S-ryhmän ilmastotyö - S-ryhmä
S-ryhmän ilmastotyö
Vastuullisuus

S-ryhmän ilmastotyö

Teemme ilmastotyötä sekä vähentämällä oman toimintamme päästöjä että ottamalla kumppanimme mukaan työhön. Lisäksi tarjoamme ratkaisuja ja apua asiakasomistajien omien päästöjen vähentämiseen.

Ilmasto

Oma ilmastotyömme

Päämääränämme on hiilinegatiivisuus vuoden 2025 loppuun mennessä sekä 90 prosentin päästövähennys vuoden 2030 loppuun mennessä. Nämä tavoitteet koskevat omaa toimintaamme (Scope 1 ja 2).

Jäätelöallas ja vastuullisuus S-marketissa

Oman toimintamme päästöjen vähentämisessä avainasemassa ovat energiankäyttömme tehostaminen, uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen, kylmäainevuotojen minimointi ja vanhojen kylmälaitteiden uusiminen hiilidioksidilaitteisiin.

 • Kansainvälinen Science Based Targets -aloite on hyväksynyt 90 prosentin päästövähennystavoitteemme tieteeseen perustuvaksi ja tavoite on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen kanssa.
 • Vuonna 2020 oman toimintamme päästöt vähenivät 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuodesta 2015 päästöt ovat vähentyneet jo 70 prosenttia.
 • Meillä on lähes 100 nollapäästöistä toimipaikkaa, eli ne eivät lisää ilmakehän kasvihuonepäästöjen määrää. Lisäksi Kauppakeskus Lohi on ensimmäinen hiilinegatiivinen kiinteistömme.
 • 300 S-marketin uudistukset ovat vaikuttaneet myymälöidemme energiatehokkuuteen. Kylmäkaappien asianmukaisten ovien ja led-valojen lisäksi yhä useampi myymälä lämpenee kylmälaitteista syntyneen hukkalämmön avulla.
 • Olemme Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja. Vuoden 2021 lopussa aurinkopaneelien määrä tulee olemaan jo noin 100 000. Näissä kohteissa tuotettua sähköä voidaan käyttää omissa toimipaikoissamme. S-ryhmässä kaikelle käytetylle sähkölle on hankittu uusiutuvan sähkön alkuperätakuut ja kaikki käytetty sähkö oli uusiutuvaa.
 • Vuoden 2021 alussa käynnistyi S-ryhmän suurin tuulivoimainvestointi Simossa. Valmistuessaan se on yksi suurimmista Suomessa ja kattaa noin 50 % ryhmämme vuosittaisesta sähköntarpeesta.
 • Kompensoimme työntekijöidemme työmatkoina tehtyjen lentojen ilmastopäästöt kolmatta vuotta peräkkäin.
 • Tuemme suomalaista hiiliviljelyä edistävää Carbon Action -hanketta sekä päästökompensaatioita mahdollistavaa tutkimusta.
 • Osallistumme vuosittain kansainvälisen CDP-aloitteen ilmastoarviointiin. Sen mukaan S-ryhmän ilmastotyö on edelläkävijätasoa ja vuonna 2020 saimme parhaan A-luokituksen.

Ilmastytyö

Lue lisää pitkäjänteisestä ilmastotyöstämme vuosi- ja vastuullisuuskatsauksestamme.

Kutsumme myös kumppanimme vähentämään päästöjä

Tytöt niityllä

Yli 95 prosenttia päästöistämme syntyy arvoketjussamme eli esimerkiksi tuotteiden tuotannossa. Siksi sillä on merkitystä, että kannustamme kumppaneitamme omien tuotteidensa ilmastovaikutusten mittaamiseen ja päästöjen tavoitteelliseen vähentämiseen. Arvoketjumme (Scope 3) osalta tähtäämme yhdessä kumppaneidemme kanssa miljoonan tonnin päästövähenemään vuoden 2030 loppuun mennessä.

Paastovahennys

Iso juttu -kampanjassa on mukana jo 109 S-ryhmän kumppaniyritystä, jotka ovat neljässä vuodessa vähentäneet ilmastopäästöjään lähes 46 000 tonnia. Yhdessä Polttonestekaupan biopoltoaineiden lisäyksen kanssa miljoonan tonnin tavoitteesta on saavutettu jo noin 600 000 tonnia. Iso juttu -kampanjan lisäksi olemme osana tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteitamme asettaneet arvoketjuamme koskevan tavoitteen, jossa 2/3 tavarantoimittajistamme ostojen perusteella asettaa omat tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoitteen on asettanut jo 60 prosenttia tavoitteen piirissä olevista tavarantoimittajista.

Olimme ensimmäinen vähittäiskaupan toimija Suomessa, joka liittyi myös CDP Supply Chain -ohjelmaan. Ohjelman kautta kannustamme suurimpia yhteistyökumppaneitamme raportoimaan ilmastovaikutuksistaan sekä toimenpiteistään päästöjen vähentämiseksi. Vuoden aikana yhä useampi tavarantoimittajamme kertoi omasta ilmastotyöstään CDP supply chain -raportoinnin kautta.

Olemme myös mukana Business Environmental Performance Initiative (BEPI) -ympäristöohjelmassa. BEPI on Foreign Trade Associationin (FTA) ohjelma, jonka avulla tuotantolaitosten ympäristövaikutuksia voidaan arvioida ja kehittää. BEPI-ohjelmassa tuotantolaitos saa opastusta muun muassa ympäristöasioiden johtamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen, jätteiden ja jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn sekä päästöjen vähentämiseen.

Olemme olleet mukana kehittämässä BEPI-ohjelmaa vuodesta 2012. Joitakin tavarantoimittajiamme on jo koulutettu ohjelmaan. Seuraavassa vaiheessa tarkennetaan suunnitelmat BEPI:n käyttöönotosta.

Kuluttajat mukaan ilmastotalkoisiin

Uuden vastuullisuusohjelmamme myötä tulemme jatkossa huomioimaan vastuullisuustyössämme aiempaa enemmän asiakkaamme ja haluamme auttaa ja tukea heitä matkallaan heidän oman kulutuksensa päästöjen vähentämisessä.

Ruoan hiilijalanjälkilaskuri

 • Asiakkaamme voivat seurata S-mobiilin Omat ostot -palvelun hiilijalanjälkilaskurilla oman ruokakorinsa ilmastovaikutuksia tuoteryhmäkohtaisesti.
 • Olemme tarjonneet asiakkaillemme jo vuodesta 2016 lähtien sähköistä kassakuittipalvelua. Palvelu mahdollistaa kokonaan paperittoman kassa-asioinnin.
 • Kaikki Sokos-hotellimme on Green key -sertifioitu.
 • Sokoksen verkkokaupassa kokeillaan Tailor Guide -palvelua, jonka tavoitteena on helpottaa asiakkaiden vaatteiden nettiostamista.
 • S-Pankin tuoteportfoliossa on FIM Fossiiliton Eurooppa ESG -rahasto. Rahaston sijoituspolitiikkana on poissulkea fossiilisen energian tuottajat, fossiilisten energianlähteiden varantoja omistavat yhtiöt sekä sellaiset sähköntuotantoon keskittyvät yhtiöt, jotka käyttävät tuotannossa fossiilisia polttoaineita. Rahasto painottaa sijoituksissaan yhtiöitä, jotka ovat hyvässä asemassa, kun yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilistä vaihetta.
 • S-Pankki on myös vuodesta 2020 julkaissut rahastokohtaiset vastuullisuusraportit.

Ilmastosanastoa avuksesi

Ilmastonmuutokseen ja ilmastopäästöihin liittyy uusia tai vaikeasti ymmärrettäviä termejä. Ohessa lyhyt johdatus keskeisiin sanoihin ja toimintatapoihin. Sen tarkoitus on kirkastaa, mistä S-ryhmän ilmastotyössä on kyse.

Tutustu ilmastosanastoon

RM tekojen alustus

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.