Eettinen toimintatapa - S-ryhmä
Eettinen toimintatapa
Vastuullisuus

Eettinen toimintatapa

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja edistämään niiden toteutumista omassa toiminnassamme. Odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.

Ihmisoikeudet

Yritysten tulee tuntea toimintansa ihmisoikeusvaikutukset sekä lähellä että kaukana. Toiminnallamme on vaikutusta erityisesti asiakkaiden, henkilökunnan sekä hankintaketjun tuotteiden ja palveluiden työntekijöiden ihmisoikeuksiin.

Ihmisoikeusperiaatteemme kuvaavat meidän lähestymistapaa ihmisoikeuksiin. Ne ohjaavat sekä omaa että kumppaidemme toimintaa. Periaatteissa avataan sitä, miten ryhmässä tunnistetaan ja arvioidaan toiminnan ihmisoikeusvaikutuksia. Niissä myös kerrotaan, millaisia käytäntöjä meillä on haitallisten vaikutusten pienentämiseksi ja korjaamiseksi. Tutustu periaatteisiin täällä.

Asiakkaiden näkökulmasta keskeisimmät ihmisoikeudet ovat syrjimättömyys, oikeus terveyteen ja lasten oikeus erityiseen suojeluun. Syrjimättömyys tarkoitta ennen kaikkea asiakkaiden tasapuolista kohtelua.

Erityistä huomiota kiinnitämme toimipaikkojen ja palveluiden suunnitteluun mahdollisimman esteettömiksi ja turvallisiksi. Myös tuotteiden turvallisuutta seuraamme huolellisella omavalvonnalla eli esimerkiksi kylmäketjun seurannalla. Lasten oikeuksista huolehdimme tuoteturvallisuuden lisäksi muun muassa ikärajavalvonnalla.

Henkilökunnan näkökulmasta keskeisiä ihmisoikeuksia ovat työturvallisuus, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys. Kunnioitamme myös työntekijöiden oikeutta ammatilliseen järjestäytymiseen emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää.

Toiminnallamme on myös epäsuora vaikutus tuotteiden ja palveluiden hankintaketjuissa työskentelevien ihmisten ihmisoikeuksiin. Erityisesti sosiaalisen vastuun riskimaissa seuraamme työturvallisuuden, järjestäytymisoikeuden ja muiden työelämän oikeuksien toteutumista kolmannen osapuolen auditointien avulla.

Perinteisen auditointityön rinnalle käynnistimme vuoden 2018 aikana uudenlaisen, ihmisoikeuskysymysten juurisyihin pureutuvan Radikaali läpinäkyvyys -tutkimusmallin. Sen avulla pääsemme tarttumaan tarkemmin ajankohtaisiin, tuotteisiin tai tuotantomaihin liittyviin ongelmiin ja etsimään uudenlaisia vaikuttavia ratkaisuja yhdessä kumppaneidemme kanssa. Julkaisemme selvitysten tulokset.

Tutkimusmallin ensimmäisen selvityksen teki Etelä-Italiassa Foggian alueella riippumaton kansalaisjärjestö Oxfam. Voit ladata selvityksen tästä.

Katso Yhteishyvän video Etelä-Italian tomaattipelloilta.

Lue lisää ihmisoikeustyöstämme S-ryhmän vuosikatsauksesta.

Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet koskevat koko SOK-yhtymän henkilöstöä ja ovat SOK:n hallituksen hyväksymät. Myös monet osuuskaupoistamme omat omaksuneet yhtymän periaatteet omikseen.

Lue lisää

Anonyymi ilmoituskanava

Anonyymi ilmoituskanava

S-ryhmä on sitoutunut toimimaan läpinäkyvästi, avoimesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Voit ilmoittaa ilmoituskanavassamme nimettömästi, mikäli epäilet väärinkäytöstä tai eettisen periaatteiden vastaista toimintaa S-ryhmässä. Huomioithan, että kanava ei ole tarkoitettu tuotteita tai palveluita koskeviin asiakaspalautteisiin.

Anonyymi ilmoituskanava

Vastuullinen hankinta

Olemme tehneet pitkään töitä hankinnan vastuullisuuden varmistamiseksi. Hankintaamme ohjaavat syrjimättömyysperiaate, tuotekohtaiset laatuvaatimukset sekä työ- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen riskimaista tehtävissä ostoissa.

Omien merkkiemme tuotteiden hankinnassa vastuullisuuden ja tuoteturvallisuuden varmistaminen ovat mukana koko prosessin alusta saakka. Hankintasopimuksissa edellytämme, että sekä raaka-aineiden tuottaja että valmistaja noudattavat lainsäädännön vaatimuksia ja työehtosopimuksia sekä ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä työelämän vähimmäisnormeja.

Tutustu vastuullisen hankinnan tunnuslukuihin S-ryhmän vuosikatsauksessa.

Lue lisää tekstiilituotteidemme vastuullisuudesta

T1A0094 1920x1080px

Alkuperätieto näkyviin

Meille on tärkeää, että tuotteiden alkuperästä kerrotaan mahdollisimman läpinäkyvästi ja helposti asiakkaalle. Siksi meidän omien Rainbow-, Kotimaista- ja X-tra-sarjojen elintarvikkeiden tuotepakkauksista käy valmistusmaan lisäksi ilmi tuotteen pääraaka-aineen alkuperämaa. Myös omien merkkien käyttötavaratuotteisiin, kuten kodintekstiileihin ja vaatteisiin, tieto tuotteen valmistusmaasta merkitään tuotteen pakkaukseen tai hoito-ohjeeseen.

Lisäksi julkaisemme vuosittain kaikkien omien merkkien ja oman maahantuonnin vaatteiden ja jalkineiden valmistuksen tehdastiedot. Tehdaslistan löydät täältä.

sok clothing map 2020-01

Tuotteiden valmistuksen ympäristövaikutusten arviointi

Olemme mukana Business Environmental Performance Initiative (BEPI) -ympäristöohjelmassa. BEPI on Foreign Trade Associationin (FTA) ohjelma, jonka avulla tuotantolaitosten ympäristövaikutuksia voidaan arvioida ja kehittää. BEPI-ohjelmassa tuotantolaitos saa opastusta muun muassa ympäristöasioiden johtamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen, jätteiden ja jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn sekä päästöjen vähentämiseen.

Olemme olleet mukana kehittämässä BEPI-ohjelmaa vuodesta 2012. Joitakin tavarantoimittajiamme on jo koulutettu ohjelmaan. Seuraavassa vaiheessa tarkennetaan suunnitelmat BEPI:n käyttöönotosta.

Kahvi, tee ja kaakao

Olemme sitoutuneet kestävästi ja vastuullisesti tuotetun kahvin, teen ja kaakaon hankintaan S-ryhmän omien merkkien tuotteissa. S-ryhmän ravintolat ovat sitoutuneet hankkimaan kestävästi ja vastuullisesti tuotettua kahvia ja teetä.

Lue lisää

Puuvilla

Puuvilla1

Siirrymme käyttämään ainoastaan vastuullisesti tuotettua puuvillaa omien merkkien ja oman maahantuonnin tuotteissa. Päätös koskee omien merkkien vaatteita ja kodin tekstiilejä kaikissa Prismoissa, S-marketeissa, Sokos-tavarataloissa, Kodin Terroissa sekä Sale- ja Alepa-myymälöissä.

Olemme ensimmäinen suomalainen kaupan toimija, joka on tehnyt päätöksen siirtyä käyttämään vain vastuullista puuvillaa. Toteutamme muutoksen omissa merkeissä ja omassa maahantuonnissa asteittain vuoteen 2025 mennessä. Tuolloin puuvillan on määrä olla sataprosenttisesti luomua, kierrätettyä, Reilun kaupan tai Better Cotton Initiative -aloitteen mukaista. Turkmenistanilaisen ja uzbekistanilaisen puuvillan käyttö ei ole sallittua.

Palmuöljy

Olemme sitoutuneet kestävästi tuotetun palmuöljyn käyttöön. Tavoitteemme on, että vuonna 2021 S-ryhmän omien merkkien tuotteissa ja ravintoloiden syväpaistoöljyssä käytetään vain fyysisesti sertifioitua palmuöljyä, jonka voi jäljittää plantaasille saakka.

Olemme olleet vastuullista palmuöljytuotantoa edistävän Roundtable for Sustainable Palm Oil -yhdistyksen (RSPO) jäsen vuodesta 2011. RSPO:n kriteerit edellyttävät palmuöljyviljelmiltä muun muassa sitä, että tuotannossa on suojeltava luonnon monimuotoisuutta ja kehitettävä toimintaa paremmaksi eettisin ja ekologisin kriteerein.

Käytännössä vastuullisempi palmuöljyn tuottaminen tarkoittaa muun muassa sitä, että plantaaseilla on ympäristönhoitosuunnitelmat, tulta ei käytetä plantaasialueen raivaukseen, työntekijöillä on oikeus järjestäytyä, arvokkaita luonnonmetsiä ei hakata ja maan omistukseen ja käyttöön liittyvät kysymykset on ratkaistu.

Lue lisää palmuöljyn käyttöön liittyvistä tavoitteistamme vuosikatsauksesta.

Soija

Soija 1

S-ryhmä sitoutuu vastuullisen soijan käyttöön. Ryhmän tavoitteena on, että oma merkki -tuotteissa raaka-aineena käytetty riskialkuperää oleva soija ja oma merkki -tuotteissa käytetyn eläinperäisen raaka-aineen (liha, kala, maito, kanamuna) tuotantoketjuissa käytetty riskialkuperää oleva rehusoija ovat sertifioituja vuoden 2021 loppuun mennessä.

Vuoden 2021 loppuun mennessä sertifioituja ovat niin ikään ravintoloiden ja kahviloiden annoksissa käytetty soija sekä niissä käytettyjen eläinperäisten raaka-aineiden (liha, kala, maito, kananmuna) tuotantoketjuissa käytetty riskialkuperää oleva rehusoija.

Vastuullisen soijan sertifikaatteja ovat Round table on Responsible Soy (RTRS) ja ProTerra. Sertifiointien tavoitteena on vähentää viljelyn ympäristövaikutuksia ja edistää alueen luonnon monimuotoisuutta sekä parantaa työntekijöiden työolosuhteita ja edistää tuottajien ja paikallisyhteisöjen vuoropuhelua.

Kalat

Kalat

Olemme sitoutuneet hankkimaan vain kestävistä kalakannoista peräisin olevaa kalaa ja äyriäisiä. Edistämme kalan jäljitettävyyttä muun muassa tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisuuden jäljittää Rainbow-tonnikalan ja Kotimaista-kuhafileen alkuperän.

Lisäksi edistämme erityisesti kotimaisen kalan parempaa tarjontaa tuomalla ruokakauppoihimme uusia kotimaisia kalatuotteita.

Kalatuotteiden hankinnassa noudatamme kalalinjaustamme. Linjaus koskee S-ryhmän kala- ja äyriäishankintaa päivittäistavarakaupassa, tavaratalo-, erikoisliike-, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä liikennemyymälöissä.

Lue lisää

Yhteishyvä/ Paula Myöhänen

S-ryhmän linjaus eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi

S-ryhmä on sitoutunut vastuulliseen hankintaan ja eläinten hyvinvoinnin kunnioittamiseen. Tämä linjaus kokoaa yhteen S-ryhmän valikoimissa olevien eläinperäisten tuotteiden tuotantoon liittyvät odotukset.

Kuva: Yhteishyvä/ Paula Myöhänen

Lue lisää

Liha

Ravintolamme ovat sitoutuneet kasvattamaan kotimaisen lihan osuutta valikoimissaan.

ABC-ravintoloissa tarjoillaan vain kotimaista sian, naudan ja broilerinlihaa. Muiden ravintolaketjujemme tavoitteena on, että tuore broilerin- ja possunliha on 100-prosenttisesti kotimaista vuoden 2020 loppuun mennessä. Pakasteiden ja jalosteiden osalta tavoite on 90-prosenttinen kotimaisuus.

Olemme myös sitoutuneet normeja tiukempiin lihantuotannon antibioottirajoituksiin. Antibioottien liikakäyttö johtaa antibiooteille vastustuskykyisten bakteerikantojen vahvistumiseen. Tämä on maailmanlaajuinen ongelma.

Emme hyväksy rutiininomaista antibioottilääkitystä ja antibioottirehun syöttämistä terveille eläimille. Antibiootteja tulee käyttää ainoastaan eläinlääkärin määräyksellä ja rajoittaa niiden käyttö sairaiden eläinten hoitoon.

Edellytämme jatkossa kaikilta omia merkkejämme valmistavilta, ulkomaista lihaa käyttäviltä tavarantoimittajilta sitoutumista antibioottien käyttöön liittyviin S-ryhmän hyvän käytännön ohjeisiin ja vaatimuksiin.

Kotimaisen lihan käyttö ravintoloissamme

100 %

ABC-ravintolat

ABC-ravintoloissa tarjoillaan vain kotimaista sian, naudan ja broilerin lihaa.

100 %

Muut ravintolamme

Tavoitteenamme on, että muissa ravintolaketjuissamme tarjoiltava sian ja broilerin liha on täysin kotimaista 2020 loppuun mennessä.

Virikehäkkimunat

Virikehäkkimunat

S-ryhmä luopuu virikehäkkikanojen munista vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä. Hotelleissa ja ravintoloissa käyttö lakkaa vuoteen 2021 mennessä. Ruokakaupoissa muutos tapahtuu kahdessa vaiheessa: ensin myynnistä poistuvat Kotimaista-virikehäkkimunat vuoden 2023 loppuun mennessä ja muut virikehäkkimunat asteittain vuoden 2026 loppuun mennessä.

Linjaus koskee myös Viron Prismoja ja hotelleja.

Ruokamanifesti

Terveellisempi arki

Ruoalla on keskeinen merkitys ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Haluamme, että terveellinen syöminen on kaikille mahdollista ja olemmekin tehneet ravitsemussitoumukset muun muassa kasvisten käytön lisäämiseksi sekä lasten terveellisen syömisen edistämiseksi.

Tutustu aiheeseen tarkemmin vuosikatsauksessamme.

Lue lisää

T1A9496 150x100mm

Farkut

Emme salli hiekkapuhallusmenetelmän käyttöä S-ryhmän omien merkkien farkkukankaasta valmistetuissa tuotteissa.

Tekstiilien manuaalinen hiekkapuhallus on puutteellisilla suojavarusteilla suoritettuna vaarallista. Kielto on kirjattu hankintakriteeristöön ja tuotevaatimuksiin S-ryhmän oman merkin tuotteiden tavarantoimittajille.

Herkku Helsingin keskusta

Toisenlainen kauppareissu?

Asiakkaan pitäisi voida kävellä kauppaan ja valita vain hyvän ja vielä paremman tuotteen väliltä. Voimmeko me?

Lue artikkeli

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.