Hållbarhetsprogram - S-gruppen
Vårt hållbarhetsprogram
Hållbarhet

Vårt hållbarhetsprogram

Det bästa stället att leva på

Kärnan i vårt hållbarhetsprogram Det bästa stället att leva på är en lista på etthundra konkreta åtgärder, som påverkar vår miljö och vårt samhälle. En del är små förbättringar i vardagen, andra riktgivande gärningar även från ett internationellt perspektiv.

Vår uppgift är att producera förmåner och tjänster och därmed välstånd åt våra ägare – alltså kunder. Välstånd är dock inte enbart ekonomiskt välstånd. Tillsammans med våra ägarkunder gör vi konkreta gärningar för samhället, mot klimatförändringen och för återvinningsekonomin, för en etisk verksamhetskultur och för bättre mänskliga rättigheter, för välbefinnande och hälsa.

S-gruppen gör sitt för att Finland ska bli en ännu bättre plats att bo i. Som stor aktör har vi ett stort ansvar för hurdan nutid vi skapar och hurdant arvet är som vi lämnar våra efterkommande. Därför måste vi se längre.

Vårt program bygger på de fyra nedanstående temana.

Ledningen för hållbarhetsarbetet

Vårt hållbarhetsarbete styrs av våra värderingar, dvs. kundnärhet, ansvar, kontinuerlig förnyelse, och resultatrik verksamhet. Utöver värderingarna fungerar temana och riktlinjerna i vårt program för hållbarhet, Den bästa platsen att leva.

Hållbarheten gäller våra samtliga affärsområden och därför leder vi hållbarhetsarbetet på gruppnivå i samråd med ledningen för affärsverksamheten. För utveckling, styrning och rapportering av hållbarhet svarar enheten SOK Hållbarhet. Enheten SOK Hållbarhet verkar som en del av SOK Fältgruppen, som omfattar samtliga affärsområden samt inköps- och logistikbolagen.

S-gruppen är inte allvetande. Därför har vi till vår hjälp i hållbarhetsfrågor en Advisory Group som består av utomstående experter. Gruppen är en integrerad del av vår modell för ledning och styrning av hållbarhetsverksamheten.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.