Hallinto ja johtaminen - S-ryhmä
S-ryhmän hallinto ja johtaminen
Talous ja hallinto

S-ryhmän hallinto ja johtaminen

Hallinto ja johtaminen

Yksi toimintamme ja koko osuustoiminnan kivijaloista on demokraattisuus. Jokainen asiakasomistaja voi osallistua päätöksentekoomme oman osuuskauppansa kautta. Jäsenet eli asiakasomistajat omistavat S-ryhmän 19 alueosuuskauppaa. Ne puolestaan omistavat keskusliike SOK:n. SOK on suomalainen osuuskunta, jonka ylin päättävä elin on osuuskunnan kokous. Alueosuuskaupan edustajistolla on tärkeä tehtävä: se huolehtii, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään asiakasomistajien toiveiden mukaan.

Alueosuuskaupan ylin päättävä elin on edustajisto, joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Jokainen ennen vaalivuoden alkua jäseneksi hyväksytty 15 vuotta täyttänyt asiakasomistaja voi äänestää vaaleissa ja asettua ehdolle edustajistoon täytettyään 18 vuotta. Edustajiston tehtävänä on valita hallintoneuvosto. Hallintoneuvosto puolestaan päättää osuuskaupan toiminnan peruslinjoista ja valitsee osuuskaupalle hallituksen.

Alueosuuskauppojen hallinto

Alueosuuskaupan keskeiset hallintoelimet ovat edustajisto, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Edustajisto käyttää alueosuuskaupassa omistajille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Asiakasomistajien vaaleilla valitsema edustajisto ei ole osuuskunnissa pakollinen toimielin, vaan sillä korvataan suurissa osuuskaupoissa osuuskunnan kokous.

Osuuskuntalaki ei edellytä hallintoneuvoston asettamista. Osuuskaupan säännöissä on määritelty hallintoneuvoston olevan osa hallintomallia. Hallintoneuvostolla on tärkeä rooli, jossa korostuvat valvontaan liittyvät kysymykset. Mittavan omistajamäärän osallistuminen päätöksentekoon edellyttää laajaa luottamushenkilö- ja omistajaedustusta hallinnossa. Laajan omistajakentän edustajana hallintoneuvosto valitsee osuuskaupan hallituksen jäsenet. Alueosuuskaupan hallituksen muodostavat pääsääntöisesti toimitusjohtaja ja kunkin osuuskaupan sääntöjen mukainen määrä jäseniä, jotka hallintoneuvosto on valinnut kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajana toimii useimmiten toimitusjohtaja osuuskunnan sääntöjen mukaisesti. Alueosuuskaupan hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua huolellisesti ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen, hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus vastaa osuuskaupan liiketoiminnan menestyksellisyydestä.

Alueosuuskaupalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa osuuskaupan toimintaa lain ja sääntöjen sekä hallintoelinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Alueosuuskaupan edustajisto valitsee vuosittain tilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle nimeämistoimikunnan suorittaman valmistelun pohjalta.

T1A9088 1920x1080px

SOK-yhtymä

Osuuskauppojen omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta tuottaa keskitetysti yhteiset hankinta-, asiantuntija- ja tukipalvelut osuuskaupoille. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja liiketoimintaketjujen kehittämisestä. Liiketoimintamme on organisoitu valtakunnallisiin ketjuihin.

SOK on suomalainen osuuskunta. Sen päätöksenteossa noudatetaan osuuskuntalakia, toimialojen toimintaa koskevia muita säädöksiä sekä SOK:n sääntöjä. Tytäryhtiöiden toimintaa säätelee mm. osakeyhtiölaki ja koko yhtymän toimintaa ohjaavat konserniperiaatteet.

SOK:n ylin päättävä elin on osuuskunnan kokous. Viimeisin osuuskunnan kokous järjestettiin 25.4.2019. Lue kokouksen pöytäkirja alta.

Osuuskunnan kokouksen pöytäkirja 25.4.2019

SOK:n hallintoneuvosto

SOK:n hallintoneuvosto:

 • Puheenjohtaja Matti Pikkarainen, teologian tohtori, Oulu
 • Ensimmäinen varapuheenjohtaja Timo Santavuo, asianajaja, Pori
 • Toinen varapuheenjohtaja Tapio Kankaanpää, toimitusjohtaja, Kuopio
 • Jorma Bergholm, toimitusjohtaja, Helsinki
 • Pentti Hämäläinen, asianajaja, Hamina
 • Henrik Karvonen, toimitusjohtaja, Kuusamo
 • Sinikka Kelhä, asianajaja, Rauma
 • Kimmo Koivisto, maanviljelijä, Pertteli
 • Martti Lokka, toimitusjohtaja, Otava
 • Leena Munter-Ollus, toimitusjohtaja, Kantvik
 • Anne Mäkelä, asianajaja, Kälviä
 • Antti Määttä, toimitusjohtaja, Muurame
 • Hannu Pelkonen, toimitusjohtaja, Kajaani
 • Timo Rajala, varatuomari, Akaa
 • Mika Rantanen, kasvatustiet. maisteri, Kaarina
 • Jarkko Rautaoja, diplomi-insinööri, Heinola
 • Kari Suninen, toimitusjohtaja, Lappeenranta
 • Elina Varamäki, vararehtori, Seinäjoki
 • Kim Wrange, yliopettaja, Lehmo

Henkilöstön edustajat:

 • Ulla Kivilaakso, markkinointipäällikkö, Helsinki
 • Iiris Merimaa, hallintoassistentti, Helsinki

SOK:n hallintoneuvosto on valittu 24.3.2020 osuuskunnan kokouksessa.

SOK:n hallintoneuvoston rooli on edustaa laajaa omistajakenttää ja toimia yhteisen tahdonmuodostuksen foorumina keskeisimpien strategisten kysymysten osalta. Hallintoneuvosto toimii suurten linjojen ratkaisijana sekä jäsenten edun valvojana. Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen esityksestä kaikki S-ryhmän ja SOK-yhtymän keskeiset strategiset linjaukset.

SOK:n hallitus 2020

SOK:n hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä SOK-yhtymän puitteissa lain ja sääntöjen mukaisesti. Hallituksen erityisenä tehtävänä on strategisten päätösten valmistelu hallintoneuvostolle sekä SOK:n ja sen tytäryhtiöiden toimintasuunnitelmista päättäminen.

 • Hallituksen puheenjohtaja, pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK, Helsinki
 • Hallituksen varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Hannu Krook, Varuboden-Osla, Helsinki
 • Toimitusjohtaja Kim Biskop, Osuuskauppa KPO, Kokkola
 • KTM, hallitusammattilainen Nermin Hairedin, Kauniainen
 • Professori Rita Järventie-Thesleff, Aalto University School of Business, Helsinki
 • Toimitusjohtaja Juha Kivelä, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Joensuu
 • Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, HOK-Elanto, Helsinki
 • Toimitusjohtaja Kimmo Simberg, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Seinäjoki
 • Toimitusjohtaja Olli Vormisto, Osuuskauppa Hämeenmaa, Lahti

Hallituksen sihteerinä toimi lakiasiainjohtaja Seppo Kuitunen.

SOK:n konsernijohtoryhmä

SOK-yhtymän konsernijohtoryhmän tehtävänä on avustaa pääjohtajaa SOK-yhtymän ja S-ryhmän johtamisessa. Johtoryhmä koordinoi ja käsittelee muun muassa hallitukselle tehtävät keskeiset esitykset. Lisäksi se käsittelee SOK-yhtymän kaikkia vastuualueita koskevia operatiivisia asioita.

 • Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK
 • Kenttäjohtaja Arttu Laine, liiketoimintaryhmät, logistiikka- ja hankintayhtiöt
 • Johtaja Jari Annala, SOK:n liiketoiminta
 • Johtaja Susa Nikula, SOK Henkilöstö
 • Muutosjohtaja Sebastian Nyström, SOK Strategia, IT ja Digikehitys
 • Johtaja, CFO Jorma Vehviläinen, SOK Talous ja hallinto
 • Johtaja Veli-Pekka Ääri, SOK Asiakkuus, viestintä ja digitaaliset palvelut

Konsernijohtoryhmän sihteerinä toimi lakiasiainjohtaja Seppo Kuitunen.

SOK-yhtymän johtaminen ja valvonta

SOK on suomalainen osuuskunta, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osuuskuntalakia, toimialojen toimintaa koskevia muita säännöksiä sekä SOK:n sääntöjä. Tytäryhtiöiden toimintaa säätelee mm. osakeyhtiölaki ja koko SOK-yhtymän toimintaa ohjaavat lisäksi mm. SOK:n hallituksen vahvistamat toimintaperiaatteet, toimintapolitiikat ja investointi- ja hyväksymisohjeet sekä eri toimielimille vahvistetut työjärjestykset.

Tutustu SOK-yhtymän johtamiseen ja valvontaan tarkemmin S-ryhmän vuosi ja vastuullisuuskatsauksessa.

Lue lisää

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus koskee kaikkia liiketoiminta-alueita ja siksi johdamme vastuullisuutta koko ryhmän tasolla yhdessä liiketoimintajohdon kanssa.

Lue lisää

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.