S-ryhmän yrityskumppaniksi - S-ryhmä
S-ryhmän yrityskumppaniksi
Yrityksille

S-ryhmän yrityskumppaniksi

Yhteistyökumppanit täydentävät S-ryhmän omaa liiketoimintaa

Yhteistyökumppaneiden avulla täydennämme asiakasomistajille tarjottavia etuja ja palveluita niillä toimialoilla, missä S-ryhmällä ei ole omaa liiketoimintaa. Tyypillisimmät yhteistyömuotomme ovat Bonus- ja etupartneritoiminta. Käytännössä asiakasomistajat saavat siis yhteistyökumppaneiltamme joko Bonusta tai hinta-/palveluetuja.

Yhteistyökumppaneina voi olla joko valtakunnallisesti toimivat tai jonkin alueosuuskaupan alueella toimivat alueelliset yhteistyökumppanit. Yhteistyösopimukset tehdään kilpailulainsäädännön määrittelemissä puitteissa.

Bonusta myöntävät valtakunnalliset yhteistyökumppanit:

 • Eckerö Line, Elisa, LähiTapiola, Oral Hammaslääkärit, Silmäasema, Vantaan Energia ja Viking Line.

Sponsoroinnissa tukikohteiden määrittelyä ohjaa vastuullisuus ja toiminnan yhteensopivuus arvoihimme. Viime kädessä siinäkin tärkeintä on, että tukikohteet tuottavat lisäarvoa asiakasomistajillemme. Siksi kohdennamme sponsorointikohteet ja panokset siten, että yhteistyön avulla voimme tuottaa asiakasomistajillemme palveluja ja selkeitä etuja.

Yhteiskunnalliset vastuullisuuskumppanit:

 • Lasten Päivän Säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti.

Partneritoiminta

Partneritoiminnan muodot

Bonuspartneruus
1. valtakunnallinen bonuspartneruus
2. internetissä toimiva bonuspartneruus
3. alueellinen bonuspartneruus.

Etupartneruus
1. valtakunnallinen etupartneruus
2. internetissä toimiva etupartneruus
3. alueellinen etupartneruus.

Markkinointiyhteistyö
1. valtakunnallinen markkinointiyhteistyö
2. alueellinen markkinointiyhteistyö
3. internetissä toimiva markkinointiyhteistyö.

Hyväntekeväisyys
1. valtakunnallinen hyväntekeväisyys
2. alueellinen hyväntekeväisyys.

Bonuspartnertoiminnan linjaukset

 • Partnertoiminta kytkeytyy S-ryhmän strategiaan, toiminta-ajatukseen ja -visioon
 • Partnertoiminnalla tuotettavat palvelut ovat osa S-ryhmän palveluportfoliota - tavoitteena pitkäaikainen, laaja, vastuullinen ja asiakasomistajalähtöisesti kehittyvä yhteistyö.
 • S-ryhmä varmistaa Asiakasomistajille partnereiden tuottaman palvelun laadun ja vastuullisuuden jo sopimusteksteissä.
 • Partnereiksi valitaan volyymiltään merkittäviä, kasvuhakuisia ja palvelutarjontaansa kehittäviä yrityksiä.

Bonuspartnertoiminnan peruslinjaukset

S-ryhmän strategian mukaisesti asiakasomistajien palvelutarpeita täydennetään bonuspartnereiden toiminnalla seuraavilla palvelutuotannon alueilla:


1. vakuutuspalvelut ja muut kodin palvelut
2. energiapalvelut
3. tietoliikennepalvelut
4. terveydenhoito- ja hyvinvointipalvelut
5. matkailutoimialaa täydentävät palvelut

 • Osuuskauppojen palvelutarjontaa ja kauppakeskusten vetovoimaisuutta voidaan täydentää myös alueellisella partnertoiminnalla.

Bonuspartnereiden valintakriteerit

 • Partnerin tarjoama palvelu edustaa asiakasomistajasegmentin kannalta merkittävää kysyntäaluetta.
 • Partneryritys
 • Luotettavat, hinta-laatusuhteeltaan hyvät palvelut
 • Verkoston kattavuus/saavutettavuus hyvä
 • Käyttäjävolyymi, liikevaihto ja markkinaosuus merkittävä
 • Hyvä Imago ja arvoyhteensopivuus S-ryhmän kanssa
 • Kasvuhakuinen ja kehittyvä yritys, joka pyrkii pitkiin asiakassuhteisiin
 • Talouden tunnusluvut kunnossa

Sponsorointi

Sponsoroinnin periaatteet S-ryhmässä

 • Sponsoroinnin periaatteet johdetaan S-ryhmän toiminta-ajatuksesta, visiosta ja S-ryhmän arvoviitekehyksestä.

Sponsoroinnin tavoitteet ja valintakriteerit

 • Yrityskuvan kehittäminen osoittamalla S-ryhmän vastuullisuutta arvoviitekehyksen mukaisesti
 • Sponsorointikohteet ja panokset kohdennetaan siten, että yhteistyön avulla voidaan tuottaa asiakasomistajille palveluja ja selkeitä etuja
 • Sponsoroinnin periaatteissa määritellään sponsoroinnin painotukset.
 • Alueosuuskaupat, ketjut ja SOK-yhtymä määrittelevät näiden painotusten puitteissa sponsorointikohteensa omien tavoitteidensa mukaisesti.
 • Sitoutuminen on molemminpuolista, yhteistyöhalukkuus aitoa.

Sponsoroinnin painopistealueet

 • Urheilussa painopiste on lapsissa ja nuorissa.
 • Vastuullisuusyhteistyössä keskitytään tekemään yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin, Lasten päivän säätiön ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa.
 • Kulttuurin osalta ollaan mukana kohteissa, jotka tavoittavat isoa osaa asiakasomistajia.

Lisätietoja:

Partnertoiminta, johtaja Anne Sassi
Sponsorointi, johtaja Lauri Toivonen.

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.