Vesivastuullisuus
Vastuullisuus

Vesivastuullisuus

Vesivastuullisuus on keskeinen osa vastuullisuustyötämme. Vesivastuullisuudella tarkoitetaan veden kestävää käyttöä ja vesien suojelua, ja siinä huomioidaan ympäristölliset, taloudelliset, kulttuuriset ja oikeudenmukaisuuden näkökulmat. S-ryhmässä vesivastuullisuus kattaa niin omat toimipaikkamme kuin hankinta- ja arvoketjumme. Vesivastuu kattaa mm. vedenoton, veden saatavuuden, hygienian ja sanitaation, tuotteiden valmistukseen käytetyn tai tuotteisiin sitoutuneen veden ja jätevesien käsittelyn. Vesivastuun edistäminen paikallisesti vaatii yhteistyötä valuma-alueen toimijoiden kanssa.

Omien toimipaikkojemme vesivastuu

Omissa toimipaikoissamme keskeisiä veteen liittyviä näkökohtia ovat hulevedet ja rakentamisen yhteydessä tehtävien luontokartoituksien kautta mahdollisesti esiin nousevat huomiot. Pohjavesialueilla ja vesistöjen läheisyydessä sijaitsevien toimipaikkojemme ympäristöluvissa on huomioitu vesiin liittyvät riskit ja niihin varautuminen. Erityisesti polttoainemyynnin vesivastuuriskiä huomioidaan poikkeustilannevarautumisen ja lupamenettelyiden kautta. Kaikki toimipaikkojemme jätevesi päätyy kunnalliseen jäteveden käsittelyyn. Eniten toimipaikostamme vettä käyttävät hotellit (asiakkaiden käyttämä vesi) ja ABC-asemat (pesukadut).

Esimerkkejä vesivastuuteoistamme toimipaikoissamme:

ABC-asemat:

 • Kaikilla ABC-asemilla on huomioitu vuoto/päästöriskit, oli jakeluasema joko ympäristöluvitettu tai rekisteröity. Lisäksi ABC-asemilla on poikkeustilanteiden hallintaan liittyviä ohjeistuksia.
 • Kaikilla HOK-Elannon kolmella ABC Pesukadulla (Kaari, Nihtisilta ja Porttipuisto) on autopesulatoiminnan kattava Joutsenmerkki. Myös HOK-Elannon ABC:n 13 perinteisessä autopesuhallissa käytetään vain biohajoavia ja ympäristömerkittyjä kemikaaleja. Autopesun ympäristömerkki perustuu vedenkulutuksen ja kemikaalipäästöjen vähentämiseen.

Hotellit:

 • Kaikilla Sokos Hotelleilla ja Radisson Blu -hotelleilla on Green Key -tunnus, mikä tarkoittaa, että ne täyttävät veteen liittyvät Green Key -peruskriteerit. Green Key:n vaatimuksiin kuuluu veden osalta muun muassa vettä säästäviä vesikalusteita ja käytäntöjä.
 • Sokos Hotelleissa luovuttiin vuonna 2019 ilmaisista pullovesistä hotellihuoneissa samoin kuin ilmaisten pullovesien jakamisesta kokouksien vetäjille. Sokos Hotelleissa kannustetaan hanaveden käyttöön ja noin puolessa hotelleissa on käytössä myös oma hiilihapotuslaitteisto vedelle.
 • Radisson Blu -hotelliketju on ollut vuodesta 2017 lähtien Just a Drop -vedensäästöohjelmassa, jonka lisäksi hotellien ravintoloissa ja kokoustiloissa käytetään vain hanavettä. Hanoista saa sekä tavallista että kuplavettä.

Vesivastuu arvoketjussamme

Olemme tehneet tuotekategorioihin liittyvää riskitarkastelua WWF Water Risk Filter - ja CDP Water Matrix -työkaluja hyödyntäen ja tunnistaneet merkittävimmiksi veteen liittyviksi tuotekategorioiksemme polttoaineet, tekstiilit ja jalkineet, mutta myös tietyt elintarvikkeet. Polttoaineisiin liittyvä vesiriski liittyy ensisijaisesti kyseisen raaka-aineen tuotantoon.

Vesivastuutyössämme haluamme keskittyä ensisijaisesti ymmärtämään positiiviset ja negatiiviset vaikutuksemme ja mahdollisuutemme vaikuttaa niihin. Vesivastuutyössä on tärkeää rajausten sijaan pyrkiä tukemaan arvoketjua kestävämmässä vedenkäytössä ja tekemään yhteistyötä valuma-alueen muiden toimijoiden kanssa.

Vesivastuullisuus

Esimerkkejä vesivastuuteoistamme arvoketjussamme:

 • Tuemme uudistavaa viljelyä Baltic Sea Action Groupin hankkeessa.
 • Liityimme ensimmäisenä täysin suomalaisena yrityksenä Alliance for Water Stewardship –yhteistyöverkoston jäseneksi vuonna 2022.
 • Olemme vuodesta 2022 lähtien olleet mukana SYKE:n ruokaketjun vesivastuullisuuden edistäminen-yhteiskehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on löytää uusia toimija- ja arvoketjulähtöisiä keinoja vesien tilan ja kestävän käytön parantamiseen Suomessa.
 • Olemme olleet vuodesta 2019 lähtien jäsenenä Better Cotton -aloitteessa, jonka tavoitteena on edistää kestävämpiä viljelytapoja, kuten esimerkiksi järkevää veden ja kemikaalien käyttöä.
 • Osa osuuskaupoista on tehnyt kertaluonteisia lahjoituksia esimerkiksi Itämeren hyväksi ja paikallisten vesistöjen ennallistamishankkeissa. Esimerkiksi Suur-Seudun Osuuskauppa on tällä hetkellä mukana Siuntionjoen kolmivuotisessa kunnostushankkeessa.
 • Olemme mukana Itä-Suomen Yliopiston MAP-hankkeessa, jossa tavoitteena on mikromuovianalyysin ja poistomenetelmien kehittäminen teollisuuden laadunvalvontaan.

Tuote- ja raaka-ainesertifioinnit osana vesivastuuta

Erilaisilla raaka-aine- ja tuotesertifioinneilla voimme varmentaa tuotteidemme sosiaalista- ja ympäristövastuuta. Olemme asettaneet sertifiointivaatimuksia erityisesti Oma merkki -tuotteillemme. Esimerkiksi Reilu kauppa ja Rainforest Alliance -sertifikaattien kriteerit asettavat muiden ympäristökriteeriensä ohella vaatimuksia vedenkulutukselle ja ohjaavat viljelijöitä vesivarojen sekä jätevesien hallinnan jatkuvaan parantamiseen. Lisäksi vastuullisen palmuöljyn Roundtable for Sustainable Palm Oilin (RSPO) -sertifiointi sekä vastuullisen soijan varmentamisessa käyttämämme Round Table on Responsible Soy (RTRS) sekä ProTerra asettavat viljelijöille useita vaatimuksia muun muassa veden riittävyyteen, hallintaan ja laatuun liittyen.

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.