Kuvateksti

ABC kohtaa nuoria -hanke kehitti rajoja rikkovaa yhteistyötä

Nuorten Palvelu ry ja ABC-ketju toteuttivat nelivuotisen ABC kohtaa nuoria -hankkeen. Raha-automaattiyhdistyksen tuella toimineen hankkeen tuotoksena syntyi paljon toimintamalleja ja materiaaleja mutta myös arvokasta tietoa ja kokemusta nuorisokasvatuksen tueksi kaupallisissa tiloissa. Lisäksi saatiin mallia sektorirajat ylittävän yhteistyön toteuttamiseen.

21.11.2013

Vuorovaikutus ja keskustelukulttuuri henkilökunnan ja nuorten välillä ovat parantuneet ABC -liikennemyymälöissä. Kun nuoret ovat tulleet työntekijöiden kanssa tutuiksi, heidän asiakaskohtelukokemuksensa on parantunut. Tämä on vaikuttanut positiivisella tavalla myös henkilökunnan työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Näihin tuloksiin voi kiteyttää ABC kohtaa nuoria -hankkeen. Sen konkreettisimpia tuotoksia ovat ABC ja nuoret -opas, nuorten pelisääntömateriaali ja henkilöstön koulutuskokonaisuudet, joita on kehitetty ja kokeiltu hankkeen viidessätoista pilottiliikennemyymälässä.

"Hankkeen aikana kehitetty pelisääntöprosessi, johon nuoret otetaan mukaan, on ollut erittäin toimiva keino vähentää konfliktitilanteita. Nuoret ovat myös olleet innoissaan siitä, että heiltä todella kysytään mielipiteitä ja ne otetaan huomioon", valottaa hankkeen projektipäällikkö Mikko Leppävuori

Tulokset vuorovaikutuksen paranemisesta ovat nähtävissä pieninä arjen muutoksina, jotka ovat tapahtuneet kuin huomaamatta. "Kentältä on kerrottu, ettei nuoria koeta enää samalla tavoin haasteeksi, vaikka he käyvätkin ABC:llä edelleen yhtä paljon." kertoo hankkeen projektikoordinaattori Henriikka Strengell. Yhteinen tekeminen henkilökunnan kanssa ja tutuiksi tuleminen on vaikuttanut nuorten käyttäytymiseen liikennemyymälässä muun muassa siten, "ettei kehtaa enää olla niin villillä päällä", kuten eräs nuori asiaa kuvasi.  

Hankeen aikana luotiin paikkakuntakohtaisia yhteistyöverkostoja, jotka kokosivat nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset säännöllisesti saman pöydän ääreen ABC:lle. Joissakin verkostoissa myös nuoret tai nuorten vanhemmat ovat olleet aktiivisesti mukana. ABC:ltä saatu tieto on ollut apuna muun muassa nuorisotyöntekijöille, jotka ovat sitä kautta saaneet varmuutta omaan työhönsä. Erityisesti pienemmillä paikkakunnilla ABC:n rooli nuorten keskuudessa on merkittävä. Kuten eräs vanhempi tilannetta kuvasi: "Se vaikuttaa koko paikkakunnan nuorisoon, miten ABC:llä kohdellaan nuoria. 

Tuotettu tieto ja koulutusmateriaali aiotaan hyödyntää ABC-ketjussa hyvin. "Nyt meillä on hyviä työkaluja, joiden jalkauttaminen kentälle on jo vauhdissa. Tekemistä toki riittää, mutta olemme jo edenneet aimo harppauksen." toteaa hankkeen ohjausryhmää vetänyt kehitysjohtaja Antti Erikivi ABC-ketjuohjauksesta.

Sen lisäksi, että hankkeessa on tuotettu runsaasti tietoa ja koulutusmateriaalia S-ryhmän käyttöön, on yhteistyötä tehty myös esimerkiksi Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutuksen kanssa välittäen tietoa sektorirajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksista ja malleista. 

Nuorten Palvelu ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio näkee hankkeen edelläkävijäksi nuorisokasvatuksen saralla kaupallisen toimijan kanssa. "Emme tule ajatelleeksi kuinka tärkeitä aikuisia vaikkapa liikennemyymälän myyjät voivat nuorten kannalta olla. Emme voi lokeroida nuoren elämää siten, että vain joissakin lokeroissa hän on tekemisissä hyvinvoinnin lisäämisen kanssa. Hyvinvointia lisääviä tai niitä vähentäviä kokemuksia tulee nuoren eteen koko ajan ja mitä kummallisimmissa paikoissa."

Lisätietoja: Kehitysjohtaja Antti Erikivi, SOK ABC-ketjuohjaus, p. 010 7680803Projektipäällikkö Mikko Leppävuori, Nuorten Palvelu ry, p. 040 1577848


Kuvat: S-Ryhmä

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.