Work Ahead

Prismoihin neuleita ja trikoita valmistavia tehtaita tutkittiin Bangladeshissa - 1754 työntekijää kertoi videosovelluksella työolosuhteistaan

Pelastakaa Lapset selvitti naisten ja lapsen oikeuksien sekä perheystävällisyyden toteutumista S-ryhmän toimeksiannosta tekstiilituotannossa Bangladeshissa. Työntekijät haastatteli Work Ahead -startup, jonka kehittämä sovellus mahdollistaa kyselyt myös lukutaidottomille.

30.3.2023

Selvityksen tavoitteena on auttaa S-ryhmää ja sen tekstiilitoimittajia kehittämään lapsen oikeuksia huomioivaa ja perheystävällistä liiketoimintaa Bangladeshissa. Selvitys perustuu vuonna 2022 tehtyihin luottamuksellisiin ja anonyymeihin haastatteluihin kahdella tekstiilitehtaalla, jotka ovat S-ryhmän pitkäaikaisia kumppaneita. Lisäksi haastateltiin paikallisia viranomaisia ja organisaatioita kuten ILO:n ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

“Halusimme saada työntekijöiden äänen kuuluviin. Naisvaltaisen tekstiilialan vastuullisuuskysymykset on tunnistettu meillä ihmisoikeusasiaksi, jota haluamme ymmärtää syvemmin tunnistaaksemme mahdollisia kehityskohteita”, sanoo S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa.

Kehityskohteina työntekijöiden ymmärrys oikeuksistaan, vanhempien työajat ja syntymätodistukset

Bangladesh on toiseksi suurin tekstiilien tuoja EU:n markkinoille Kiinan jälkeen. Maan lainsäädäntö on edistynyt takavuosista, ja tekstiilituotannon vastuullisuus on kehittynyt. Tutkittujen tehtaiden työntekijät vastasivat kyselyyn varsin myönteisesti.

Myös kehityskohteita on. Pelastakaa Lapset arvioi raportissa, että tehtaiden johtoa tulisi kouluttaa naisten ja lasten oikeuksista ja tarpeista. Tuotantolaitoksissa olisi hyvä kehittää lisää perheystävällisiä toimintamalleja ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen keinoja. Pienten lasten vanhempien työaikoihin tulisi kiinnittää huomiota.

”Selvityksestä käy ilmi, että monet asiat ovat hyvällä mallilla tutkituissa tehtaissa, mutta oikein kohdennetuilla kehitystoimenpiteillä voidaan saada lapsen oikeuksia ja perheystävällisyyttä edistettyä tekstiilituotannossa”, sanoo Pelastakaa Lapset ry:n yritysyhteistyöpäällikkö Camilla Ekholm.

Työelämän käsitteet ja omat oikeudet eivät olleet selviä kaikille työntekijöille. Joiltain vähemmän koulutettujen vanhempien lapsilta puuttui syntymätodistuksia, joita tarvitaan muun muassa väestötietojärjestelmään rekisteröimiseksi ja koulunkäyntiä varten.

”Haluamme etsiä konkreettisia keinoja siihen, miten voimme vaikuttaa esimerkiksi siihen, että työntekijöillä olisi paremmin tiedossa työelämän oikeudet ja -käsitteet. Näemme keskeisenä myös reilun palkitsemisen edistämisen yhteistyön kautta”, kertoo Nina Elomaa.

Uudenlainen videotyökalu antoi äänen työntekijöille

Tehtailla tehdyn selvityksen tiedonkeruussa hyödynnettiin uudenlaista suomalaisen startup-yritys Work Aheadin kehittämää videokyselyä ja tiedonkeruun sekä analyysin menetelmiä. Puhelimeen ladattavan sovelluksen avulla työntekijöiltä voitiin kerätä helposti näkemyksiä.

”Videokyselymme avulla tehtaiden työntekijöiden, myös lukutaidottomien, oli helppo jakaa mielipiteensä työolosuhteistaan”, sanoo Work Aheadin toimitusjohtaja Ilona Mooney.

Selvitys perustuu vuonna 2022 tehtyihin luottamuksellisiin ja anonyymeihin haastatteluihin kahdella tekstiilitehtaalla, jotka ovat S-ryhmän pitkäaikaisia kumppaneita.

Työntekijätutkimuksen myönteisiä huomioita

  • Kokemukset syrjinnästä olivat harvinaisia.

  • Suurimmalla osalla on mahdollisuus kouluttautumiseen työssään.

  • Valtaosa vastaajista kokee työpaikan hyväksi raskaana oleville tai perheellisille.

  • Työssäkäynnin ja perhe-elämän voi yhdistää, lastenhoitoa on mahdollista saada.

Työntekijätutkimuksesta nousseita kehityskohteita

  • Puutteellinen ymmärrys omista oikeuksista ja työehtosopimuksiin liittyvistä seikoista tuli esille noin 15 prosentilla.

  • Vaikka tehtaiden työntekijöillä on Bangladeshin yleiseen tasoon verrattuna enemmän rekisteröityjä syntymätodistuksia lapsilleen, 15 prosentilla vastaajista ei ollut syntymätodistuksia kaikille lapsilleen ja 14 prosenttia ei ollut varma, onko lapsilla syntymätodistuksia.

  • Elämiseen riittävä palkka ja pitkät työpäivät tulivat esille noin 11 prosentilla vastaajista, etenkin suurperheellisillä.

Lue koko raportti Increasing transparency and listening to workers’ voice: a survey on child and female rights as well as family friendly operations in the textile sector in Bangladesh

Selvitys on jatkoa S-ryhmän luomalle Radikaali läpinäkyvyys –tutkimusmallille, joka pureutuu rohkeasti ihmisoikeuskysymysten juurisyihin perinteisen tuotanto-olojen auditoinnin rinnalle. Mallin ensimmäinen selvitys syventyi italialaisten säilyketomaattien tuotantoon ja raportti osoitti, että työoloja on seurattava EU-maissakin.   Lisätietoja: Nina Elomaa, vastuullisuusjohtaja, S-ryhmä, nina.elomaa(at)sok.fi


Kuvat: Work Ahead

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.