S-gruppens klimatarbete
Hållbarhet

S-gruppens klimatarbete

Vi utför klimatarbete både genom att minska utsläppen från vår egen verksamhet och genom att engagera våra partner i arbetet. Dessutom tillhandahåller vi lösningar och hjälp för att minska ägarkundernas egna utsläpp.

Klimatarbetet som gäller vår egen verksamhet

Vårt mål är att verksamheten ska vara koldioxidnegativ (scope 1 och 2) före utgången av 2025 och att minska utsläppen med 90 procent fram till utgången av 2030.

Avgörande för att minska utsläppen av vår egen verksamhet är att effektivisera energianvändningen, öka andelen förnybar energi, minimera läckaget av köldmedier och ersätta gamla kylar med koldioxidanläggningar.

  • Det internationella initiativet Science Based Targets har godkänt vårt mål att minska utsläppen med 90 procent på vetenskaplig grund, och målet ligger i linje med målet på 1,5 grader i Parisavtalet.
  • År 2021 ökade utsläppen från vår egen verksamhet med fem procent jämfört med året innan. Sedan 2015 har utsläppen minskat med nästan 70 procent.
  • Vi har nästan 100 utsläppsfria verksamhetsställen, det vill säga de ökar inte utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Dessutom är köpcentret Lohi vår första koldioxidnegativa fastighet.
  • Renoveringen av 300 S-marketar har påverkat energieffektiviteten i våra butiker. Förutom att kylskåpen har lämpliga dörrar och LED-ljus värms allt fler butiker upp med hjälp av spillvärme från kylarna.
  • Vi är Finlands största producent av solkraft. I slutet av år 2021 fanns det sammanlagt över 100 000 solpaneler på taken på våra drygt 200 verksamhetsställen. El som produceras på dessa platser kan användas i våra egna verksamhetsställen. För all el som används har S-gruppen skaffat ursprungsgarantier för förnybar el och all el som användes var förnybar.
  • På området Sarvisuo i Simo i Meri-Lappi färdigställs Finlands största vindkraftspark i början av 2022. På området Sarvisuo färdigställs 27 turbiner, vilket avsevärt ökar produktionen av förnybar el i S-gruppen. Efter att vindkraftsparken i Sarvisuo blir klar är vi den tredje största vindkraftsproducenten i Finland.
  • I början av 2021 inleddes S-gruppens största vindkraftsinvestering i Simo. När parken är färdig är den en av de största i Finland och täcker cirka 50 procent av gruppens årliga elbehov.
  • För tredje året i rad kompenserar vi klimatutsläppen från arbetsresor som våra anställda gjort med flyg.
  • Vi stöder projektet Carbon Action som främjar kolodling i Finland samt forskning som möjliggör utsläppskompensationer.
  • Varje år deltar vi i det internationella CDP-initiativets klimatutvärdering. Enligt den är S-gruppens klimatarbete på pionjärnivå och vårt klimatarbete fick klassifikationen A år 2021.

Vår utgångspunkt för utsläppskompensation

Vi framskrider mot våra klimatmål genom att minska klimatutsläppen i vår egen verksamhet, använda egen förnybar energi och investera avsevärt i energieffektiviteten på våra verksamhetsställen. Återstoden av målet att bli koldioxidnegativa åstadkoms genom utsläppskompensation.

Vi har inlett kompensation i våra redan koldioxidnegativa fastigheter, som är byggda så att de är energieffektiva och där energieffektiviteten har förbättrats redan länge genom olika åtgärder. En förutsättning för att inleda kompensation är bland annat en systematisk energiledning. S-gruppens koldioxidnegativa verksamhetsställen är bland andra handelslaget Suur-Seudun Osuuskauppas köpcenter Lohi i Lojo och handelslaget HOK-Elantos verksamhetsställen i Sokos fastighet i centrum av Helsingfors. På de koldioxidnegativa verksamhetsställena har kompensationen gjorts genom ett skogsskyddsprojekt i Peru verifierat av en tredje part.

Läs mer om vårt långsiktiga klimatarbete i vår års- och ansvarsrapport (på engelska).

Vi utmanar också våra partner att minska utsläppen

Nästan 98 procent av våra utsläpp uppstår i vår värdekedja, till exempel vid produktionen av produkter. Därför är det viktigt att vi uppmuntrar våra partner att mäta klimatpåverkan av sina produkter och att uppnå en målinriktad minskning av utsläppen. När det gäller vår värdekedja (Scope 3) är målet att tillsammans med våra samarbetspartner minska utsläppen med 1 miljon ton före utgången av 2030.

I programmet Iso juttu deltog över hundra av S-gruppens partnerföretag. Cirka två tredjedelar av målet att minska utsläppen med 1 000 000 ton har uppnåtts inom ramen för programmet Iso juttu. Utöver programmet Iso juttu har vi som en del av våra vetenskapliga klimatmål satt upp ett mål för vår värdekedja, enligt vilket 2/3 av våra leverantörer som utifrån inköpen är betydande sätter upp sina egna vetenskapliga mål för minskning av utsläppen före utgången av 2023. År 2021 hade 68 procent av de leverantörer som omfattas av vårt mål satt upp egna mål.

Vi var den första aktören inom detaljhandeln i Finland som också anslöt sig till programmet CDP Supply Chain. Genom programmet uppmuntrar vi våra största samarbetspartner att rapportera om sin klimatpåverkan och om sina åtgärder för att minska utsläppen. Under året berättade allt fler av våra varuleverantörer om sitt eget klimatarbete genom CDP Supply Chain-rapporteringen.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.