Työkyky

Mielenterveystyöllä S-ryhmässä poikkeuksellisen lupaavia tuloksia – ”Työnantajilta vaaditaan kokonaisvaltaista otetta ja tabujen purkua”

Mielenterveyden oireet ja niiden vuoksi lisääntyvät työkyvyttömyyseläkkeet ovat kasvava haaste työelämälle. S-ryhmässä tehty kehitystyö osoittaa, että ilmiötä tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti. Mielenterveyden ongelmat linkittyvät usein moniin elämän osa-alueisiin kuten elintapoihin, elämäntilanteeseen ja elämänhallintaan. Työkulttuurilla ja esimiehillä on erityisen iso vaikutus. S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelmassa kehitetyllä Mielen tuki -mallilla on saatu lupaavia tuloksia.

22.1.2020

S-ryhmän asiantuntijaorganisaatiossa SOK:lla on muiden S-ryhmän yritysten tavoin panostettu mielen hyvinvointiin – ja nyt tulokset näkyvät. Keskiössä on työkyvyn systemaattinen johtaminen, tehokkaat tukipalvelut ja hoitomallit sekä esimiesten ja johdon ymmärryksen lisääminen mielen hyvinvoinnin, työn ja johtamisen yhteydestä.

– Konkreettisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi lyhytpsykoterapian tarjoaminen ja matalan kynnyksen sähköisten palveluiden käyttöönotto. Näitä ovat chat-palvelumme ja videoyhteydellä psykologin tai psykoterapeutin kanssa tapahtuva sparraus. Ohjausta työterveyspsykologin ennaltaehkäiseviin palveluihin on myös vahvistettu, ja esimiesten lähitukea tilanteiden hoitamisessa on parannettu. Esimiehen roolia ja ajoissa puheeksi ottamista ei voikaan liikaa korostaa. Sen mahdollistaa yrityskulttuuri, jossa ei ole tabuja ja vaikeistakin asioista voidaan keskustella, HR-asiantuntija Matti Räsänen SOK:lta toteaa.

Mielenterveyden häiriöistä johtuneet sairauspoissaolopäivät lisääntyivät SOK:lla selvästi vuosina 2017 ja 2018, mutta viime vuonna suunta kääntyi.

– Työperäiseen stressiin ja ahdistustiloihin liittyvät poissaolot ovat vähentyneet yli puolella, ja juuri näihin mielenterveyden häiriöihin työnantajalla on aito mahdollisuus vaikuttaa. Erityisesti ovat vähentyneet pitkät poissaolot, mikä vähentää huomattavasti työkyvyttömyyseläkeriskiä. Inhimillisestä näkökulmasta hyvin arvokasta, mutta satsaukset palveluihin ovat olleet taloudellisestikin meille kannattavia, Matti Räsänen lisää.

Vaatimuslistalla uudenlaiset työkalut ja kulttuurin muutos

Mielen oireilu otettiin luupin alle S-ryhmässä kaksi vuotta sitten Työeläkeyhtiö Elon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa startatussa Nuori Mieli Työssä -hankkeessa. Hankkeen innovaatiot, kuten Terveystalon kanssa kehitetty chat-palvelu, otettiin laajaan käyttöön, ja nuorten kanssa aloitettu hanke hyödytti koko organisaatiota.

− Ainutlaatuinen Mielen tuki -mallimme ja siihen liittyvät suositukset näyttävät tuottavan tuloksia. Niissä S-ryhmän yrityksissä, joissa mallia hyödynnetään, mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot ovat laskussa. Se on poikkeuksellista tässä ajassa, S-ryhmän työhyvinvoinnista ja työkykyjohtamisesta vastaava johtaja Sanna-Mari Myllynen kuvailee.

Lisääntyvät mielenterveyden oireet vaativat kaikilta yhteiskunnan toimijoilta kokonaisvaltaista otetta.

− Toteutimme Nuori Mieli Työssä -hankkeen aikana tutkimuksen, johon vastanneista nuorista työntekijöistämme 39 % oli kokenut alakuloa tai masentuneisuutta edeltäneen kuukauden aikana. Tämä nuorten ryhmä oli heikommassa asemassa myös elintavoiltaan, elämänhallinnaltaan ja työhön liittyviltä kokemuksiltaan. Mielen oireilu on hyvin systeeminen asia. Suomessa masennusta lähestytään perinteisesti vain yhden kulman kautta. Tätäkin kulttuuria meidän pitää muuttaa, Sanna-Mari Myllynen haastaa.

Lisätiedot

S-ryhmän työhyvinvoinnista vastaava johtaja Sanna-Mari Myllynen (SOK), puh. 010 768 0312

HR-asiantuntija Matti Räsänen (SOK), puh. 010 768 0350

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.