Aukioloajat

Työaikojen ja hyvinvoinnin yhteyttä kaupan alalla tutkittiin: ”Aukioloaikojen vapauttaminen ei ole kohtuuttomasti kuormittanut – palautuminen hyvällä tasolla”

Työterveyslaitos tutki kaupan alan työaikoja ja niiden yhteyttä työntekijöiden hyvinvointiin yhteistyössä S-ryhmän alueosuuskauppojen kanssa. Ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa toteutettavasta tutkimuksesta selvisi, että kokonaisuudessaan työaikoihin liittyvä kuormitus on hyvin hallinnassa ja palautuminen onnistuu, vaikka kauppojen aukiolojen vapauduttua esimerkiksi yötyö on lisääntynyt. S-ryhmässä tullaan kehittämään työvuorosuunnittelua tutkimuksen havaintojen pohjalta, jotta henkilöstön hyvinvointi voidaan varmistaa jatkossakin.

16.8.2021

– Kauppojen aukiolojen vapautumisen jälkeen alalla on paljon iltatyötä ja jonkin verran yövuoroja. Kuormittumisen kannalta tilanne on paljon pelättyä parempi, sillä työaikajärjestelyihin on kiinnitetty kaupoissa huomiota, sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Annina Ropponen, joka johti tutkimus- ja kehittämishanketta, jossa tutkittiin kaupan alan työaikoja ja niiden yhteyttä hyvinvointiin. Aineistona oli 8 000 työsuhteisen työntekijän työaikatiedot kolmesta S-ryhmän alueosuuskaupasta (HOK-Elanto, Keskimaa ja PeeÄssä) vuosina 2018–2020.

− Työhyvinvoinnin johtamisen täytyy olla ennakoivaa. Lähdimme S-ryhmässä tutkimukseen halustamme selvittää, mitä vaikutuksia työvuorosuunnittelulla on ihmisten terveyteen. Samalla haluamme näyttää alalla esimerkkiä siinä, miten työvuorosuunnittelua voidaan kehittää palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla niin liiketoiminnan sujuvuutta kuin työntekijöiden palautumista. Esimerkiksi yöllä ja myöhään illalla työskentely on lisääntynyt, kun aukioloaikoja on kasvatettu asiakastarpeen mukaan. Riittävästä levosta on huolehdittava, toteaa johtaja Sanna-Mari Myllynen SOK Henkilöstötoiminnoista.

Yksilölliset odotukset työelämässä kasvavat

Tutkimuksessa selvisi, että työajat olivat samankaltaisia eri ikäryhmissä, eri toimipisteissä sekä naisten ja miesten kesken.  Suurimmat erot näkyivät osa-aikaisten ja kokoaikaisten työntekijöiden välillä: osa-aikaiset tekevät enemmän iltavuoroja kuin kokoaikaiset ja heillä on useammin yhden päivän vapaita kahden peräkkäisen vapaan sijaan.

– Olemme keskustelleet henkilöstön kanssa työaikaan liittyvistä kysymyksistä avoimesti. Pyrimme työvuorosuunnittelun keinoin minimoimaan esimerkiksi yhden päivän vapaat ja turvaamaan riittävän palautumisajan. Kaupan alalla asiakastarve toki luo työajoille reunaehdot: meillä ollaan töissä silloin, kun asiakas palvelua haluaa, ja tavarakin tulee myymälöihin asiakastarpeen määrittämällä rytmillä. Henkilöstön hyvinvointinäkökulma on kuitenkin kriittinen. Jos työ kaupan alalla koetaan liian raskaaksi ja työ- ja vapaa-ajan yhteensovittaminen hyvin hankalaksi, ei meillä riitä motivoituneita työntekijöitä. Kaiken kaikkiaan yksilöllisen johtamisen ja ihmisten yksilöllisten elämäntilanteiden huomioimisen odotukset kasvavat työelämässä koko ajan, ja tähän me haluamme vastata myös työvuorosuunnittelun keinoin, sanoo henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg Keskimaalta.

Tutkimustietoa työkyvyn johtamisen ja työvuorosuunnittelun tueksi

Työterveyslaitoksen asiantuntijat muotoilivat tutkimuksessa ehdotuksia työaikasuunnitteluun, joita tullaan S-ryhmässä hyödyntämään nykykäytäntöjen kehittämisessä.

– Palautumisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta tilanne S-ryhmässä osoittautui suhteellisen hyväksi, mihin olemme tyytyväisiä. Saimme tutkimuksesta lisäksi paljon hyödyllistä tietoa niin nuorten kuin konkarityöntekijöidemmekin näkökulmasta, ja tieto auttaa meitä hyvinvoinnin ja terveyttä edistävän työvuorosuunnittelun jatkuvassa kehittämisessä. Suunnitelmissa on S-ryhmän yhteisten suositusten laatiminen työvuorosuunnittelun tueksi, sanoo Sanna-Mari Myllynen. 

LISÄTIEDOT

S-ryhmä: Sanna-Mari Myllynen, johtaja, kasvu ja kehittyminen, SOK Henkilöstötoiminnot, puh. 050 4876989 

S-ryhmä: Matti Räsänen, työhyvinvointipäällikkö, SOK Henkilöstötoiminnot, puh. 050 4876989 

Osuuskauppa Keskimaa: Kaisamaria Thusberg, henkilöstöjohtaja, puh. 040 752 5590 

Työterveyslaitos: Annina Ropponen, tutkimusprofessori,  annina.ropponen@ttl.fi, puh. 043 825 1392. 

Työaikojen kehittäminen kaupan alalla -tutkimus- ja kehittämishanke

  • Työterveyslaitos toteutti 2019–2021 kolmen S-ryhmän alueosuuskaupan (HOK-Elanto, Keskimaa, PeeÄssä) työaikatietoihin perustuvan tutkimushankkeen.

  • Tavoitteena oli selvittää kaupan alan työaikoja ja niiden yhteyttä hyvinvointiin yli 8 000 työsuhteessa olevalla työntekijällä.

  • Hankkeessa tutkittiin eri työaikapiirteiden yleisyyttä, yhteyksiä sairauspoissaolotietoihin sekä yksilöllistä vaihtelua iän, työsuhdetietojen ja sukupuolen mukaan.

  • Hankkeeseen sisältyi kehittämisosa, jossa pyrittiin edistämään kaupan alan työaikojen kehittämistä. Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto.

  • Lue lisää: Epäsäännöllisten työaikojen suunnittelu - Työterveyslaitos (ttl.fi)

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.