Sokoksen myyjä

Motivoituneena työssä eläkeiän jälkeen

Suomalaisen työelämäkeskustelun kuuma peruna on, miten kannustamme ihmisiä pidempiin työuriin. S-ryhmä osallistui Konkari 2020 -tutkimukseen, joka paljasti, että työskentely eläkeiän jälkeen todella kiinnostaa, kunhan puitteet ovat kunnossa ja työnantaja mahdollistaa joustavan työnteon.

15.12.2020

S-ryhmä Konkari 2020 -tutkimuksessa

  • S-ryhmä haluaa pitkäjänteisesti kehittää työelämää konkarityöntekijöiden näkökulmasta. Esimerkiksi ikää tai syntymävuotta ei kysytä enää työhakemuksissa.
  • Konkari 2020 -tutkimuksessa selvitettiin yli 55-vuotiaiden näkemyksiä ja toiveita työssäkäyntiä kohtaan ennen eläkeikää ja eläkkeelle jäännin jälkeen. Lisäksi selvitettiin eri-ikäisten työntekijöiden suhtautumista ja odotuksia suhteessa vanhempiin kollegoihin.
  • Tulosten mukaan 38 % s-ryhmäläisistä on todennäköisesti tai varmasti valmiita jatkamaan työssä eläkeiän jälkeen. Motivoivista tekijöistä suurin on itse työn mielekkyys ja tunne sen tärkeydestä.
  • Tuloksia hyödynnetään kehitystoimenpiteiden suunnittelussa. Toimenpiteet liittyvät esimerkiksi työvuorosuunnitteluun, työergonomiaan ja työn merkityksellisyyden vahvistamiseen.

S-ryhmässä on tartuttu työelämän kehittämiseen konkarityöntekijöiden näkökulmasta, enemmän kuin tosissaan.

− Konkareiden arvostus on Suomessa aivan liian alhaisella tasolla. Tätä kulttuuria tulee yhdessä muuttaa. Puhumme pidemmistä työurista, mutta emme riittävästi itse asiasta, eli siitä, mikä motivoisi ihmisiä jatkamaan työssä eläkeiän jälkeen ja miten työnantajat voisivat tätä tekemisellään tukea. Näitä konkreettisia tekoja suunnittelemme parhaillaan, tavoitteena malli, joka palvelee niin työntekijää kuin työnantajaa. Ensimmäisenä on aika jättää ”Milloin jäät eläkkeelle?” -tyyppinen lähestymistapa historiaan. Meidän on kysyttävä, miten voisimme motivoida sinua jatkossakin ja nostaa aktiivisesti esiin työn ja työaikojen muokkausmahdollisuuksia, taustoittaa SOK:n henkilöstöjohtaja Susa Nikula.

Osana nykytilanteen kartoitusta S-ryhmässä osallistuttiin Nextmilen toteuttamaan Konkari 2020 -tutkimukseen, jossa selvitettiin työelämässä olevien näkemyksiä ja toiveita työssäkäyntiä kohtaan ennen eläkeikää ja eläkkeelle jäännin jälkeen.

− Tulosten mukaan, hieman yllättävästikin, s-ryhmäläisistä kyselyyn vastanneista 38 % ilmoitti todennäköisesti tai varmasti jatkavansa työelämässä yli eläkeiän. Se on erinomainen signaali, kun huomioimme, että kaupan alan työt ovat fyysisesti kuormittavia. Motivoivin tekijä jatkaa on merkityksellinen ja mielekäs työ, jossa voi tuntea roolinsa tärkeäksi ja yhteiskunnassa tarpeelliseksi. Tämä korostui vastauksissa paljon enemmän kuin esimerkiksi palkkaan ja toimeentuloon liittyvät näkökulmat, kertoo keskitettyjen HR-palveluiden johtaja Nina Meincke SOK:lta.

Kaikesta ei kuitenkaan olla valmiita tinkimään työn vuoksi.

– Vastauksista näkyy selvästi, että aikaa perheen ja läheisimpien ihmisten kanssa arvostetaan konkarivaiheessa korkealle. Halutaan mahdollisuuksia olla esimerkiksi lastenlasten elämässä mukana. Tämä meidän pitää kaupan alan vuorotyössä huomioida rakentamalla joustavia, esimerkiksi työvuorosuunnitteluun liittyviä käytänteitä, Nina Meincke sanoo.

Tutkimuksessa selvitettiin myös nuorempien työntekijöiden asenteita suhteessa vanhempiin kollegoihinsa. Tulokset kertovat, että iäkkäämpiä työntekijöitä arvostetaan.

− Valtaosa konkareista kokee tulleensa tasa-arvoisesti kohdelluiksi. Monet nuoremmat vastaajat kuitenkin nostivat esiin huolensa siitä, etteivät iäkkäämmät työntekijät aina olisi samalla viivalla nuorempien kanssa esimerkiksi osaamisen kehittämiseen ja kouluttautumiseen liittyvissä tilanteissa. Tätä meidän pitää tarkastella. Petrattavaa löydämme varmasti käytäntöjen ja toimintamallien lisäksi myös siinä, miten vaikutamme työnantajana tiedostamattomiinkin asenteisiin muun muassa esimiehiä valmentamalla, kuvailee Nina Meincke.

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.