För det nya normala inom hållbar konsumtion – tillsammans steg för steg

För det nya normala inom hållbar konsumtion – tillsammans steg för steg

Vi uppmuntrar våra kunder att göra hälsosamma och hållbara val. Vårt mål är att minst 65 procent av de livsmedel vi säljer år 2030 är växtbaserade och 80 procent tillverkade i Finland. Vi sörjer också för en bättre djuromsorg. Dessutom främjar vi finländarnas möjligheter till klimatneutral rörlighet.

Främja en planetarisk kost

Maten spelar en viktig roll när det gäller att främja människors och miljöns hälsa och välbefinnande, och handeln har en möjlighet att påverka hur Finland äter. Vi vill att det ska vara möjligt för alla att äta hälsosamt och vi är övertygade om att vi gör smarta val om det är enkelt att göra smarta val.

Tyttö ja hauki

Den centrala idén i klimatmedveten kost är att man också verkar för klimatets bästa när man äter hälsosamt. När det gäller val av livsmedel spelar utbudet, hur enkel tillagningen är och livsmedlens pris också en viktig roll. Vårt mål är att 65 procent av de livsmedel vi säljer i slutet av 2030 ska vara växtbaserade. Vi är redan nu nära vårt mål – 2021 stod andelen växtbaserade livsmedel för 59 procent av vår försäljning. Vi uppmuntrar även våra kunder på olika sätt att äta ännu mer hälsosamt och klimatmedvetet.

 • Vi lyfter fram skördetidens grönsaker, frukter och bär i våra matbutiker.
 • Vi lyfter fram säsongens färskaste och läckraste fiskprodukter i våra matbutiker. 2021 ökade försäljningen av fisk jämfört med de fyra föregående åren.
 • Sortimentet i ABC:s bufféer innehåller ännu mer fisk och grönsaker än tidigare.
 • Vi har förbundit oss att vid utvecklingen av våra märkesprodukter alltid beakta mängden salt, socker och fett och vi strävar efter att skapa maträtter som är så hälsosamma som möjligt.
 • Recepten i Samarbete tas fram enligt åtagandet att öka användningen av grönsaker och fisk, främja goda fetter, minska salt- och sockerhalten samt främja råvaror med högt fiberinnehåll. Recepten på webbplatsen yhteishyva.fi innehåller därtill mer omfattande information om näringsinnehåll.
 • Kalkylatorerna för koldioxidavtryck, inhemskt ursprung och näringsinnehåll i tjänsten Mina köp i S-mobil ger information om hur kundens varukorg påverkar klimatet och om hur inhemsk och näringsrik den är samt erbjuder alternativ för en mer hållbar och hälsosam konsumtion.

Läs mer om våra åtgärder i S-gruppens års- och ansvarsrapport (på engelska).

Främja inhemska livsmedel

Våra kunder uppskattar inhemska produkter. Efterfrågan på inhemska produkter främjar bland annat sysselsättningen i Finland. Klimatförändringen, den globala befolkningstillväxten, urbaniseringen, den tekniska utvecklingen och konsumenternas föränderliga behov utmanar den traditionella livsmedelskedjan. Vi på S-gruppen tror att livsmedelsbranschen kan vara en av ledarna för Finlands tillväxt. Framtidens livsmedelsproduktion och teknologier medför möjligheter för Finland. Vi är den största köpmannen och försäljaren av livsmedel i Finland. 2020 ökade försäljningen av produkter med inhemskt ursprung i närapå alla produktgrupper jämfört med föregående år. Vårt mål är att minst 80 procent av de livsmedel vi säljer i slutet av 2030 ska vara inhemska. Nästan 78 procent av de livsmedel vi sålde i våra matbutiker 2021 var tillverkade i Finland. Vi vill aktivt främja den inhemska matens framgång och framtid med vår egen verksamhet och genom att erbjuda våra kunder olika alternativ i form av produkter och tjänster.

 • Vi lyfter fram inhemsk fisk i våra matbutiker. Tack vare konceptet Säsongsfisk och ett mångsidigare fisksortiment ökade försäljningen av inhemsk fisk med 10 procent jämfört med 2020.
 • I vår produktserie Kotimaista ingår närmare 450 produkter som alltid uppfyller de allmänt accepterade kraven på inhemskt ursprung enligt märket Gott från Finland eller Hjärtbladsmärket, vilket betyder att produkternas råvaror alltid är finska och att produkterna är tillverkade i Finland.
 • I våra ABC-restauranger har endast gris-, nöt- och kycklingkött med inhemskt ursprung serverats sedan 2015.
 • I S-gruppens övriga restauranger är det färska kyckling- och grisköttet som serveras alltid inhemskt. Vad gäller djupfrysta och förädlade produkter strävar vi efter inhemska produkter till 90 procent.
 • Med kalkylatorn för inhemskt ursprung i tjänsten Mina köp i S-mobil kan kunderna följa upp det inhemska ursprunget hos de livsmedelsprodukter de köper i fråga om råvaror och tillverkningsprocesser.
 • Hylletiketterna i våra matbutiker har märket Gott från Finland för inhemska produkter.
 • Vi erbjuder framtidsutbildningar för livsmedelsproducenter tillsammans med ProAgria.
 • Vi erbjuder små och medelstora finska matföretag en möjlighet att presentera sina produkter och sälja dem på hyllorna i våra matbutiker via tävlingen Suomalainen Menestysresepti.
 • Vi tillhandahåller livsmedelsfostran tillsammans med Föreningen Matinformation till skolelever enligt verksamhetsmodellen Utflykt till butiken.

Läs mer om våra åtgärder för att främja inhemska livsmedel i S-gruppens års- och ansvarsrapport (på engelska).

Tjänster för hållbar konsumtion för kunder

Ruoan hiilijalanjälkilaskuri

Värdebaserad konsumtion får en allt större betydelse och eftersom vi är en stor aktör har vi en viktig roll och ett viktigt ansvar att hjälpa våra kunder göra hållbara val. Vi lyssnar på våra kunders önskemål och utvecklar ständigt nya sätt att uppfylla dem.

 • I tjänsten Mina köp i S-mobil finns kalkylatorer för koldioxidavtryck, inhemskt ursprung och näringsinnehåll. Därtill har tjänsten också ett verktyg för prisjämförelse.
 • Sedan slutet av 2021 har det varit möjligt för Sokos Hotels kunder att kompensera koldioxidavtrycket för övernattningen och frukosten. Priset för kompensationen är lågt eftersom man redan har beaktat det långsiktiga klimatarbete som gjorts inom S-gruppen och på hotellen. Vår samarbetspartner inom kompensation är inhemska Compensate.
 • 12 hotell har beviljats utmärkelsen Sustainable Travel Finland och vi strävar efter att också de övriga Sokos hotellen ska få samma utmärkelse under 2022 och 2023.
 • I webbutiken Sokos.fi erbjuds den inhemska Tailor Guide-tjänsten som gör det enklare för kunderna att handla kläder på internet.
 • Vi har erbjudit våra kunder elektroniska kassakvitton ända sedan 2016. Tjänsten gör det möjligt att betala i kassan helt utan papper.
 • I Sokos i Tammerfors finns Rekki Shop-in-shop där kunderna kan köpa och sälja högklassiga second hand-kläder och -accessoarer.
 • Många handelslag ordnar ett par gånger om året evenemangen Parkkinat på verksamhetsställenas parkeringsplatser, där ägarkunder avgiftsfritt kan sälja egna varor på lopptorget.
 • I Prisma-butiker erbjuds servicepunkter för cyklar och idrottsredskap (Prisma Kaari i Helsingfors, Prisma Laune i Lahtis samt Prisma-butikerna i Raumo och Joensuu).
 • I S-bankens produktportfölj ingår fonden FIM Fossiiliton Eurooppa ESG. Fondens investeringspolitik är att utesluta producenter av fossil energi, bolag som äger reserver i fossila energikällor samt bolag inom elproduktion som använder fossila bränslen i sin produktion. I sina investeringar fokuserar fonden på bolag som har en bra ställning när samhällena övergår till en minskad kolanvändning.
 • S-Banken har även publicerat fondspecifika ansvarsrapporter sedan 2020.
 • S-Bankens poddcast #RahanVastuu behandlar aktuella teman och fenomen relaterade till ekonomi, ansvar och investeringar samt deras bakgrunder under ledning av experter inom branschen.

Djurens välbefinnande

Utöver det inhemska ursprunget är djurens välbefinnande viktigt för våra kunder när det gäller ansvarsfulla livsmedel. Vi har förbundit oss till en ansvarsfull upphandling och till att respektera och främja djurens välbefinnande. I våra principer för djurens välbefinnande fastställs artspecifika krav. - Vi kräver att produktionsdjurens primärproduktion, transport, hantering och slakt genomförs utan onödigt lidande. Leveranskedjan med animaliska produkter ska uppfylla aktuella giltiga djurskyddsbestämmelser och respektera djurens naturliga och artspecifika behov.

 • Vi vill främja djurens välbefinnande utöver kraven i lagstiftningen och utveckla förhållandena så att särskilt djurens möjligheter att röra på sig, springa fritt och vara utomhus ökar och bland annat djurens benhälsa förbättras.
 • Vi stöder en utveckling av produktionen mot produktionsformer som ger bättre möjligheter för djuren att röra på sig (till exempel lösdriftsstall och frigående grisar). Ändringar av produktionslokalerna kräver dock betydande investeringar av kunderna, och därför måste tillräckligt med tid avsättas för övergången.
 • Vi kommer att sluta med ägg från hönserier med inredda burar stegvis fram till slutet av 2026. I våra hotell och restauranger slutade vi använda ägg från hönserier med inredda burar i slutet av 2021. I matbutikerna sker förändringen i två steg: först slopas Kotimaista Ägg från hönserier med inredda burar före utgången av 2023. Sedan slopas övriga ägg från burhöns stegvis före utgången av 2026. Det här gäller även Prisma-butikerna och hotellen i Estland.
 • Vi har förbundit oss till strängare antibiotikagränser i köttproduktionen än var normerna kräver. Överdriven användning av antibiotika leder till att resistenta bakteriestammar ökar. Det här är ett globalt problem.
 • Vi godkänner inte rutinmässig medicinering med antibiotika och utfordring av friska djur med foder som innehåller antibiotika. Antibiotika ska endast användas enligt ordination från en veterinär och deras användning för att behandla sjuka djur ska begränsas.
 • I fortsättningen kräver vi att alla varuleverantörer som tillverkar våra egna varumärken och använder utländskt kött förbinder sig till S-gruppens anvisningar för och krav på god praxis gällande användningen av antibiotika.
 • Läs våra principer för djurens välbefinnande (på finska).

Mot klimatneutral rörlighet

I den finska trafiken kommer vi under en lång tid framöver att använda olika energiformer och därför måste de alla vara bra, ansvarsfulla och utvecklingsbara. Vår målsättning är att finländarna ska kunna köra ansvarsfullare oavsett drivkraft. Det är viktigt att vi letar efter kostnadseffektiva och tekniskt fungerande lösningar för att minska de fossila utsläppen av trafiken nu och i framtiden.

abc-lataus

 • S-gruppen har som mål att bygga ett riksomfattande nätverk med ABC-laddstationer för elbilar under 2021–2024. I slutet av 2021 fanns det redan ABC-laddstationer på 50 av våra verksamhetsställen. Nätverket med laddstationer använder förnybar el. Mer information om laddstationerna finns här (på finska). Utöver ABC-laddstationerna finns laddstationer från våra samarbetspartner i anslutning till över hundra av S-gruppens verksamhetsställen.
 • I de bränslen som vi säljer blandas även biobränsle, vilket minskar trafikutsläppen. Tack vare biobränslen minskade de totala bränsleutsläppen med 530 000 ton i förhållande till fossila bränslen 2020. Andelen biobränslen av den totala mängden ska vara 30 procent 2030.
 • 78 procent av råmaterialet för biobränslen var avfalls- och spillbaserade 2021. En del av bioavfallet som utnyttjas som råmaterial kommer från våra egna verksamhetsställen.
 • I ABC-stationernas bränslesortiment ingår även etanolbränslet Eko E85 (på finska) som minskar de fossila koldioxidutsläppen från bilar med upp till 80 procent. Dessutom har man sedan juni 2021 kunnat tanka det nya fossilfria Nero Diesel-bränslet vid ABC-stationerna. Det är ett dieselbränsle som helt och hållet tillverkas av förnybara råvaror, och som minskar koldioxidutsläppen under en hel livscykel med så mycket som 90 procent jämfört med vanlig diesel.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.