Kuvateksti

S-ryhmä hakee start-up-yrityksiä kehittämiskumppaneiksi

S-ryhmä osallistuu Corporate Venture -ohjelmaan, jonka tavoitteena on antaa suomalaisille kasvuyrityksille avaimia liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Lokakuussa käynnistyvän puolivuotisen ohjelman haku on avoinna kaikille kotimaisille pk- ja start-up-yrityksille, toimialasta riippumatta.

16.10.2014

Lahden seudun kehitysyhtiö Ladecin hallinnoimassa Corporate Venture -ohjelmassa ovat S-ryhmän lisäksi mukana suuryrityskumppaneina Fortum ja Kuusakoski. Kukin kolmesta konsernista valitsee hakuprosessin kautta suojatikseen 2–4 kiinnostavinta kasvuyritystä. Ohjelmaan valitut yritykset saavat sparrausta liiketoimintastrategiaansa, selkeän kasvusuunnitelman sekä asiantuntevaa neuvontaa ideoidensa kaupallistamiseksi kotimaisilta huippuyrityksiltä puolen vuoden sparrausjakson ajan. Kasvupolulle yrityksiä luotsaavat kumppanikonsernin lisäksi myös Ladecin asiantuntijat sekä kasvuyrityskentän tunteva ulkopuolinen asiantuntijamentori.

SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä pitää tärkeänä, että S-ryhmän ulkopuoliset toimijat, kuten pienet start-upit, saadaan innostumaan ja tarjoamaan S-ryhmälle ennakkoluulottomasti uusia ideoita ja ratkaisuja.

– Kaikki ideat eivät synny S-ryhmän sisällä.  Jotta S-ryhmä kykenee uudistumaan ja vastamaan kaupan toimintaympäristön muutoshaasteisiin, se tarvitsee osaamista, uusia luovia ideoita ja innovatiivisia ratkaisuja toimintansa kehittämiseen myös talon ulkopuolelta, Heikkilä toteaa.

S-ryhmä haluaa myös olla aktiivisesti mukana edistämässä ja kehittämässä yritystoimintaa, joka luo uutta kasvua ja elinvoimaa Suomeen. S-ryhmän toiminnan laajuus avaa kasvuyrityksille erittäin monipuoliset mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseen ja loistavan tilaisuuden saada Suomen johtavalta kaupan toimijalta konkreettista vetoapua ja vauhtia innovaatioiden kaupallistamiseen.

S-ryhmä hakee Corporate Venture -ohjelmasta erityisesti uusia ratkaisuja ja ideoita, joilla voidaan sujuvoittaa asiointia ja palvelua eri asiointikanavissa – niin kivijalkamyymälässä kuin digitaalisessa kanavassa.  S-ryhmän monitoimialaisuus avaa myös mielenkiintoisia mahdollisuuksia jopa kokonaan uusien, toimialarajat ylittävien palveluinnovaatioiden synnyttämiseen.

– Etsimme uniikkeja ideoita, jotka auttavat meitä tuottamaan entistäkin parempia palveluja ja etuja asiakasomistajillemme. Emme kuitenkaan halua rajata haettavia ideoita liian tiukasti esimerkiksi vain digitaalisiin ratkaisuihin. Meitä kiinnostavat periaatteessa kaikki uudet luovat ratkaisut, jotka helpottavat asiakkaan asiointia, parantavat asiakasymmärrystämme ja auttavat meitä tarjoamaan parempia palveluita, Heikkilä sanoo.

Onnistuessaan Corporate Venture -ohjelma voi mahdollistaa yhteisten kehitysprojektien ja syvempien kumppanuuksien syntymisen S-ryhmän ja kasvuyritysten välille.

Lisätietoja Corporate Venture Programista:

Pääjohtaja Taavi Heikkilä, S-ryhmä, 010 76 80200Kehityspäällikkö Karlos Kotkas, S-ryhmä, 010 76 80262Kehityspäällikkö Nina Harjula, Ladec, 050 518 0915

Hakuvaatimukset ja mukana olevien konsernien esittely: www.corporateprogram.fi


Kuvat: S-Ryhmä

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.