Kohti kestävän kuluttamisen uutta normaalia – yhdessä askel kerrallaan

Kohti kestävän kuluttamisen uutta normaalia – yhdessä askel kerrallaan

Kannustamme asiakkaitamme tekemään terveellisiä ja vastuullisia valintoja. Tähtäämme siihen, että vuonna 2030 myymästämme ruoasta vähintään 65 prosenttia on kasvipohjaista ja 80 prosenttia on kotimaassa valmistettua sekä huolehdimme eläinten hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi edistämme suomalaisten hiilineutraalia liikkumista.

Planetaarisen ruokavalion edistäminen

Ruoalla on keskeinen merkitys ihmisten ja ympäristön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, ja kaupalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten Suomi syö. Haluamme, että terveellinen syöminen on kaikille mahdollista ja uskomme, että kun fiksut valinnat tehdään helpoiksi, niitä myös tehdään.

Tyttö ja hauki

Ilmastoystävällisen ruokavalion keskeinen ajatus on, että syömällä terveellisesti voi toimia myös ilmaston kannalta järkevästi. Ruokavalintojen kannalta on tärkeää myös se, mitä on tarjolla, miten helppoa valmistaminen on ja mitä ruoka maksaa. Tavoitteenamme on, että vuoden 2030 loppuun mennessä 65 % myymästämme ruoasta on kasvipohjaista. Olemme jo lähellä tavoitetta, sillä vuoden 2021 osalta kasvipohjaisen ruoan osuus myynnistä oli 59 prosenttia. Kannustammekin asiakkaitamme erilaisin teoin syömään yhä terveellisemmin ja ilmastoystävällisemmin.

 • Tuomme ruokakaupoissamme esille satokauden kasvikset, hedelmät ja marjat.
 • Nostamme ruokakaupoissamme esille sesonkikauden tuoreimpia ja maukkaimpia kalatuotteita. Vuonna 2021 kalan myynti kasvoi neljä % edelliseen vuoteen verrattuna.
 • ABC noutopöydän valikoimassa on entistä enemmän kala- ja kasvispainotteinen.
 • Olemme sitoutuneet huomioimaan omien merkkiemme tuotteita kehittäessämme aina suolan, sokerin ja rasvan määrän ja pyrimme mahdollisimman terveelliseen lopputulokseen.
 • Yhteishyvän reseptit ovat sitoutuneet kasvisten ja kalan käytön lisäämiseen, hyvien rasvojen suosimiseen, suolan ja sokerin käytön vähentämiseen sekä kuitupitoisten raaka-aineiden suosimiseen resepteissä ja Yhteishyvä.fi-sivuston resepteihin on lisätty entistä tarkempia ravintosisältötietoja.
 • S-mobiilin omat ostot -palvelun hiilijalanjälkilaskuri, kotimaisuuslaskuri ja ravintolaskuri tarjoavat tietoa oman ostoskorisi ilmastovaikutuksista, kotimaisuudesta ja terveellisyydestä ja tarjoavat vaihtoehtoja kohti kestävämpää ja terveellisempää kulutusta.

Laskurit

Lue lisää teoistamme S-ryhmän vuosi- ja vastuullisuuskatsauksesta.

Kotimaisuuden edistäminen

Asiakkaamme arvostavat kotimaisuutta. Kotimaisten tuotteiden menekki edistää muun muassa työllisyyttä Suomessa. Ilmastonmuutos, globaali väestönkasvu, kaupungistuminen, teknologinen kehitys ja kuluttajien muuttuvat tarpeet haastavat perinteisen ruokaketjun toimintaa. Me S-ryhmässä uskomme, että ruoka-ala voi olla yksi Suomen kasvun vetureista. Tulevaisuuden ruoantuotannossa ja teknologioissa on Suomelle mahdollisuuksia.

Olemme suurin suomalainen ruokakauppias ja suurin suomalaisen ruoan myyjä. Vuonna 2020 kotimaista alkuperää olevien tuotteiden myynti kasvoi liki kaikissa tuoteryhmissä edelliseen vuoteen verrattuna. Tavoitteenamme on, että vuoden 2030 loppuun mennessä 80 % myymästämme ruoasta on kotimaista. Vuonna 2021 ruokakaupoissa myymistämme elintarvikkeista lähes 78 prosenttia oli kotimaassa valmistettua. Haluamme edistää aktiivisesti kotimaisen ruoan menestystä ja tulevaisuutta omien tekojemme kautta sekä tarjoamalla asiakkaillemme erilaisia vaihtoehtoja tuotteiden ja palveluiden kautta.

 • Kampanjoimme ruokakaupoissamme kotimaisen kalan puolesta. Sesonkikala-konseptin ja monipuolisemman kalatarjonnan myötä kotimaisen kalan myynti kasvoi vuoteen 2020 verrattuna 10 prosenttia.
 • Kotimaista-tuotesarjassamme on lähes 450 tuotetta, jotka täyttävät aina yleisesti hyväksytyt Hyvää Suomesta -merkin tai sirkkalehtimerkin kotimaisuusvaatimukset, eli niiden raaka-aineet ovat alkuperältään suomalaisia ja tuotteet on valmistettu Suomessa.
 • ABC-ravintoloissamme on tarjoiltu vain kotimaista sian-, naudan- ja broilerinlihaa vuodesta 2015.
 • Muissa S-ryhmän ravintoloissa tarjoiltu tuore broilerin ja porsaan liha on aina kotimaista. Pakasteiden ja jalosteiden osalta tavoite on 90-prosenttinen kotimaisuus.
 • S-mobiilin Omat ostot -palvelun kotimaisuuslaskurin avulla voi seurata ostamiensa ruokatuotteiden raaka-aineiden ja valmistuksen kotimaisuutta.
 • Ruokakauppojemme hyllynreunaetiketeistä löytyy Hyvää Suomesta -merkki kotimaisten tuotteiden kohdalla.
 • Tarjoamme tulevaisuusvalmennuksia ruoan tuottajille yhdessä ProAgrian kanssa.
 • Tarjoamme pienille ja keskisuurille suomalaisille ruokayrityksille mahdollisuuden tuoda tuotteittaan esille ja ruokakauppojemme hylyille Suomalaisen Menestysresepti -kilpailun kautta.
 • Tarjoamme Ruokatieto Yhdistyksen kanssa ruokakasvatusta koululaisille Retki kauppaan -toimintamallin avulla.

Lue lisää teoistamme kotimaisen ruoan edistämiseksi S-ryhmän vuosi- ja vastuullisuuskatsauksesta.

100%

KOTIMAISTA LIHAA ABC-RAVINTOLASSA

100%

KOTIMAISTA TUORETTA BROILERIA JA PORSAANLIHAA S-RYHMÄN RAVINTOLOISSA

Kestävän kuluttamisen palveluja asiakkaille

Ruoan hiilijalanjälkilaskuri

Arvopohjainen kuluttaminen korostuu yhä enemmän, ja meillä on isona toimijana tärkeä rooli ja vastuu auttaa asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja. Kuuntelemme asiakkaidemme toiveita ja etsimme ja kehitämme jatkuvasti uusia keinoja niiden huomioimiseksi.

 • S-mobiilin Omat ostot -palvelusta löytyvät sekä hiilijalanjälki-, kotimaisuus- että ravintolaskurit. Lisäksi palvelusta löytyy myös hintavertailija.
 • Sokos Hotellien asiakkaiden on ollut mahdollista hyvittää yöpymisensä ja aamiaisensa hiilijalanjälki loppuvuodesta 2021 lähtien. Kompensaation hinta jää alhaiseksi, sillä taustalla on jo huomioitu S-ryhmässä ja hotelleissa tehty pitkäjänteinen ilmastotyö. Yhteistyökumppanina kompensoinnissa on kotimainen Compensate.
 • 12 hotellille on myönnetty Sustainable Travel Finland -tunnus ja loput Sokos hotellit pyritään saamaan mukaan vuosien 2022 ja 2023 aikana.
 • Sokos.fi-verkkokaupassa on tarjolla kotimainen Tailor Guide -palvelu, jonka tavoitteena on helpottaa asiakkaiden vaatteiden nettiostamista.
 • Olemme tarjonneet asiakkaillemme jo vuodesta 2016 lähtien sähköistä kassakuittipalvelua. Palvelu mahdollistaa kokonaan paperittoman kassa-asioinnin.
 • Tampereen Sokoksella toimii Rekki Shop-in-shop, josta voi ostaa ja jonne voi viedä myytäväksi laadukkaita second hand -vaatteita ja -asusteita.
 • Useat osuuskaupat järjestävät muutaman kerran vuodessa Parkkinat-tapahtumia toimipaikkojensa parkkipaikoilla, jolloin asiakasomistajat voivat myydä omia tavaroita kirpputorilla ilman erillistä maksua.
 • Prismoissa on tarjolla polkupyörien ja urheiluvälinen huoltopisteet (Helsingissä Kaaren Prismassa, Lahdessa Launeen Prismassa sekä Rauman ja Joensuun Prismoissa).
 • S-Pankin tuoteportfoliossa on FIM Fossiiliton Eurooppa ESG -rahasto. Rahaston sijoituspolitiikkana on poissulkea fossiilisen energian tuottajat, fossiilisten energianlähteiden varantoja omistavat yhtiöt sekä sellaiset sähköntuotantoon keskittyvät yhtiöt, jotka käyttävät tuotannossa fossiilisia polttoaineita. Rahasto painottaa sijoituksissaan yhtiöitä, jotka ovat hyvässä asemassa, kun yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilistä vaihetta.
 • S-Pankki on myös vuodesta 2020 julkaissut rahastokohtaiset vastuullisuusraportit.
 • S-Pankin tarjoama #RahanVastuu-podcast käsittelee rahaan, vastuuseen ja sijoittamiseen kytkeytyviä ajankohtaisia teemoja ja ilmiöitä sekä niiden taustoja alan asiantuntijoiden johdolla.

Eläinten hyvinvointi

Kotimaisuuden lisäksi eläinten hyvinvointi on ruuan vastuullisuudessa asiakkaillemme tärkeä asia. Olemme sitoutuneet vastuulliseen hankintaan ja eläinten hyvinvoinnin kunnioittamiseen sekä niiden edistämiseen. Eläinten hyvinvointilinjauksessamme on määritelty lajikohtaisia vaatimuksia.

Kuvaaja Paula Myöhänen/ Yhteishyvä Kuvaaja Paula Myöhänen/ Yhteishyvä

 • Edellytämme, että tuotantoeläinten alkutuotanto, kuljetus, käsittely ja teurastus toteutetaan ilman turhaa kärsimystä. Eläinperäisten tuotteiden toimitusketjussa tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia eläinsuojelumääräyksiä sekä kunnioittaa eläinten luonnollisia ja lajityypillisiä tarpeita.
 • Haluamme edistää eläinten hyvinvointia yli lainsäädännön vaatimustason ja kehittää olosuhteita siten, että erityisesti eläinten mahdollisuus liikkua, jaloitella ja ulkoilla lisääntyy ja parantaa muun muassa eläinten jalkaterveyttä.
 • Kannustamme tuotannon kehittämistä kohti tuotantomuotoja, jotka paremmin mahdollistavat eläinten liikkumisen (esimerkiksi pihattonavetat ja vapaaporsitus). Tuotantotilojen muutokset vaativat kuitenkin tuottajilta merkittäviä investointeja, joten niihin siirtymiselle tulee sallia riittävä siirtymäaika.
 • Luovumme virikehäkkikanojen munista vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä. Hotelleissa ja ravintoloissa luovuimme virikehäkkimunien käytöstä vuoden 2021 lopussa. Ruokakaupoissa muutos tapahtuu kahdessa vaiheessa: ensin myynnistä poistuvat Kotimaista-virikehäkkimunat vuoden 2023 loppuun mennessä ja muut virikehäkkimunat asteittain vuoden 2026 loppuun mennessä. Linjaus koskee myös Viron Prismoja ja hotelleja.
 • Olemme sitoutuneet normeja tiukempiin lihantuotannon antibioottirajoituksiin. Antibioottien liikakäyttö johtaa antibiooteille vastustuskykyisten bakteerikantojen vahvistumiseen. Tämä on maailmanlaajuinen ongelma.
 • Emme hyväksy rutiininomaista antibioottilääkitystä ja antibioottirehun syöttämistä terveille eläimille. Antibiootteja tulee käyttää ainoastaan eläinlääkärin määräyksellä ja rajoittaa niiden käyttö sairaiden eläinten hoitoon.
 • Edellytämme jatkossa kaikilta omia merkkejämme valmistavilta, ulkomaista lihaa käyttäviltä tavarantoimittajilta sitoutumista antibioottien käyttöön liittyviin S-ryhmän hyvän käytännön ohjeisiin ja vaatimuksiin.
 • Tutustu eläintenhyvinvointilinjaukseemme

Luovumme-022

Kohti hiilineutraalia liikkumista

Suomalaisessa liikenteessä tullaan pitkään käyttämään useita energiamuotoja, ja siksi niiden kaikkien on oltava hyviä, vastuullisia ja kehittyviä. Tavoitteenamme on, että suomalaiset voivat ajaa vastuullisemmin käyttövoimasta riippumatta. On tärkeää, että etsimme kustannustehokkaita ja teknisesti toimivia ratkaisuja vähentämään liikenteen fossiilisia päästöjä nyt ja tulevaisuudessa.

abc-lataus

 • S-ryhmän tavoitteena on rakentaa vuosien 2021–2024 aikana koko maan kattava ABC-lataus -sähköautojen latauspisteverkosto. Vuoden 2021 lopussa ABC-Lataus -asemia oli jo 50 toimipaikassamme. Latauspisteverkosto käyttää uusiutuvaa sähköä. Tarkempaa tietoa latauspisteistä löydät täältä. ABC-Latauksen lisäksi yli sadan S-ryhmän toimipaikan yhteydestä löytyy yhteistyökumppaneiden sähkölatauspisteitä.
 • Myymiimme polttonesteisiin sekoitetaan myös biopolttoainetta, joka vähentää liikenteen päästöjä. Biopolttoaineiden myötä polttonesteiden kokonaispäästöt vähenivät 530 000 tonnilla suhteessa fossiilisiin polttonesteisiin vuonna 2020. Biopolttoaineen osuus kokonaisuudesta on 30 prosenttia vuonna 2030.
 • 78 % biopolttoaineiden raaka-aineista oli jäte- ja tähdepohjaisia vuonna 2021. Osa raaka-aineena hyödynnettävästä biojätteestä kerätään omista toimipaikoistamme.
 • ABC:n polttoainevalikoimaan kuuluu myös Eko E85 -korkeaseosetanolipolttoneste, joka vähentää autoilun fossiilisia hiilidioksidipäästöjä jopa 80 %. Lisäksi kesäkuusta 2021 lähtien on ABC:llä voinut tankata uutta fossiilivapaata Nero Dieseliä. Se on koko¬naan uusiutuvista raaka-aineista valmistettu dieselpolttoaine, jonka avulla voidaan vähentää elinkaaren aikaisia hiilidioksi¬dipäästöjä tavalliseen dieseliin verrattuna jopa 90 prosenttia.

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.