Kohti kestävää kasvua – luonnonvaroja kunnioittaen
Vastuullisuus

Kohti kestävää kasvua – luonnonvaroja kunnioittaen

Otamme valinnoissamme huomioon luonnon ja ilmaston. Päätöksemme auttavat erilaisia elinympäristöjä ja lajeja säilymään. Vuonna 2025 poistamme ilmakehästä enemmän hiiltä kuin sitä tuotamme. Menemme kohti ruokahävikin puolittamista ja edistämme kiertotaloutta.

Ilmasto

Ilmasto

Tavoitteenamme on olla oman toimintamme osalta hiilinegatiivinen vuoden 2025 loppuun mennessä.

Näin etenemme kohti hiilinegatiivisuutta:

 • Laitamme päästömme kuriin: Tavoitteenamme on vähentää oman toimintamme ilmastopäästöjä 90 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä
 • Kaikki käyttämästämme sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä viimeistään vuoden 2030 lopusta lähtien.
 • Investoimme monipuolisesti energiatehokkuuteen: uusimme kylmälaitteemme, optimoimme valaistusta, hyödynnämme hukkalämpöä, edistämme uusiutuvan energian tuotantoa esimerkiksi uusilla aurinkopaneeleilla.
 • Loput päästöistä kompensoimme hiiltä sitomalla. Ilmasto luvut

Lue lisää ilmastotyöstämme.

Kiertotalous

Toteutamme kiertotalouteen sisältyvää raaka-aineiden ja resurssien tehokasta käyttöä monella tavalla. Keskiössä ovat jätteiden kierrätys, hävikin hallinta sekä kuluttajille tarjottavat ratkaisut. Kartoitamme jatkuvasti kiertotalouteen liittyviä uusia toimintamalleja, joilla arvokkaat raaka-aineet ja resurssit saadaan pysymään kierrossa entistä pidempään ja tehokkaammin.

Hävikki

 • Olemme mukana The New Plastics Economy Global Commitment -sitoumuksessa, jonka tavoitteena on vähentää turhan muovin käyttöä, kehittää uudelleenkäytettäviä pakkauksia ja tehostaa kierrätystä.
 • Olemme mukana kansallisessa muovikassisitoumuksessa, jonka tavoitteena on vähentää muovikassien ja -pussien kulutusta siten, että vuoden 2025 loppuun mennessä jokainen suomalainen käyttää enintään 40 muovikassia vuodessa.
 • Olemme myös mukana elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumuksessa, jolla vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia.
 • Muovilinjauksemme asettaa puolestaan kehyksen oman toiminnan muovin käytölle ja sen vähentämiselle.
 • Kierrätämme materiaalina tai uusiksi tuotteiksi 80 prosenttia jätteistämme vuoden 2025 loppuun mennessä.
 • Pakkausten vastuullisuudessa noudatamme viittä periaatetta. Lue lisää linjauksestamme vastuullisen pakkaamisen edistämiseksi.
 • Tähtäimessä on ruokahävikin puolittaminen vuoden 2030 loppuun mennessä.

Lue lisää

Luonnon monimuotoisuus

Ilmastonmuutos on yksi kasvava uhka luonnon monimuotoisuudelle, mutta samalla monimuotoisuuden kiihtyvä köyhtyminen pahentaa myös ilmastonmuutosta. Lajien katoaminen uhkaa myös raakaaineiden saatavuutta.

Luonnon monimuotoisuus ja lajien katoamisen estäminen on keskeisessä asemassa myös meidän ilmastotyössämme.

Lue lisää

Luonnon monimuotoisuus

Vesivastuullisuus

Vesivastuullisuus on keskeinen osa luontotyötämme. S-ryhmässä vesivastuullisuus kattaa niin omat toimipaikkamme kuin hankinta- ja arvoketjumme. Vesivastuullisuudella tarkoitetaan veden käyttöä ja vesien suojelua, ja siinä huomioidaan ympäristölliset, taloudelliset, kulttuuriset ja oikeudenmukaisuuden näkökulmat.

Lue lisää

Vesivastuullisuus

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.