För hållbar tillväxt – med respekt för naturresurserna - S-gruppen
För hållbar tillväxt – med respekt för naturresurserna
Hållbarhet

För hållbar tillväxt – med respekt för naturresurserna

Vi tar hänsyn till naturen och klimatet i våra val. Våra beslut bidrar till att bevara olika livsmiljöer och arter. År 2025 är vårt koldioxidupptag större än våra koldioxidutsläpp i atmosfären. Vi siktar på att halvera matsvinnet och främjar cirkulär ekonomi.

Klimatet

Målet är att vår verksamhet ska vara koldioxidnegativ före utgången av 2025.

Så här uppnår vi koldioxidnegativitet:

  • Vi får ordning på våra utsläpp: Vårt mål är att minska klimatutsläppen från vår egen verksamhet med 90 procent från 2015 års nivå fram till utgången av 2030.
  • All el vi använder har producerats med förnybara energikällor senast i slutet av 2030.
  • Vi investerar mångsidigt i energieffektivitet: vi förnyar våra kylar, optimerar belysningen, utnyttjar spillvärme och främjar produktionen av förnybar energi, till exempel med nya solpaneler.
  • Resten av utsläppen kompenseras genom att binda kol.

Läs mer om vårt klimatarbete.

Cirkulär ekonomi

Vi förverkligar redan nu på många sätt en effektiv återvinning av råvaror och resurser som ingår i den cirkulära ekonomin. I fokus ligger återvinning av avfall, hantering av spill samt lösningar för konsumenter. Vi kartlägger ständigt nya verksamhetsmodeller för cirkulär ekonomi som gör det möjligt för värdefulla råvaror och resurser att stanna kvar i kretsloppet längre och effektivare.

  • Vi deltar i The New Plastics Economy Global Commitment, vars syfte är att minska användningen av onödig plast, utveckla återanvändbara förpackningar och effektivisera återvinningen.
  • Vi deltar i det nationella plastkasseavtalet, vars syfte är att minska förbrukningen av plastkassar och -påsar, så att varje finländare använder högst 40 plastkassar per år i slutet av 2025.
  • Vi deltar också i livsmedelsbranschens materialeffektivitetsavtal för att minska miljökonsekvenserna vid tillredningen, distributionen och konsumtionen av livsmedel.
  • Våra riktlinjer för plast skapar i sin tur en ram för vår egen plastanvändning och minskningen av den.
  • Vi kommer att återvinna 80 procent av vårt avfall i form av material eller nya produkter före utgången av 2025.
  • Vi siktar på att halvera matsvinnet före utgången av 2030.

Läs mer

Biologisk mångfald

Klimatförändringen är ett växande hot mot den biologiska mångfalden, men samtidigt förvärras också klimatförändringen av den ökande utarmningen av mångfalden. Försvinnandet av arter hotar också tillgången till råvaror.

Biologisk mångfald och förebyggande av arters försvinnande spelar också en central roll i vårt klimatarbete.

Läs mer

Biologisk mångfald

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.