Antti-Pekka Kuusiluoma - Vuoden tietoturvajohtaja 2020

SOK:n Antti-Pekka Kuusiluomalle Vuoden turvallisuusjohtaja -tunnustus

Turvallisuusalan ansioituneelle ja alan osaamista edistävälle johtajalle jaettavan Vuoden turvallisuusjohtaja -palkinnon on tänä vuonna saanut SOK:n hallintopalveluista ja riskienhallinnasta vastaava johtaja Antti-Pekka Kuusiluoma.

24.11.2020

Vuoden turvallisuusjohtaja -palkinnolla on haluttu nostaa esiin turvallisuusjohtamisen laajuutta ja vaativuutta sekä korostaa alan jatkuvan osaamisen kehittämisen merkitystä ja työn tärkeää roolia liiketoiminnan kumppanina. Aalto University Professional Developmentin (Aalto PRO) ja Finnsecurity ry:n myöntämä palkinto jaettiin nyt viidettä kertaa.

SOK:n palveluksessa 25 vuotta ollut Antti-Pekka Kuusiluoma on tunnustuksesta erittäin otettu.

– Valinta on minulle suuri kunnia. Ajattelen tämän eräänlaiseksi elämäntyöpalkinnoksi, tunnustukseksi jo pitkään kestänyttä uraani kohtaan riskienhallinta- ja turvallisuustehtävissä – se tuntuu tosi hyvältä. Haluan kuitenkin kohdistaa tunnustuksen myös SOK:lle ja koko S-ryhmälle, joka on mahdollistanut puitteet hyvälle riskienhallinta- ja yritysturvallisuustyölle. Tämä on meidän yhteinen saavutuksemme, Kuusiluoma toteaa.

Korona on suunnannut turvallisuus- ja riskienhallintatyötä

Kuluva koronavuosi on asettanut turvallisuustyölle S-ryhmässä uudenlaisia vaatimuksia. Koronaviruksen aiheuttama pandemia on todistanut, että kriisitilanteessa tapahtumien vyöry on nopeaa ja kriisin edetessä tilanteet vaihtelevat lähes päivittäin. Näihin haasteisiin S-ryhmän liiketoimintaverkosto on Kuusiluoman mielestä kyennyt vastaamaan erinomaisesti.

Mikään ei tuo organisaation johtamisen hyviä ja huonoja puolia esille niin selkeästi kuin sen normaalista toimintaympäristöstä poikkeava erikoistilanne, kuten kriisi. Koronan ohella merkittävimmät kriisitilanteet Kuusiluoman uran varrelta ovat olleet Aasian tsunami, Sellon ampumistapaukset sekä sika- ja lintuinfluenssaepidemiat.

– S-ryhmän laaja, säännönmukainen kriisiharjoittelu on käynnistynyt jo 2000-luvun alussa. Se on rakentanut vahvaa pohjaa kriisijohtamiselle. Osana harjoittelua S-ryhmän yhteiset kriisitilanteiden hallintamallit on otettu käyttöön, ja koko kaupparyhmä on saatu puhaltamaan hienosti yhteen hiileen, Kuusiluoma huomauttaa.

Turvamyyjistä on tullut ilmiö

Kaupan alalla yleisin rikostyyppi on varkaus. Sen kohteeksi joutuu vuosittain yli puolet kaupan alan toimipaikoista. Seuraavaksi yleisimmät rikostyypit ovat kaupan alan työntekijöihin kohdistuva väkivalta ja uhkailu, jota esiintyy neljänneksessä toimipaikkoja. Nämä perinteiset uhat myymäläympäristössä ovat vuosien aikana vähentyneet, mutta ne aiheuttavat aina turvattomuuden tunnetta henkilöstössä ja asiakkaissa.

S-ryhmässä on kehitetty turvamyyjän tehtäväkokonaisuus. Kuusiluoman vastuualueella, SOK:n tytäryhtiössä Reila Palvelut Oy:ssä, turvamyyjä on konseptoitu yhdistämällä myyjän työtehtävä vartijan ammattikoulutukseen ja pätevyyteen. Näitä uudenlaisia kaupan ja turvallisuusalan osaajia kutsutaan Seifi-turvamyyjiksi.

– Ammattitaitoisilla turvamyyjillä lähdimme kehittämään S-ryhmän toimipaikkojen työskentelyn ja asioinnin turvallisuutta. Näistä uusista ammattilaisista on tullut ilmiö, ja heitä työskentelee useiden osuuskauppojemme myymälöissä. Yleistyminen vain jatkuu. On myös nähtävissä, että kilpailijoiden keskuudessa on lähdetty noudattamaan tätä samaa ideologiaa.

Uudenlaiset uhat jatkavat kasvuaan

Globalisaatio, asiakkaiden erilaiset tarpeet, uudet liiketoiminnat ja -mallit sekä tiedon ja tekoälyn hyödyntäminen määrittelevät uudella tavalla yrityksen riskejä. Digitaalisuuden aiheuttama voimakas muutos kaupan alalla ja kyberrikollisuuden kasvava uhka vaativat tietoturvallisuudelta ja tietosuojalta yhä enemmän. Ilmastonmuutos globaalina riskinä aiheuttaa sekä fyysisiä ja sääntelyyn liittyviä sekä mainetekijöihin vaikuttavia riskejä. Kuusiluoma uskoo, että maailma ei palaa koronapandemian jälkeen entiselleen – vastaavia pandemioita syntyy todennäköisesti lisää.

– Turvallisuusjohtamisesta, riskienhallinnasta ja organisaation hyvästä turvallisuuskulttuurista riippumatta aina voi tapahtua jotakin. Hyvällä toimintamallilla ja riskeihin varautuvalla ajattelulla kyetään kuitenkin laajasti tunnistamaan mahdolliset uhkakuvat ja varautumaan näistä useampiin, Kuusiluoma arvioi.

Neljännesvuosisata näköalapaikalla

Riskienhallinnassa painopiste siirtyy yhä enemmän kohti kompleksisuuden, epävarmuuden ja monimerkityksisyyden hallintaa. Riskienhallinnan integrointi osaksi johtamisprosessin eri osia muodostuu lähitulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi organisaation riskienhallinnan menestystekijäksi.

– Meillä S-ryhmässä tämän asian kanssa ollaan jo loistavassa tilanteessa. Olen ollut erityisasemassa saatuani työskennellä jo 25 vuotta osaavien ihmisten kanssa, jotka ovat olleet aidosti innostuneita työskentelemään pitkäjänteisesti turvallisuustyön kehittämiseksi. Työ jatkuu, mutta jo tästä ajasta ja saamistani mahdollisuuksista haluan kiittää upeita työkavereita, SOK:ta ja koko S-ryhmää, Antti-Pekka Kuusiluoma päättää.

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.