Vastuullisuusohjelma - S-ryhmä
Vastuullisuusohjelma ja vastuullisuuden johtaminen
Vastuullisuus

Vastuullisuusohjelma ja vastuullisuuden johtaminen

Teemme yhdessä paremman paikan elää

Uusi teemme yhdessä paremman paikan elää -vastuullisuusohjelmamme toteuttaa ryhmämme missiota, jossa vastuullisuus on yksi keskeinen teema. Ohjelma sisältää sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita, ja sen linjaukset pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin.

Tehtävämme on tuottaa etuja ja palveluita ja siten hyvinvointia omistajillemme − eli asiakkaillemme. Hyvinvointi ei kuitenkaan tarkoita vain taloudellista hyvinvointia. Yhdessä asiakasomistajiemme kanssa teemme parempaa paikkaa elää. Suurena toimijana meillä on suuri vastuu siitä, millaisen nykyhetken luomme ja millaisen perinnön jätämme jälkeemme. Siksi meidän on nähtävä pidemmälle ja vastuullisuusohjelmamme ulottuukin vuoteen 2030.

Vastuullisuusohjelmamme koostuu kolmesta teemasta:

 • Kohti kestävän kuluttamisen uutta normaalia – yhdessä askel kerrallaan
 • Kohti kestävää kasvua – luonnonvaroja kunnioittaen
 • Kohti yhdenvertaista maailmaa – eriarvoisuutta poistaen

s ryhman vastuullisuus 2030

Kohti kestävän kuluttamisen uutta normaalia – yhdessä askel kerrallaan

Kannustamme asiakkaitamme tekemään terveellisiä ja vastuullisia valintoja. Tähtäämme siihen, että vuonna 2030 myymästämme ruoasta vähintään 65 prosenttia on kasvipohjaista ja 80 prosenttia on kotimaassa valmistettua sekä huolehdimme eläinten hyvinvoinnin edistämisestä. Edistämme suomalaisten hiilineutraalia liikkumista.

Kohti kestävää kasvua – luonnonvaroja kunnioittaen

Otamme valinnoissamme huomioon luonnon ja ilmaston. Päätöksemme auttavat erilaisia elinympäristöjä ja lajeja säilymään. Vuonna 2025 poistamme ilmakehästä enemmän hiiltä kuin sitä tuotamme. Menemme kohti ruokahävikin puolittamista ja edistämme kiertotaloutta.

Kohti yhdenvertaista maailmaa – eriarvoisuutta poistaen

Meille kaikki ihmiset ovat yhtä tärkeitä ja tervetulleita. Huolehdimme siitä, että omia ja kumppaneidemme työntekijöitä kohdellaan reilusti niin Suomessa kuin maailmalla. Kerromme myymiemme tuotteiden ja niiden pääraaka-aineen alkuperän, jotta ihmisoikeuksien toteutumista voi seurata. Olemme yhteinen, syrjimätön ja monimuotoinen S-ryhmä.

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuuttamme ohjaavat arvomme eli asiakaslähtöisyys, vastuunkanto, jatkuva uudistuminen ja tuloksellinen toiminta. Arvojen lisäksi ohjenuoranamme toimivat Teemme yhdessä paremman paikan elää -vastuullisuusohjelman teemat ja linjaukset.

Vastuullisuus koskee kaikkia liiketoiminta-alueita ja siksi johdamme vastuullisuutta koko ryhmän tasolla yhdessä liiketoimintajohdon kanssa. Vastuullisuuden kehittämisestä, ohjauksesta ja raportoinnista vastaa SOK Vastuullisuus -yksikkö. SOK Vastuullisuus -yksikkö toimii osana SOK Kenttäryhmää, johon kuuluvat kaikki liiketoiminta-alueet sekä hankinta- ja logistiikkayhtiöt.

SOK Vastuullisuus -yksikkö vastaa koko S-ryhmän vastuullisuuden strategisesta kehittämisestä, ohjaamisesta ja tavoitteiden asettamisesta. Liiketoimintakohtaiset tavoitteet ja teot eri liiketoiminta-alueiden johto, tytäryhtiöt ja vastuullisuusyksikkö määrittelevät yhdessä.

Vastuullisuusyksikkö ohjaa ja valvoo toimeenpanoa ja raportoi vastuullisuuden kehittämisestä sisäisesti ja ulkoisesti. S-ryhmätason vastuullisuuden strategisen tahtotilan, vastuullisuusohjelman ja avaintunnusluvut hyväksyy SOK:n hallitus. Tuotteita ja palveluita koskevat linjaukset syntyvät yhteistyössä liiketoiminta-alueiden kuten vähittäiskaupan ja majoitus- ja ravintolapalveluiden kanssa.

Advisory Group

Kaikki viisaus ei asu S-ryhmässä. Siksi olemme koonneet avuksemme ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan vastuullisuuden Advisory Groupin. Ryhmä on tiivis osa vastuullisuuden johtamis- ja ohjausmalliamme.

Advisory Groupin neuvonantajat tukevat ja haastavat meitä vastuullisuuden kehittämisessä. Sen tarkoituksena on tuottaa tietoa uusista mahdollisuuksista, vastuullisuuden parhaista käytännöistä, innovaatioista ja toimintaympäristön riskeistä. Ryhmän työskentelyyn osallistuvat S-ryhmän sisältä vastuullisuusjohtajan lisäksi pääjohtaja, kenttäjohtaja sekä liiketoimintojen johto.

Advisory Groupin S-ryhmän ulkopuoliset jäsenet:

 • Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori, Helsingin yliopisto
 • Minna Halme, johtamisen professori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, erikoistunut vastuulliseen liiketoimintaan
 • Pirkko Harrela, johtaja, sidosryhmäsuhteet, UPM
 • Aleksi Neuvonen, tulevaisuudentutkija, ajatushautomo Demos Helsinki
 • Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko
 • Liisa Rohweder, pääsihteeri, WWF
 • Leo Stranius, toimitusjohtaja, Third Rock Finland Oy
 • Markus Terho, projektijohtaja, Sitra
 • Katja Toropainen, Inklusiiv.org perustaja

Sadan vastuullisuusteon eteneminen

Vuoden 2020 loppuun asti voimassa olleen vastuullisuusohjelman 100 teosta 47 % oli valmiina ja 49 % etenivät suunnitelmien mukaan. Vain muutama teko oli suunnitellusta aikataulusta jäljessä ohjelman päättyessä.

Sadan vastuullisuusteon eteneminen 2020

Tutustu jokaiseen sataan tekoon tarkemmin tästä.

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.