Yhteiskuntasuhteet - S-ryhmä
Yhteiskuntasuhteet

Yhteiskuntasuhteet

S-ryhmä on merkittävä kotimainen työllistäjä, investoija ja veronmaksaja. Olemme vahvasti läsnä suomalaisten arjessa ja vaikutamme toiminnallamme monin tavoin meitä ympäröivään yhteiskuntaan. Teemme vaikuttamistyötämme yhdessä sidosryhmiemme kanssa tavoitteellisesti ja avointa vuoropuhelua käyden. Lue lisää sidosryhmätyöstämme.

Tavoitteemme vaalikaudelle 2023–2027

Vapaa kilpailu hyödyttää kuluttajaa

Olemme asiakkaidemme omistama kuluttajaosuuskunta. Tunnemme miten suomalainen syö, juo, pukeutuu ja matkustelee. Digitalisaatio muuttaa asiakkaiden kulutuskäyttäytymistä peruuttamattomalla tavalla ja yhä useampi asioi verkossa. Suomen markkinat ovat olleet pitkään Euroopan säännellyimpiä, mutta ihmisten tarve saada entistä parempia ja toimivampia palveluita ohjaa kohti muutosta. Markkinoita avaamalla voidaan myös vahvistaa harvaan asuttujen alueiden elinvoimaa ja palveluverkoston säilymistä markkinaehtoisesti. On löydettävä keinoja tehdä asiat paremmin ja tehokkaammin myös valtiontalouden näkökulmasta. Kaikille avoin kilpailu on kuluttajan etu ja hyvinvoinnin lähde.

 • Käynnistetään apteekkisääntelyn ja -talouden kokonaisuudistus, joka pitää sisällään proviisoriomistusrajoitteen purkamisen, hintakilpailun laajentamisen sekä vain verkossa toimivien apteekkien sallimisen.

 • Sallitaan enintään 15-prosenttisten alkoholijuomien myynti päivittäistavarakaupassa ja alkoholijuomien kotiinkuljetus muiden elintarvikkeiden tavoin.

Sinä pidät Suomen leivässä 2

Henkilöstön saatavuus on elinvoiman edellytys

S-ryhmä on Suomen suurin yksityinen työnantaja Suomessa työllistäen yli 40 000 työntekijää ja lisäksi 15 000 kesätyöntekijää. Henkilöstöstämme neljäsosa on alle 25-vuotiaita ja eri kansallisuuksia on yli 70. Väestön ikääntyessä ja työn murroksen vuoksi henkilöstön saatavuus on yrityksille yhä suurempi haaste. S-ryhmällä on monia vetovoimatekijöitä ja kehitämme jatkuvasti inhimillisempää työelämää monin eri tavoin. Meilläkin on jo kuitenkin työtehtäviä, joita on vaikea täyttää. Tämän haasteen ratkomiseen tarvitaan myös yhteiskunnallisia keinoja.

 • Uudistetaan sosiaaliturva, puretaan kannustinloukkuja ja kevennetään työn verotusta.
 • Edistetään jo maassa olevien maahanmuuttajien työllistymistä ja joustavoitetaan työperäistä maahanmuuttoa.
 • Turvataan alueellinen koulutus.
20210816-sRyhma-bbaKahvilaTiski-1210816023259-0023 2mt

Monipuolisia keinoja päästöjen vähentämiseksi

S-ryhmällä on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Aiomme olla ensimmäisenä suomalaisyrityksenä hiilinegatiivinen oman toimintamme osalta jo vuoden 2025 loppuun mennessä. Olemme investoineet voimakkaasti aurinko- ja tuulivoimaan ja kaikki käyttämämme sähkö tuotetaankin uusiutuvilla energialähteillä. Jotta Suomi ja S-ryhmä pystyvät saavuttamaan kunnianhimoiset päästötavoitteet liikenteen osalta, on päästövähennyskeinoja monipuolistettava. Jatkamme investointeja ja rakennamme koko maan kattavan latausverkoston sähköautoille vuoden 2024 loppuun mennessä.

 • Päästötön liikennesähkö mukaan jakeluvelvoitteeseen.
 • Edistetään E85-bioetanolin käyttöä voimakkaasti.
 • Mahdollistetaan kotimainen kompensaatio.
Tuulipuisto Sarvisuo

Hyvinvointia kestävästä ruokaketjusta

Me S-ryhmässä uskomme, että Suomi voi elää ja kasvaa ruoasta. Tulevaisuuden ruoantuotannossa ja uusissa teknologioissa on valtavasti mahdollisuuksia. Tarvitaan koko ruokaketjun yhteinen visio tulevaisuuden menestyksen eväiksi. Meille on tärkeää tarjota kuluttajille edullinen ruokakori sekä auttaa asiakkaitamme tekemään vastuullisia ja terveellisiä valintoja. Tavoitteenamme on, että vuonna 2030 myymästämme ruoasta vähintään 65 prosenttia on kasvipohjaista. Myymästämme ruoasta lähes 80 prosenttia on kotimaassa valmistettua ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä. Tavoitteemme on pitää kotimaisen ruoan kysyntä korkealla ja tukea sitä kautta myös huoltovarmuutta.

 • Varmistetaan ruokaketjun kasvua ja kilpailukykyä tukeva sääntely.
 • Suunnataan TKI-panostuksia kotimaisen ruokaketjun toimintaan ja kasvinjalostukseen. Edistetään uudistavaa viljelyä.
 • Ruokavientiin on panostettava, jotta koko arvoketju voi paremmin.
Lapsia kasvihuoneessa

Ota yhteyttä!

Elina Das Bhowmik

yhteiskuntasuhdepäällikkö

etunimi.sukunimi(a)sok.fi

Laura Pistemaa

yhteiskuntasuhdeasiantuntija

etunimi.sukunimi(a)sok.fi

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.