S-ryhmän tavarantoimittajien tuotetietoportaalin käyttöehdot - S-ryhmä

S-ryhmän tavarantoimittajien tuotetietoportaalin käyttöehdot

Yleistä

Tuotetietoportaali -palvelu (myöhemmin "Palvelu") on S-ryhmän tavarantoimittajille tarkoitettu palvelu, jolla S-ryhmän tavarantoimittaja voi välittää ja täydentää tuotetietoja.

Palvelun henkilötietoja käsitellään S-ryhmän henkilörekisterien tietosuojainformaation ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Palvelun tekninen toiminnallisuus edellyttää evästeiden tai vastaavien teknologien käyttämistä, millä käyttäjä voidaan tunnistaa.

Käyttöehtojen kohde ja osapuolet

Määritelmät

Tavarantoimittaja

S-ryhmän tavarantoimittaja, jonka tietoja ylläpidetään S-ryhmän henkilörekistereissä. https://s-ryhma.fi/tietosuoja/s-ryhman-henkilorekisterit

SOK

SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) vastaa Palvelusta.

S-ryhmä

S-ryhmän muodostavat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) ja osuuskaupat tytär- ja osakkuusyhtiöineen (pois lukien tässä sopimuksessa S-Pankki Oy).

Palveluntarjoajan yhteystiedot

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Postiosoite: PL 1, 00088 S-RYHMÄ

Käyntiosoite: Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Palvelua koskevat tiedustelut

assatuki.partner@sok.fi

Puhelin: 010 76 80500

Tunnistautuminen ja liikkuminen palvelusta toiseen

Tavarantoimittajat kutsutaan palveluun, jolloin toimittaja saa tunnistautumisvälineeksi tunnuksen ja salasanan. Palvelun käyttäjätunnus ja salasanat ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa toiselle.

Tunnistautumisvälineitä voidaan lisätä Palveluun palvelukehityksen seurauksena.

Mikäli Palvelun tunnukset ovat hukassa, Tavarantoimittaja voi uusia unohtuneen salasanan tai käyttäjätunnuksen Ässätuen asiakaspalvelussa

Toimittajien tukipalvelu

Sähköposti: assatuki.partner@sok.fi

Puhelin: 010 76 80500

Tunnistautuneen tavarantoimittajan vastuut

Tavarantoimittaja vastaa kaikista tunnistautuneena eri palveluissa tekemistään toimenpiteistä. Jos Tavarantoimittaja käyttää Palvelua yhteiskäyttöisillä laitteilla tai laitteilla, joihin on pääsy muilla käyttäjillä, Tavarantoimittaja tulee aina istunnon lopuksi kirjautua ulos Palvelusta, tyhjentää päätelaitteen välimuisti ja huolehtia, ettei salasanoja tallenneta päätelaitteen muistiin.

Mikäli Tavarantoimittaja epäilee tunnuksen joutuneen sivullisen haltuun, Tavarantoimittajan tulee viipymättä muuttaa salasanansa tai ottaa yhteyttä Ässätukeen tunnuksen sulkemiseksi.

Toimittajien tukipalvelu

Sähköposti: assatuki.partner@sok.fi

Puhelin: 010 76 80500

Laitteet

Tavarantoimittaja vastaa hänen käyttämänsä päätelaitteen, ohjelmiston, tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta ja niiden kustannuksista ja ajantasaisesta tietoturvasta.

Palvelua varten tarvittavat tiedot

Tavarantoimittaja vastaa Palveluun antamiensa tietojen oikeellisuudesta. SOK ei ole velvollinen tarkistamaan tietoja, jotka Tavarantoimittaja antaa, eikä SOK vastaa Tavarantoimittaja antamien virheellisten tietojen Tavarantoimittaja tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.

Sisältö

Tavarantoimittaja vastaa siitä, että hän käyttää Palvelua lainmukaisesti eikä loukkaa toisten oikeuksia. SOK:lla on harkintansa mukaan oikeus poistaa Palvelusta lainvastainen, loukkaava tai näiden käyttöehtojen vastainen sisältö. Väärinkäytöstapauksissa SOK:lla on oikeus poistaa Palvelu käytöstä tai rajoittaa sen käyttöä.

Palveluun syötetyt tuotetiedot

Tavarantoimittaja on vastuussa palveluun syöttämiensä tietojen oikeellisuudesta, virheettömyydestä, ja lainmukaisuudesta. SOK ei vastaa mistään palveluun tai sen käyttöön liittyvistä virheistä, puutteista tai häiriöistä, eikä näihin liittyvistä menetyksistä tai kustannuksista, jotka perustuvat Tavarantoimittajan antamiin tietoihin. SOK myöntää Tavarantoimittajalle Tavarantoimittajaa koskevaan tietoon rajoitetun käyttöoikeuden.

Tavarantoimittajan on viivytyksettä ilmoitettava SOK:lle muutoksista, jotka koskevat 1. Yhteyshenkilöä 2. Osoitetta ja sähköpostiosoitetta

SOK:n vastuut ja oikeudet

Palvelun käyttö ja sen tiedot

Palvelu on lähtökohtaisesti aina käytettävissä. Palvelukatkot ovat mahdollisia huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuen.

Vahingonkorvausvelvollisuus

SOK ei vastaa Palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. SOK ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta S-ryhmän toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

SOK ei vastaa Palvelua hyödyntävien verkkopalvelujen toiminnasta, sisällöstä, palveluista tai tuotteista eikä niistä Tavarantoimittajalle tai kolmannelle aiheutuvasta vahingosta, ellei SOK ole palvelun tuottajana.

Omistusoikeus, tekijänoikeudet ja tavaramerkki

Palvelun immateriaalioikeudet kuuluvat SOK:lle. Tavarantoimittajalla on rinnakkainen käyttöoikeus hyödyntää, tallentaa ja siirtää Palvelussa olevia henkilötietoja ja tuotetietoja. Tavarantoimittajalla on vastuu tuotetietojen oikeellisuudesta.

Käyttöehtojen muuttaminen, päivittäminen ja käytön keskeyttäminen

Käyttöehtojen muuttaminen

SOK kehittää palveluita jatkuvasti, mistä johtuen Palvelun muoto, käyttö ja sisältö voivat muuttua. SOK voi muuttaa tai päivittää näitä käyttöehtoja kehittämisen tai muun syyn perusteella. SOK ilmoittaa parhaalla katsomallaan tavalla käyttöehtojen muuttamisesta.

SOK:n oikeus päivittää ja keskeyttää palvelu

SOK voi päivittää Palvelua tai sulkea palvelun milloin tahansa. SOK:lla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttäminen joko kokonaan tai tietyn Tavarantoimittajan osalta, mikäli Tavarantoimittaja ei noudata käyttöehtoja tai milloin SOK:lla on perusteltu syy epäillä, että Palvelua tai Palvelun tietoja käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran S-ryhmälle tai kolmannelle osapuolelle.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä mistä maasta ja millä teknisellä välineellä Palvelua käytetään.

Näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin.

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.