Arvot, strategia ja visio - S-ryhmä
Arvot, strategia ja visio
S-ryhmä

Arvot, strategia ja visio

Arvomme pohjautuvat vastuulliseen osuustoiminnallisuuteen

Osuuskaupat perustettiin yli sata vuotta sitten tuottamaan kohtuuhintaisia ja laadukkaita tuotteita ja palveluja jäsenilleen, tavallisille suomalaisille kuluttajille. Jatkamme yhä samalla tiellä. Vastuulliseen osuustoiminnallisuuteen perustuvat arvot ohjaavat toimintaamme:

  • Olemme asiakasta varten
  • Uudistamme jatkuvasti toimintaamme
  • Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä
  • Toimimme tuloksellisesti

Kaupan alalla on käynnissä suurin murros vuosikymmeniin. Kilpailu on Suomessa kansainvälistä ja kiristyvää kaikilla toimialoilla, ja verkon kautta globaali tarjonta on helposti suomalaisten kuluttajien ulottuvilla. Kaupan alan digitalisaatio lisää läpinäkyvyyttä, muokkaa liiketoimintamalleja, tuo tehokkuutta ja muuttaa asiakkaiden kulutuskäyttäytymistä peruuttamattomalla ja ennennäkemättömällä tavalla.

Suomen markkinat ovat olleet pitkään Euroopan säännellyimpiä, mutta kehitys näyttää etenevän rajoitusten purkamisen suuntaan. Sääntelyn vapautuminen lisää kilpailua ja valinnanmahdollisuuksia, mikä hyödyttää kuluttajia.

Visio: Arjesta juhlaa makusi mukaan

Vision saavuttaminen edellyttää meiltä paljon työtä. Meidän on pystyttävä uudistumaan, mutta muistettava myös juuremme ja kantava ideologiamme – vastuullinen osuustoiminta. Palveluja kehittäessämme meillä pitää olla kirkkaana mielessä osuustoiminnallinen perustehtävämme: omistajiemme arjen helpottaminen. Myös osuustoiminnallisen yrityksen toiminnan on oltava kannattavaa, vaikka meidän ei tarvitse maksimoida tulosta. Se käytetään suoraan jäsenten etuihin, palveluihin ja niiden kehittämiseen.

Keskeisimpiä strategisia tavoitteitamme ovat kannattavuuden parantaminen ja asiakastyytyväisyyden kasvattaminen. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää koko kaupparyhmältä entistä kilpailukykyisempää, kustannustehokkaampaa, osaavampaa ja vastuullisempaa toimintaa. Mikään yritys ei kehity vain kuluja karsimalla ja toimintaa tehostamalla. Kuluttajien vaatimukset kasvavat, ja heille on tarjottava uusia palveluja ja uudenlaisia asiointitapoja. Panostammekin vahvasti innovatiivisten digitaalisten ja muiden asiakaslähtöisten palveluratkaisujen kehittämiseen. Henkilökunta ja asiakkaamme osallistuvat yhä aktiivisemmin kehittämistyöhön, ja teemme yhteistyötä myös esimerkiksi start-upien kanssa. Tutustu innovatiivisten ratkaisujen koelaboratorioon, S-Labiin.

Missio: Teemme yhdessä paremman paikan elää

Osuustoiminnallisena yrityksenä haluamme olla edelläkävijä vastuullisuudessa. Teemme tätä työtä yhdessä sidosryhmiemme kanssa tavoitteellisesti ja avointa vuoropuhelua käyden. Haluamme tarjota omistajillemme arjen helppoutta myös vastuullisten ja kestävien valintojen tekemisessä. Liiketoimintamme on mukauduttava asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Yhä useampi asiakas asioi verkossa, ja digitaaliset palvelut ovat tulleet jäädäkseen. Asioinnin kannalta olennaisten tietojen, kuten hinta-, tuote- ja saatavuustietojen, pitää olla helposti asiakkaiden saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Erilaiset sähköiset palvelut ja kattava toimipaikkaverkostomme toimivat yhdessä täydentäen ja tukien toisiaan.

Osuuskauppamme ovat jäsentensä yhdessä omistamia osuustoiminnallisia yrityksiä. Jokainen asiakasomistaja omistaa yhtä suuren osan omasta osuuskaupastaan ja jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa oman osuuskauppansa toimintaan. Omistajien side osuuskauppoihin on meille tärkeä ja haluamme vaalia ja kehittää sitä edelleen.

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.