Paikallistoimittaja

Paikallisessa yhteistyössä noudatamme S-ryhmän kaikille toimittajille yhteisiä tuotelaatukriteereitä. Yhteistoiminnan sujuvuutta edistävät valikoima-aikataulut ja kattavat tuotetiedot. Alueosuuskaupan yhteyshenkilösi auttaa sopivimpien yhteistyömallien löytämisessä.

joki

Alueosuuskauppojen yhteystiedot

Haluatko keskustella mahdollisuuksistasi toimittaa tuotteita paikalliseen myyntiin? Ota yhteyttä suoraan alueosuuskauppaan.

Yhteystiedot

Odotuksemme sinulle - Paikallistoimittajat

Laatu- ja vastuullisuusvaatimuksemme

Teemme kaikkien toimittajiemme kanssa kirjallisen hankintapuitesopimuksen. Tuoteryhmäkohtaiset laatuvaatimuksemme voit tarkistaa alla olevista liitteistä.

Vastuullinen hankinta

S-ryhmän hankintasopimuksessa toimittajat sitoutuvat amfori BSCI:n eettisiin toimintaperiaatteisiin ja samalla edellytämme, että periaatteet jalkautetaan hankintaketjussa alaspäin.

S-ryhmän vastuullisen hankinnan vaatimukset
BSCI Code of Conduct eettiset periaatteet
- Toimeenpanoehdot
- Amfori BSCI:n viiteasiakirja
- Amfori BSCI:n sanasto
Riskimaalista amfori BSCI 2021 (englanninkielinen)

S-ryhmän hankintapuitesopimuksen allekirjoittaessaan tavarantoimittaja sitoutuu laatu- ja vastuullisuusvaatimuksissa erikseen mainittuihin vastuullisuuslinjauksiin:

Tavaran laskuttaminen

S-ryhmän tavoitteena on siirtyä vastaanottamaan laskut ainoastaan verkkolaskuina. Verkkolasku on nopea tapa luoda ja lähettää laskuja ja on lisäksi paperilaskua ekologisempi.Pyydämme huomioimaan laskutuksessanne verkkolaskulain (241/2019) eli lain hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta. Tämän nojalla verkkolaskujen tietosisällön tulee vastata EN16931-standardia. Verkkolaskun tulee olla toimipaikka-/myymäläkohtainen ja ostotilauskohtainen, sekä viitetietona on mainittava ostotilausnumero ja/tai lähetenumero.

Alla olevista linkeistä löytyy tarkempi ohjeistus verkkolaskun sisältöä koskien sekä laskutusosoitteet.

Verkkolaskuohjeistus tavarantoimittajille

Laskutusosoitteet paikallisille tavarantoimittajille

Pakkausohje

Oheisessa materiaalissa esitetään S-ryhmän päivittäistavarakaupan ja Inex Partners Oy:n vaatimukset lavoille ja myyntieräpakkauksille toimitusketjun eri vaiheissa.

Tässä uudistetussa pakkausohjeessa kiinnitetään erityistä huomioita pakkausten ja lavojen käsiteltävyyteen nykyaikaisessa, automaatiota hyödyntävässä logistiikkakeskuksessa sekä myymäläympäristössämme. Tavarantoimittaja vastaa kuormien oikeaoppisesta pakkaamisesta.

Lisäksi ohjeessa on esitetty määrittelyt, joilla arvioidaan myyntieräpakkauksen hyllyvalmiutta osana S-ryhmän hankinta- ja valikoimaprosessia.

Pakkausohje

Tuotekuvat

Tuotekuvat ovat tuotteen myynnin ja houkuttelevuuden kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä verkkokanavissa ja tärkeä osa tuotetietoa. SOK:n tavoite on tarjota kuluttajille kaikista myynnissä olevista tuotteista tuotekuvat. Verkkokanavien lisäksi SOK hyödyntää tuotekuvia muun muassa sisäisissä prosesseissa sekä markkinointikanavissa ja -materiaaleissa.

Tuotekuvaohje

Takaisinveto

Elintarviketta ei pidetä turvallisena, jos se on terveydelle haitallinen tai ihmisravinnoksi soveltumaton (ks. asetus 178/2002/EY 14. artikla) ja rehuja koskevat vaatimukset on saman asetuksen 15. artiklassa. Käyttötarvikkeiden ja muiden tavaroiden ja laitteiden on täytettävä kuluttajaturvallisuuslain yleisten turvallisuusvaatimusten (2011/920) lisäksi myös Suomessa ja EU:ssa tuotetta koskevan erityislainsäädännön asettamat vaatimukset.

Kauppa ja jakelijat ovat velvollisia auttamaan tuottajia, valmistajia ja maahantuojia tuotteiden markkinoilta poistamiseksi, mikäli vaaraa aiheuttava tuote ei ole enää kyseisen alkuperäisen toimijan välittömässä valvonnassa. Yritys voi tehdä takaisinvedon myös muista kuin tuotteen turvallisuuteen liittyvistä syistä.

Takaisinvetotilanteissa viallisen tuotteen toimitusten pysäyttäminen ja/tai takaisinvetotiedotus S-ryhmän myymälöille tulee tehdä aina ennen ulkoista tiedottamista. Ilmoittaminen tehdään tuotealueesta vastuulliselle tuoteryhmäpäällikölle. Toimittaja ja tuoteryhmäpäällikkö sopivat takaisinvedettyjä tuotteita koskevista menettelyistä.

Takaisinvetotiedottamisen ohjeet

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.