Vuosiraportin kansi

S-ryhmä voitti Ihmisoikeus-sarjan vastuullisuusraportoinnillaan

S-ryhmän jo vuosia jatkunut määrätietoinen ihmisoikeustyö tuotti Vastuullisuusraportointi-kilpailun Ihmisoikeus-sarjan voiton. S-ryhmän vuosi- ja vastuullisuusraportti sijoittui Top10:n joukkoon myös muissa kilpailun sarjoissa, jotka olivat kokonaiskilpailu, ilmastonmuutos ja biodiversiteetti.

16.11.2021

Kilpailun tuomaristo korosti S-ryhmän erottuvan raportoinnissaan muiden yritysten joukosta.

”S-ryhmä on syventynyt ihmisoikeuskysymyksiin ja erottuu verrokkien joukosta aktiivisella toiminnallaan ja siitä raportoimalla. Raportti on kattava käsittäen mm. SIHTI-hankkeen arvioinnin ja auditointien kautta esille tulleita esim. johtamiseen liittyviä kehityskohteita. Ihmisoikeusperiaatteissa on kuvattu hyvin huolellisuusvelvoitteen mukainen toimintamalli ja ihmisoikeustyön johtaminen.”

S-ryhmän vastuullisuustyötä viitoittavan SOK:n vastuullisuusjohtaja Nina Elomaan mielestä palkitseminen on kiitos ryhmän vastuullisuustoiminnan läpinäkyvyydelle.

”Ihmisoikeudet-sarjan voitto osoittaa, että sidosryhmät kokevat ihmisoikeustyömme kohdistuvan oikeisiin asioihin ja että avoimuus kannattaa. Kerromme kattavasti ihmisoikeustyömme prosessista ja esimerkiksi siitä, millä tavalla tunnistamme ihmisoikeusriskejä ja miten niihin vastaamme.”

Elomaa korostaa, että onnistunut ja avoin raportointi edellyttää aina myös tekoja. Siksi vastuullisuutta on kehitettävä jatkuvasti.

”Raportoimme mahdollisimman läpinäkyvästi, mistä maista hankimme tuotteita. S-ryhmä kertoo avoimesti myös auditointien tuloksista ja korjaavista toimenpiteistä. Samalla kerromme niistä haasteista, joita hankintaketjujen vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden edistämisessä on. Julkaisemme lisäksi vuosittain vaatteiden ja kenkien riskimaatehdaslistat.”, ihmisoikeustyöstä vastaava vastuullisuuspäällikkö Sanni Martikainen kertoo.

S-ryhmässä ihmisoikeustyöhön kuuluu myös turvallisen asiointi- ja työskentely-ympäristön sekä tuotteiden ja palveluiden turvallisuuden varmistaminen. Osuuskuntana S-ryhmä tunnistaa myös vastuunsa monimuotoisen, hyväksyvän ja syrjimättömän työkulttuurin rakentajana.

Nyt saadusta tunnustuksesta huolimatta S-ryhmän vastuullisuustyössä tunnistetaan, että työtä on vielä tehtävänä.

”Nyt työskentelemme esimerkiksi sen eteen, että riskimaissa sijaitsevat pääraaka-aineiden tuotantopaikat saataisiin kolmannen osapuolen valvonnan piiriin vuoteen 2025 mennessä. Jo nythän varsinaisten tuotteiden tuotantopaikat ovat kattavasti auditoituja. Toimitusketjujen jäljitettävyys erityisesti tekstiileissä vaatii vielä paljon työtä”, vastuullisuuspäällikkö Martikainen korostaa.

”Lisäksi koemme, että vastuullisuusraportoinnin painoarvo ja tarve kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Siihen vaikuttaa muun muassa sidosryhmien kasvava kiinnostus ja odotukset yritysten läpinäkyvyydelle sekä näkyvissä oleva sääntelykehitys. Tarve yhä tarkemmalle tiedolle esimerkiksi toimitusketjuista kasvaa entisestään”, sanoo raportoinnista vastaava vastuullisuuspäällikkö Pia Heilakka.

Vuoden 2020 kilpailun järjestivät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Climate Leadership Coalition, FIBS, Finsif ry, Hanken, Nasdaq Helsinki, Suomen Tilintarkastajat ry, Ympäristöjohtamisen yhdistys YJY ja Ympäristöministeriö. 

Lue lisää:

S-ryhmän vuosi ja vastuullisuus 2020

S-ryhmän vastuullisuus


Kuvat: SOK

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.