Mielipiteet

Vieraskynä: Työnantajan vastuullisuus on myös opiskelijoiden tarpeiden näkemistä

20.4.2021

Oona Löytänen

Oona Löytänen

Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat monimuotoinen joukko eri ikäisiä ja taustaisia opiskelijoita, joista 59 % työskentelee opintojensa aikana. Tutkintoa suorittavien työssäkäynti on myös yleistynyt vuosi vuodelta merkittävästi 2019 tehdyn Eurostudent-opiskelijakyselyn mukaan. Ammattikorkeakoulututkinto sisältää myös huomattavan määrän harjoittelujaksoja sekä työelämälähtöisiä projekteja. 

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyys vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia omalla alallaan, ja kaikki erilainen työkokemus opiskeluaikana on arvokasta – riippumatta siitä, vastaako työkokemus suoraan opintojen suuntausta. Suuri osa opiskelijoista työskenteleekin opintojensa aikana matkailu-, ravintola- tai kaupan alalla. Asiakaspalvelukokemus, jota nämä alat tuovat, antaa hyvät lähtökohdat tulevaisuuden työelämään. Vastuullisilla työnantajilla on suuri merkitys oman ammatti-identiteetin rakentamisessa.

Kulunut vuosi on tarkoittanut monille opiskelijoillekin lomautuksia tai jopa irtisanomisia koronapandemian vuoksi, ja opintotuen ohella lisätulot ovat voineet kadota lähes kokonaan. Epävarmuus tilanteesta on nostanut entisestään työnantajien vastuullisuuden merkitystä: työntekijöiden informointi ja ajan tasalla pitäminen poikkeavasta tilanteesta sekä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi siirroista muihin toimipisteisiin on tärkeä osa yritysten luotettavuutta.

Vakinaiset ammattikorkeakoulut ja SAMOK täyttävät tänä vuonna 25 vuotta. Ammattikorkeakoulutus on kehittynyt nykyiseen muotoonsa, tehnyt tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa työelämän parantamiseksi sekä luonut uudenlaisia tapoja oppia, opiskella ja korkeakouluttautua. Suomalainen ammattikorkeakoulutus on kiinnostavaa, työllistävää, ja sen tarve näkyy selkeästi sekä suomalaisilla että kansainvälisillä työmarkkinoilla. 

Suomalainen työelämä on jatkuvassa murroksessa, ja sekä työnantajien että korkeakoulutuksen on pystyttävä mukautumaan muuttuvaan maailmaan. Opiskelijat tulevat koko ajan tietoisemmiksi vastuullisuudesta ja mahdollisuuksistaan työmarkkinoilla. Lisäksi tulevaisuuden työntekijöiltä vaaditaan jatkuvaa kouluttautumista ja uuden oppimista sekä itsensä kehittämistä.

SAMOKin ja Arenen yhteistyössä toteuttaman ammattikorkeakouluopiskelijoiden hackathonin myötä – ja oman työkokemukseni kautta – olen päässyt tutustumaan S-ryhmään. Kokemukseni on ollut erittäin myönteinen vastuullisuuden, positiivisen ilmapiirin sekä pandemia-ajan esimiestyön laadun suhteen. S-ryhmä tarjoaa erilaisia työtehtäviä esimerkiksi tradenomeille ja restonomeille, työllistää valtavasti nuoria ja opiskelijoita ja ennen kaikkea arvostaa ammattikorkeakoulutusta. Kiitämme SAMOKissa siitä, että S-ryhmä on ollut tukemassa tulevaisuuden osaajia Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu -tapahtumassa ja muillakin tavoin tukenut nuoria ja opiskelijoita poikkeusvuonna.

Oona Löytänen

puheenjohtaja 2021

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.