Värderingar, strategi och vision - S-gruppen
Värderingar, strategi och vision
S-gruppen

Värderingar, strategi och vision

Våra värderingar är baserade på en ansvarsfull kooperation

Vår verksamhet har som syfte att med bibehållen lönsamhet producera konkurrenskraftiga tjänster och förmåner åt våra ägarkunder. Handelslagen grundades för över hundra år sedan för att producera moderat prissatta produkter och tjänster av god kvalitet åt sina medlemmar, vanliga finländska konsumenter. På den vägen är vi fortfarande.

Vår verksamhet styrs av värderingar grundade på ansvarskännande kooperation:

s-ryhmän arvot sv

Handeln genomgår just nu sin största brytning på flera decennier. Konkurrensen är internationell och blir allt skarpare inom alla affärsområden, och genom näthandeln är också det globala utbudet inom enkelt räckhåll för finländska konsumenter. Digitaliseringen av handelsbranschen ökar transparensen, formar verksamhetsmodeller, ökar effektiviteten och ändrar kundernas konsumtionsbeteende på ett oåterkalleligt och aldrig tidigare skådat sätt.

Marknaden i Finland har läge hört till de strängast reglerade i Europa, men utvecklingen verkar gå mot en avveckling av regleringen. Den minskade regleringen ökar konkurrensen och antalet valmöjligheter, vilket konsumenterna har glädje av.

Vision: Guldkant på vardagen enligt din smak

För att nå visionen måste vi arbeta hårt. Vi måste kunna förnya oss, men också minnas våra rötter och vår bärkraftiga ideologi – ansvarig kooperation. Då vi utvecklar tjänster, måste vi minnas vår huvuduppgift som kooperativ, att underlätta vardagen för våra ägare. Även ett kooperativt företag måste vara lönsamt, men vi behöver inte maximera resultatet. Resultatet finansierar medlemmarnas förmåner och tjänster och utvecklingen av dessa.

Ökad lönsamhet och förbättrad kundtillfredsställelse är två av våra viktigaste strategiska målsättningar. Hela handelsgruppen måste ha allt konkurrenskraftigare, kostnadseffektivare, proffsigare och ansvarsfullare verksamhet för att klara de kommande utmaningarna. Man kan inte utveckla ett företag enbart genom att jaga kostnader och effektivisera verksamheten. Konsumenterna ställer allt större krav, och man måste erbjuda dem nya tjänster och bekvämare sätt att handla. Därför satsar vi kraftigt på att utveckla innovativa digitala och andra kundorienterade tjänstelösningar. Personalen och våra kunder deltar allt aktivare i utvecklingsarbetet, och vi har också samarbete med exempelvis startup-företag.

Som kooperativt företag vi vara ledande i fråga om ansvarsfull verksamhet. Vi utför detta arbete tillsammans med våra intressentgrupper, målinriktat och under öppen dialog. Vi vill erbjuda våra ägare en möjlighet att utan möda göra ansvarsfulla och hållbara val. Vår affärsverksamhet måste anpassa sig till kundernas varierande behov. Allt fler kunder handlar på nätet och de digitala tjänsterna är här för att stanna. Kunderna ska ha tillgång till information som är väsentlig för handlande, t.ex. uppgifter om pris, produkter och tillgänglighet, bekvämt och oberoende av tid och plats. De olika elektroniska tjänsterna och vårt heltäckande verksamhetsnät kompletterar och stöder varandra.

Våra handelslag är kooperativa företag som ägs gemensamt av sina respektive medlemmar. Alla ägarkunder äger var sin lika stor del av sitt handelslag och varje ägarkund har möjligheter att påverka sitt eget handelslags verksamhet Ägarnas band till handelslagen är viktigt för oss, och vi vill bevara och utveckla det.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.