Suomen suurin maalämpöön pohjautuva energialaitos on valmistunut

Suomen suurin maalämpöön pohjautuva energialaitos on valmistunut

1.6.2011

Lehdistötiedote 1.6.2011

Suomen suurin maalämpöön pohjautuva energialaitos on valmistunut

Geoenergialla ja biopolttoaineilla tuotetaan lämpöä ja jäähdytysenergiaa S-ryhmän Sipoon logistiikkakeskukselle

S-ryhmän rakenteilla olevaa käyttötavaran logistiikkakeskusta palveleva energialaitos on valmistunut ja otettu koekäyttöön. Fortumin rakentama geo- ja bioenergiaa hyödyntävä hybridilaitos toimittaa kaiken keskuksen tarvitseman lämpö- ja kylmäenergian.

Valmistunut energialaitos toimii 95-prosenttisesti uusiutuvalla energialla ja tuottaa vain vähän hiilidioksidipäästöjä. Fortum on suunnitellut ja rakentanut voimalaitoksen logistiikkakeskukselle avaimet käteen -periaatteella, ja yhtiö myös vastaa sen käytöstä ja kunnossapidosta. Laitosta käytetään ja valvotaan ympärivuorokautisesti Fortumin Suomenojan keskusvalvomosta käsin.

Geoenergian tuotantokentän geologis-geofysikaaliset paikkatutkimukset, mitoituksen ja mallinnuksen on tehnyt Geologian tutkimuskeskus GTK.

GeoBio-hybridilaitoksen suunnittelun lähtökohtana oli optimoida geoenergian hyödyntäminen sekä maksimoida hiilidioksidivapaan lämmön ja jäähdytyksen tuotanto. Tuloksena syntyi järjestelmä, jossa geoenergia toimii logistiikkakeskuksen perusenergian tuottajana mahdollisimman suurella käyttöajalla. Talviaikoina kasvava lämmitystarve katetaan puupelleteillä. Raskasta polttoöljyä käytetään vain huippukuormitustilanteissa.

Laitos koostuu lämpöpumpuista, pellettikattiloista ja rakennukseen integroidusta aurinkokeräimestä sekä laitoksen alla sijaitsevista 150 energiakaivosta, jotka ulottuvat 300 metriin saakka. Lisäksi laitokseen on rakennettu varalle raskasöljykattilat.

Energiavarantoja hyödynnetään optimaalisesti

Jäähdytysenergia saadaan kesällä vapaajäähdytyksenä kalliosta ja muuten lämpöpumppujen jäähdytysajolla. Geoenergian tuotantokenttä varustettiin kuituoptiikkaan perustuvalla reaaliaikaisella monitorointi- ja seurantajärjestelmällä, joka on GTK :n ideoima, suunnittelema ja asentama. Siitä saatavilla mittaustuloksilla ohjataan geoenergiakentän optimaalista ajoa ja turvataan energiavarantojen optimaalinen hyödyntäminen.

Maalämpöpumput hyödyntävät maankamaraan sitoutunutta, pääosin auringosta peräisin olevaa energiaa. Keruuputkistossa kiertää alkoholineste, joka lämpenee muutaman asteen matkansa aikana. Keruupiirin nesteestä saatava lämpö siirretään lämpöpumpulla 50-asteiseen matalalämpötilaverkkoon asiakkaalle toimitettavaksi. Aurinkoenergiaa ladataan kesän aikana kallioperään talven käyttöä varten, jolloin kalliomassan lämpöenergia on tasapainossa. Geoenergialla voidaan tuottaa noin puolet keskuksen lämmöntarpeesta peruskuormalla.

Pellettikattilalaitos koostuu kahdesta pellettisiilosta ja kahdesta kattilosta. Pellettikattiloilla tuotetaan lämpö asiakkaan kaukolämpöverkkoon. Kattilat soveltuvat säädöiltään vaihtelevaan kuormitukseen. Pellettien polttamisessa syntyvää tuhkaa on mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi metsälannoituksessa.

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.