Ässäduunissa

Johtajanaiset äänessä: Päivi Holen sankaruus on ihmisten arjen pelastamista

6.3.2020

Päivi Hole, valikoimajohtaja

Päivi Hole_blogi

Päivi Hole

  • Valikoimajohtaja SOK Vähittäiskaupan ketjuohjauksessa
  • Vastuualueena market- ja rautakaupan ketjujen pukeutuminen ja sport

Naisten päivän kunniaksi julkaisemme neliosaisen blogisarjan, jossa SOK:n johtotehtävissä työskentelevät naiset kertovat itsestään ja ajatuksistaan koskien 2020-luvun johtamista ja työelämää sekä oman organisaation kehittämistä.

Ensimmäisenä vuorossa on Päivi Hole, joka työskentelee valikoimajohtajana SOK Vähittäiskaupan ketjuohjauksessa vastuualueenaan market- ja rautakaupan ketjujen pukeutuminen ja sport. Toimenkuvassaan hän vastaa osaltaan kilpailustrategian valmistelusta ja siinä asetettujen tavoitteiden toteutumisen johtamisesta.

Vauhdilla muotikaupan kärkeen

Upeista ammattilaisista koostuvan yksikkömme keskeisin vastuu on tuntea kuluttamisen trendit ja tarpeet, niiden kehittymisen analysointi ja ennustaminen. Niihin peilaten huolehdimme ketjuliikeideoidemme ja konseptiemme kilpailukykyisyydestä ja valikoimien kysyntään osumisesta. Tiimimme vastaa valikoiman muodostamisesta, sen kuluttajahinnoittelusta. Annamme myös syötteitä onnistuneeseen myyntiin tarvittavaan markkinointiviestintään. Kolmessa vuodessa olemme kasvattaneet Prismasta Suomen johtavan muotikaupan.

Arvopohjainen arjen pelastaja

Kasvattajaseurani on HOK-Elanto. Saan olla entisille esimiehilleni kiitollinen heidän näkemyksellisyydestään ja motivoinnista lähteä rakentamaan tulevaisuutta ryhmässämme. Myös SOK:lla olen saanut työskennellä aina upeiden esimiesten kanssa, jotka ovat olleet keskeisessä roolissa kasvuni polulla. Minulla on ollut valtava etuoikeus olla työurallani aina hyvien tyyppien ja huippuammattilaisten ympäröimänä turvallisessa ympäristössä. Tämä on mahdollistanut keskittymisen oleelliseen ja rohkeuden ajatella isosti.

Suhtaudun työhöni intohimolla ja tähtään korkealle. Innostun asioista helposti, yritän aina kaikessa parhaani, työskentelen määrätietoisesti ja pyrin kehittymään jatkuvasti. Työn parissa vietetään valtava osa elämästä ja sen tulee olla kiinnostavaa ja motivoivaa. S-ryhmän arvomaailma kohtaa hyvin omani kanssa ja koen sitoutumiseni sitä kautta vahvaksi. En uskoisi pystyväni toimimaan yrityksessä, jonka arvomaailma olisi ristiriidassa omani kanssa.

Kaupan ala ei ollut lainkaan sitä, mihin alun perin minun oli tarkoitus suunnata. Olin aikanaan hahmotellut itselleni ”sankariuraa” poliisivoimissa. Nyt vitsailenkin, että ihmisten henkien sijasta pelastan heidän arkeaan.

 2020-luvun johtaja on osallistuva suunnannäyttäjä

Johtamisessa yksinäiset sudet ovat kuolemassa sukupuuttoon ja tilalle nousee laumassa taitavasti toimivia suunnannäyttäjiä. He taitavat empaattisen kuuntelun ja erinomaiset ihmissuhdetaidot ovat menestymisen elinehto. Onnistuakseen heidän on tunnettava omat joukkonsa. He johtavat edestä ja asettavat itsensä alttiiksi. He ovat johdonmukaisia, rehellisiä ja heihin luotetaan.

Huippujohtaja osaa piirtää kirkkaan vision tulevaisuudesta ja tarinalistaa matkan sen toteutukseen. He ovat inhimillisiä ja pystyvät suoraselkäisesti myös myöntämään virheensä. Menestyksekäs johtaja ymmärtää korkean työviihtyvyyden merkityksen ja panostaa siihen. Hän toimii myös yrityksen työnantajamielikuvan lähettiläänä.

Asiantuntijatyö vaatii itsenäisyyttä ja aktiivisuutta

Organisaatiomme huipputekijät ovat itsenäisiä ja oma-aloitteisia. Tavoitteellisina ja tuloksellisina toimijoina he tunnistavat liiketoimintamme kriittiset hankkeet ja ovat aktiivisessa roolissa niiden käynnistämisessä. Se vaatii usein totuttujen mallien kehitystä ja kyseenalaistamista sekä uuden innovointia. He viihtyvätkin muutoksen ytimessä ja ovat usein myös itse viemässä niitä eteenpäin. Uuden edessä he kehittävät itseään aktiivisesti. He ovat sosiaalisesti kyvykkäitä ja vaikuttavia viestijöitä, jotka saavat muut luontevasti sitoutettua yhteisiin hankkeisiin.

He verkostoituvat helposti sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella ja nauttivat erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta. He ymmärtävät erinomaisesti organisaation toiminnallisen rakenteen vastuineen sekä osaavat liikkua ketterästi yli yksikkörajojen. He arvostavat muiden erikoisosaamista ja pystyvät hyödyntämään sitä omien liiketoimintahankkeidensa läpiviennissä.

2020-luvun huipputekijöille teknologia on merkittävä mahdollisuus (ei uhka) ja he hyödyntävätkin työvälineissään aina aktiivisesti uusimpia innovaatioita ja ottavat roolia niiden kehittämisessä. He vaikuttavat aktiivisesti sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiimme ja keskustelevat luontevasti erilaisilla digitaalisilla alustoilla asiantuntijuudestaan ja hakevat niiltä myös syötteitä omaan työhönsä.    

Asiakas keskiössä ketterästi kehittäen

SOK:n pitää tulla koko ajan ketterämmäksi ja asiakas on tuotava edelleen vahvemmin tekemisemme keskiöön. Digitaalisten palvelujen erittäin kriittisessä kehitystyössä on tähdättävä edelläkävijyyteen. Tämä on turvattava tehtävien toteuttamiseen osuvalla resursoinnilla, organisoitumisella ja huippudataa tuottavilla taustaprosesseilla. Palveluvaateiden muuttuessa meidän on pystyttävä ketterästi mukauttamaan omia toimintojamme.

Näkisin tärkeäksi kehittää yhä ketterämpiä ja kevyempiä malleja vuorovaikutukseen asiakkaidemme kanssa. Osuuskauppojemme kautta tämä tapahtuisi mitä luonnollisimmin, mutta SOK:n tulisi olla siinä vahvasti mukana. Tarvitsemme vahvaa yhteistyötä eri asiantuntijayksiköidemme välillä tavoitteisiimme pääsemiseksi.

Huipputekijöistä on kohta pulaa, joten meidän on aktiivisesti kehitettävä työnantajakuvaamme. Tässä ollaankin jo mielestäni hyvällä polulla. Huippujohtamisen varaan voimme rakentaa kilpailukykyä jatkuvasti kiristyvässä markkinatilanteessa. Sen lisäksi on varmistettava yksiköiden hyvät työskentelyn edellytykset ja ajanmukaiset työvälineet.

Erityisesti valikoimatyössä tulee panostaa vahvasti työvälineiden kehittämiseen, jotta pääsemme ottamaan seuraavat isot kehitysaskeleet asiakkaidemme palveluntasossa. Laadukkaiden työvälineiden lisäksi meidän tulee nostaa edelleen kunnianhimoamme tuotetiedon johtamisessa ja tuoteryhmäkonseptiemme kehittämisessä. Laadukas data ja asiakkaan tarpeiden mukaan ketterästi kehittyvät myymäläkonseptit ovat onnistuneen monikanavaisen tulevaisuuden elinehto.

Oman toimenkuvani osalta minun tulee avata yhä enemmän keskustelua alan teollisuuteen, oppilaitoksiin, yhdistyksiin ja järjestöihin alan ja toimintamallien kehittämiseksi.

Lue sarjan seuraava osa.


Kuvat: S-ryhmä

Päivi Hole, valikoimajohtaja

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.