Net Zero 2050

S-ryhmä asettaa pitkän tähtäimen Net Zero -ilmastotavoitteen

S-ryhmä sitoutuu pitkän tähtäimen ilmastotoimiin nykyisten tieteeseen perustuvien lyhyen aikavälin tavoitteidensa lisäksi. S-ryhmä asettaa kunnianhimoisen Net Zero -päästötavoitteen koko arvoketjulleen, mikä tarkoittaa ilmastopäästöjen vähentämistä nettonollaan sekä oman toiminnan että arvoketjun osalta vuoteen 2050 mennessä.

16.1.2024

Lähes 99 prosenttia S-ryhmän kokonaisilmastovaikutuksista syntyy arvoketjussa. S-ryhmän arvoketjun päästöt tarkoittavat muun muassa kaupparyhmän myymien tuotteiden koko elinkaarta, joka kattaa valmistuksen lisäksi hankinnan, kuljetukset ja tuotteen lopullisen käytön. Eniten päästöjä aiheutuu myydystä ruoasta ja polttoaineista, ja niihin liittyvät myös vaikuttavimmat arvoketjutavoitteet.

S-ryhmän nykyisen vastuullisuusohjelman tavoite kasvipohjaisuuden lisäämisestä tukee ilmastotavoitteita: kaupparyhmän tavoitteena on, että myydystä ruoasta 65 prosenttia on kasvipohjaista vuonna 2030. Liikenteen sähköistyminen ja uusiutuvan polttonesteen osuuden kasvattaminen puolestaan vähentävät liikenteen ja S-ryhmän myymien polttonesteiden päästöjä. Uudet päästövähennystavoitteet asetetaan tieteeseen perustuvassa arviointiprosessissa (SBTi) ja vaikuttavimmat toimet määritellään aina kunkin yrityksen liiketoiminnan perusteella.

”Kannamme ilmastotoimissa kokomme mukaisen vastuun ja asetamme tiukimman tason ilmastotavoitteen. Tavoitteenamme on löytää yhteisvoimin kumppaneidemme kanssa uusia vaikuttavia keinoja päästöjen vähentämiseen koko arvoketjussa. Olemmekin saaneet yhdessä jo paljon hyvää aikaan, mutta tätä työtä pitää tinkimättömästi jatkaa”, sanoo pääjohtaja Hannu Krook.

”Emme vielä voi tietää, mitä kaikkea tavoitteen saavuttaminen tulee meiltä vaatimaan, mutta olemme mukana muutospolulla. Ilmastotyö vaati uusien keinojen löytämistä, parempaa dataa kumppaneiltamme, entistä vahvempaa yhdessä tekemistä sekä asiakkaidemme kannustamista ja auttamista kohti ilmastoviisaampia valintoja”, vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa sanoo.

Yhteistyökumppaneiden tekemä arvokas ilmastotyö näkyy ryhmän päästölaskelmissa. Jatkossa kaupparyhmä edellyttää, että kaikki yli 10 miljoonan euron arvosta tuotteita toimittavat tavarantoimittajat päivittäistavarakaupassa asettavat omaan toimintaansa tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Tähän mennessä kyseinen tavoite on koskenut kahta kolmasosaa S-ryhmän isoimmista toimittajista. S-ryhmä on tukenut tavarantoimittajiensa ilmastotyötä Iso Juttu -ohjelman kautta, jonka tavoitteena on miljoonan tonnin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteesta on saavutettu jo 70 prosenttia tähän mennessä.

Oman toiminnan päästöt kuriin viisi vuotta etuajassa

S-ryhmä jatkaa aiemmin julkaistujen ilmastotavoitteidensa toteuttamista. S-ryhmän tavoitteena on vähentää oman toiminnan päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2015 tasosta. Tavoite saavutetaan arviolta viisi vuotta ennakoitua aiemmin. Tällä hetkellä oman toiminnan päästöjä on vähennetty jo noin 80 prosenttia vuoden 2015 tasosta.

Tavoitteen saavuttaminen on vaatinut tinkimätöntä työtä. Lähes 600 S-ryhmän myymälään on vaihdettu ympäristöystävällisemmät, luonnollisia kylmäaineita käyttävät kylmälaitteet. Energiatehokkuutta on parannettu mm. ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmiä tehostamalla ja saneeraamalla sekä LED-valoilla. S-ryhmä on investoinut uusiutuvaan energiaan, ja onkin maan suurimpia tuuli- ja aurinkosähkön tuottajia. Muun muassa nämä tekijät ovat päästövähennysten takana.

Oman toiminnan päästöjen osuuden pienentymiseen kokonaispäästöistä on vaikuttanut S-ryhmän pitkäjänteinen ilmastotyö.

Lisätietoja:Nina Elomaa, vastuullisuusjohtaja, S-ryhmä, nina.elomaa(at)sok.fi, puh. +358 10 768 0803

Net Zero –tavoitteella tarkoitetaan oman toiminnan ja arvoketjun (scopet 1, 2 ja 3) päästöjen vähentämistä nettonollaan tai tasoon, joka vastaa 1,5 asteen skenaarion mukaisia päästötavoitteita. Päästövähennysten tavoitteet ja vaikuttavimmat toimet perustuvat yrityksen liiketoimintaan. Yrityksen katsotaan saavuttaneen Net Zero -tavoitteen vasta, kun se on saavuttanut pitkän aikavälin tieteeseen perustuvan tavoitteensa ja neutraloinut mahdolliset jäljelle jääneet päästöt. Pitkän tähtäimen tavoitteen lisäksi yrityksen on määriteltävä tehokkaat lyhyen tähtäimen tavoitteet.


Kuvat: SOK

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.