S-ryhmän linjaus vastuullisen pakkaamisen edistämiseksi - S-ryhmä
Pakkauslinjaus
Vastuullisuus

Pakkauslinjaus

S-ryhmän linjaus vastuullisen pakkaamisen edistämiseksi

Tässä linjauksessa määritellään S-ryhmän pääperiaatteet ja -tavoitteet tuotteiden pakkausten kehittämiseksi yhä vastuullisempaan ja ympäristön kannalta kestävään suuntaan. Pakkausten kehittämisessä huomioidaan kaikki vastuullisuuden näkökulmat: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen. Pakkauksia suunnitellessa huomioidaan tuotteen ja logistiikan pakkausvaatimukset, tuoteturvallisuus, kustannustehokkuus, materiaalitehokkuus, luonnonvarojen kestävä käyttö ja kiertotalous.

Linjaus keskittyy oma merkki -tuotteiden pakkauksiin, niin kuluttajapakkauksiin kuin myös logistiikan myyntieräpakkauksiin ja lavakuormiin. Lisäksi linjaus koskee myymälässä pakattavien elintarvikkeiden pakkauksia ja ravintoloiden take away-pakkauksia.

Linjaus huomioi kaikki pakkausmateriaalit. S-ryhmän tuotteiden pakkauksissa käytetyimmät materiaalit ovat kartonki, aaltopahvi, paperi, muovi, lasi, alumiini, tinapelti ja puu.

S-ryhmällä on lisäksi käytössä päivittäistavarakaupan lavoihin ja myyntieräpakkauksiin keskittyvä erillinen ohjeistus tavarantoimittajille varastoautomaation ja myymäläympäristön näkökulmista.

Kannustamme lisäksi kaikkia tavarantoimittajiamme edistämään omien tuotteidensa pakkausten vastuullisuutta, muun muassa minimoimalla turhaa pakkaamista, edistämällä kierrätettävyyttä, lisäämällä uusiutuvien ja kierrätysmateriaalien käyttöä ja etsimällä uudelleenkäytettäviä ratkaisuja.

Pääperiaatteet pakkauksille

Pakkauksen tärkein tehtävä on suojata tuotetta. Toimiva pakkaus edistää tuotteen säilyvyyttä ja turvallisuutta sekä estää hävikkiä. Erityisesti elintarvikkeiden pakkauksilla on suuri merkitys ruokahävikin minimoimisessa. Pakkauksen tulee toimia hyvin läpi koko tuotteen toimitusketjun, niin logistiikassa, myymälässä kuin kuluttajan kotona. Pakkauksen tulee olla kuluttajan helposti avattavissa ja käytettävissä. Päivittäistavarakaupan pakkauksen tulee olla logistiikkakeskuksen varastoautomaatioon soveltuva ja kestää kuljetuksen ja koko toimitusketjun aiheuttamat rasitukset.

Lisäksi pakkauksen tehtävänä on antaa kuluttajalle tietoa tuotteesta, sen käytöstä, pakkausmateriaaleista ja näiden kierrättämisestä.

S-ryhmän tavoitteet pakkausten vastuullisuuden edistämiseksi:

1. Pakkausmateriaalien vähentäminen

Tavoitteenamme on minimoida kaikki turha pakkaaminen ja vähentää käytetyn materiaalin määrää oma merkki -tuotteiden ja ruokatorien pakkauksissa, kuitenkin aina huomioiden tuotteen laatu, turvallisuus, hävikinhallinta ja toimitusketjun toimivuus.

2. Kierrätettävyys

Tavoitteenamme on, että oma merkki -tuotteiden kuluttajapakkaukset ja myymälässä pakattavien elintarvikkeiden pakkaukset ovat kierrätettäviä. Marketkaupassa mustan muovin käyttö oma merkki -tuotteiden kuluttajapakkauksissa ja PVC:n ja oksohajoavien muovien käyttö kaikissa pakkauksissa on kiellettyä.

Lisäämme oma merkki -tuotteiden kuluttajapakkauksiin selkokieliset lajitteluohjeet, jotta kuluttajan on helppo lajitella pakkaus oikeaoppisesti kierrätykseen. Vaihtoehtoisesti, esimerkiksi pienikokoisten pakkausten osalta, lisäämme kierrätysohjeet helposti saataville tuotetiedon yhteyteen.

3. Kierrätysmateriaalien käyttö

Tavoitteenamme on lisätä kierrätysmateriaalien käyttöä oma merkki -tuotteiden ja myymälässä pakattavien elintarvikkeiden pakkauksissa sekä ravintoloiden take away-pakkauksissa. Kierrätysmateriaalien, kuten kierrätysmuovin tai kierrätyskartongin, hyödyntämisellä pyritään vähentämään tarvetta neitseellisten materiaalien käytölle.

Tavoitteenamme on, että S-ryhmän oma merkki -tuotteiden PET-juomapullojen raaka-aineesta vähintään 25 % on kierrätysmuovia vuoden 2025 loppuun mennessä.

4. Uusiutuvien materiaalien käyttö

Tavoitteenamme on lisätä uusiutuvien materiaalien käyttöä oma merkki -tuotteiden pakkauksissa, myymälässä pakattavien elintarvikkeiden pakkauksissa ja ravintoloiden take away -pakkauksissa. Uusiutuvilla materiaaleilla, kuten kartongilla, paperilla ja biopohjaisella muovilla, voidaan usein korvata fossiilisten raaka-aineiden, kuten tavanomaisen muovin käyttöä.

Oma merkki -tuotteiden, myymälässä pakattavien elintarvikkeiden ja ravintoloissa käytettyjen kuluttajapakkausten puupohjainen materiaali on sertifioitua tai kierrätettyä vuoden 2023 loppuun mennessä. Käyttötavarakaupan oma merkki -tuotteiden pakkausten osalta tavoittelemme samaa vuoden 2025 loppuun mennessä. Hyväksymämme sertifioinnit puupohjaisille pakkauksille ovat FSC, PEFC, Joutsenmerkki ja EU:n ympäristömerkki. Tutustu metsäkatolinjaukseemme. Verkkokauppojemme keräilylaatikoiden puupohjainen raaka-aine on linjauksen mukaisesti sertifioitua.

Marketkaupan tuotteiden pakkaamiseen käytettävien materiaalien valkaisemisessa ei saa käyttää alkuaineklooriin perustuvaa valkaisumenetelmää.

5. Uudelleenkäytettävät pakkaukset

S-ryhmän ruokakaupoissa ja ravintoloissa selvitämme mahdollisuuksia korvata kertakäyttöisiä pakkauksia uudelleenkäytettävillä pakkauksilla.

Lisäksi marketkaupan elintarvikekontaktissa olevissa oma merkki -tuotteiden pakkauksissa ei hyväksytä bisfenoleita eikä perfluorattuja yhdisteitä.

S-ryhmän sitoumukset pakkauksiin liittyen

S-ryhmä on mukana seuraavissa pakkauksia koskevissa sitoumuksissa, joihin raportoimme vuosittain edistymisestämme:

Muovikassien green deal -sopimus:

Olemme sitoutuneet vähentämään muovikassien kulutusta osana kansallista muovikassisitoumusta. Sen tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä Suomessa käytetään enintään 40 muovikassia henkilöä kohden.

Ellen MacArthur New Plastics Economy -muovisitoumus:

Olemme sitoutuneet edistämään muovien kiertotaloutta seuraavilla tavoitteilla vuoden 2025 loppuun menneessä:

  • Vähennämme ongelmallisia ja turhia muovipakkauksia.
  • Muovipakkaukset ovat uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä tai kompostoituvia.
  • Edistämme siirtymistä kertakäyttöisistä malleista kohti uudelleenkäytettäviä ratkaisuja.
  • Oma merkki tuotteiden muovipakkauksissa ja myymissämme muovikasseissa on yhteensä 30 % kierrätysmuovia.
  • Vähennämme neitseellisen muovin määrää myymissämme muovikasseissa ja päivittäistavarakaupan oma merkki -tuotteiden pakkauksissa yhteensä 20 % verrattuna vuoden 2018 tasoon.

Elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumus (MATSIT):

Olemme sitoutuneet parantamaan elintarvikepakkausten materiaalitehokkuutta päivittäistavarakaupassa ja ravintoloissa:

  • Lisäämme pakkausten uudelleenkäyttöä, kierrätettävyyttä ja ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen käyttöä.
  • Vähennämme muovin määrää pakkauksissa.

Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskeva green deal -sopimus:

Olemme sitoutuneet sopimukseen, jonka ensisijaisena tavoitteena on vähentää muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kappalemääräistä kulutusta kunnianhimoisesti ja pysyvästi sekä toissijaisesti tukea yhä vahvempaa kehitystä kohti käytetyn muovin määrän vähentämistä käytössä olevissa muovisissa kertakäyttöisissä annospakkauksissa.

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.