat esimerkiksi pellon tuottavuuden ja vesitalouden parantamisen tulokset sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja lannoitteiden käytön vähentäminen. Päästöjä ja hiilinieluja mallinnetaan. Sekä ruoantuotannon kustannusten ja tuottojen että päästökaupan tuottojen ja tuotehintojen kehityksestä raportoidaan systemaattisesti.

Alan huippuammattilaisten työtä ja sitoutumista rahaston valmistelussa on ollut hienoa seurata.

Uusi rahasto täydentää S-ryhmän pitkäjänteistä työtä uudistavan maatalouden edistämiseksi. Olemme jo useamman vuoden ajan tukeneet Baltic Sea Action Groupin ja Helsingin yliopiston maaperätutkimusta Carbon Action -hankkeessa. Myös uudistavan maatalouden rahasto edistää osaltaan tutkimusta ja vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehitystä.

Visiomme on, että peltojen kyky sitoa hiiltä huomioitaisiin nykyistä paremmin ja peltoviljely saataisiin mukaan hiilen markkinapaikkaan. Silloin viljelijät voisivat saada ruoantuotannon lisäksi tuloa peltojen sitomasta hiilestä. Jos kotimaiselle kompensaatiolle onnistutaan luomaan pelisäännöt, myös S-ryhmä pääsee ostamaan kompensaatioita kotimaasta.

Osana Carbon Action -hanketta ja hiiliviljelyn tukemista lähdimme yhteistyökumppaniksi myös Uudistavan viljelyn e-opiston perustamiseen. Pro Agrian kanssa toteutetuissa Tulevaisuusvalmennuksissa on perehdytty muun muassa ilmastoyrittäjyyteen. Tuemme jatkossakin viljelijöiden koulutusta ja tiedonvaihdon kehittämistä yhteistyökumppaniemme BSAG:n ja Pro Agrian kanssa.

Vaikuttavinta ilmasto- ja vastuullisuustyötä tehdään yhdessä. Uudistavan viljelyn edistäminen on konkreettinen esimerkki win–win-ratkaisusta ja arvoketjun yhteistyön mahdollisuuksista.

Lue lisää:


Kuvat: Nina Kaverinen

Nina Elomaa

Vastuullisuusjohtaja

SOK

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.