Ässäduunissa

Uratarinoita SOK Palveluässästä – monipuolisia mahdollisuuksia taloushallinnon taitureille

31.1.2023

Palveluässä

S-ryhmässä liikkuu valtavat määrät liiketapahtumia – yli 10 miljardin euron vuotuinen ryhmän liikevaihto generoi huikean määrän talouden ja palkanlaskennan liiketapahtumia, kuten myynnintilityksiä, ostolaskuja ja palkanmaksuja. SOK Palveluässä tuottaa talous- ja palkkahallinnon palvelut koko S-ryhmälle. Erilaiset järjestelmät ja automaatio hoitavat osan työstä, mutta sujuvien prosessien ja laadukkaiden lopputulosten eteen tekee töitä myös yli 250 talous- ja palkkahallinnon ammattilaista. Suuri yksikkö tarjoaa monenlaisia urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia!

Palveluässästä löytyy eritasoisia tehtäviä niin opiskelijoille, vastavalmistuneille kuin jo pitkän uran tehneille konkareillekin. Palveluässän organisaatio on neliportainen ja omaa uraa voi rakentaa ja monipuolistaa paitsi etenemällä vastuutasoilla ylöspäin, myös hakeutumalla nykyisen organisaatiotason sisällä töihin eri prosesseihin. Palveluässässä huomioidaan erilaiset elämäntilanteet ja myös osa-aikaiset työsuhteet esimerkiksi opintojen ohessa ovat mahdollisia.

[object Object]

Yleisesti ottaen Palveluässän esihenkilöt on koulutettu tunnistamaan työntekijöiden potentiaalin haastavampiin tehtäviin ja työntekijöiden kehittymis- ja uratoiveita käydään läpi vuosittain kehityskeskusteluissa. Ensisijaisena tavoitteena Palveluässällä on palkata vaativampiin tehtäviin henkilöitä talon sisältä, vaikka toki myös talon ulkopuolelta palkataan päteviä tekijöitä.

Haastattelimme kolmea Palveluässän Kajaanin yksikössä toimivaa työntekijää ja pyysimme heitä kertomaan urapolustaan. Tarinoita leimaa monipuolisuus, kiinnostus oman osaamisen laajentamiseen sekä mahdollisuuksiin tarttuminen.

[object Object]

Aki Okkonen, Head of Shared Service Center

Aki Okkonen aloitti joulukuussa 2022 työt Palveluässän johdossa, tittelinään Head of Shared Service Center. Akin kymmenvuotinen urapolku on hieno esimerkki siitä, kuinka monipuolisia ja haastavia tehtäviä Palveluässä voi tarjota. Akin mukaan uutta ja mielenkiintoista tekemistä on aina ollut mahdollista saada, mikä on tietysti vaikuttanut siihen, että hän on viihtynyt talossa niin pitkään. Aki myös kiittelee työnantajaa siitä, että aina on kohdeltu reilusti ja hyvin.

”Aloitin työt Palveluässällä kymmenen vuotta sitten myyntireskontran esihenkilönä. Olin valmistunut hiljattain kauppatieteiden maisteriksi Kuopiosta ja etsin esihenkilötehtäviä kaupan alalta. Palveluässän työpaikkailmoitus kuulosti kiinnostavalta ja päätin hakea”, Aki kertoo.

Aki tuli valituksi tehtävään ja siirtyi silloisen työnantajansa (G4S) palveluksesta takaisin kotikaupunkiinsa Kajaaniin. Kuopiossa ehti vierähtää 8 vuotta.

Aki on edennyt Palveluässän sisällä osin itse hakien ja osin pyydettynä. Neljän esihenkilövuoden jälkeen Aki valittiin kehityspäälliköksi vuonna 2016, siitä palvelupäälliköksi 2021 ja edelleen koko Palveluässän johtajaksi viime joulukuussa. Periaatteena Akilla on ollut, että hän on halunnut antaa ensin hyvät näytöt omasta työstään ja siten osoittautua päteväksi seuraaviin haasteisiin.

Nykyisessä roolissaan Aki haluaa huolehtia siitä, että Palveluässä pysyy kehityksessä mukana vähintään yhtä hyvin kuin tähänkin saakka niin taloushallinnon tekemisen kuin työelämään liittyvienkin asioiden suhteen.

Palveluässä on Akin mukana olon aikana laajentanut toimintaansa ja kattaa tällä hetkellä valtaosan taloushallinnon tekemisestä S-ryhmässä. Palveluässän asiantuntemusta arvostetaan ja pyydetään koko ajan enemmän. Työskentelytapoja on kehitetty ja esimerkiksi etätyöskentely tuo joustavuutta arkeen.

Mitä terveisiä Aki haluaisit lähettää niille, jotka pohtivat uraa Palveluässällä?

"Oma uratarinani kertoo esimerkin siitä, miten Palveluässällä on tarjolla monipuolisia mahdollisuuksia niille, jotka haluavat edetä urallaan. Mutta yhtä hyvin Palveluässä tarjoaa myös vakautta ja pysyvyyttä niille, jotka eivät ole niin urakehitykseen orientoituneita. Palveluässä tarjoaa monenlaisia tehtäviä, kuten prosessityötä, asiantuntija- ja esihenkilötehtäviä. Teemme myös yhteistyötä eri liiketoimintayksiköiden kanssa eli verkostot ovat todella laajat. Näin työntekijät voivat löytää itselleen kiinnostavia mahdollisuuksia myös muualla S-ryhmässä ja vastaavasti meiltä voi löytyä uusia mahdollisuuksia ryhmässä muualla työskenteleville."

[object Object]

Katja Romppainen, kehitysasiantuntija

Katja aloitti Palveluässällä toukokuussa 2011 vähittäiskaupanhankinnan laskunkäsittelijänä. Taustakoulutuksena Katjalla oli tässä vaiheessa merkonomin ja myynnin ammattitutkinnot. Kuuden työssäolovuoden aikana Katja ehti toimia laskunkäsittelijän työn lisäksi myyntireskontranhoitajana ja rahoitusassistenttina. Palveluässän toimintojen moninaisuus innosti Katjaa kokeilemaan erilaisia tehtäviä. Palveluässällä on erinomaiset mahdollisuudet kerryttää monipuolista osaamista ja ymmärrystä taloushallinnon prosesseista.

Marraskuussa 2016 Katja lähti kokeilemaan siipiään kuntapuolelle, mutta heinäkuussa 2021 Katja hakeutui takaisin Palveluässälle ensin Key userin / Esihenkilöharjoittelijan rooliin ja lokakuun alusta hän jatkoi Palveluesihenkilönä.

”Olen aina ollut kiinnostunut esihenkilötehtävistä ja kun tilaisuus tuli esihenkilöharjoitteluun, suostuin innolla ottamaan sen vastaan. Etenin siitä aika loogisesti esihenkilöharjoittelijasta vakituiseksi esihenkilöksi”, Katja kuvailee päätymistään nykyiseen työhönsä.

Miksi Palveluässällä on ollut mukavaa olla töissä?

”Pidän eritoten siitä, että täällä oppii todella paljon uusia asioita. Voisiko jopa sanoa, että jokaisella on mahdollisuus opetella, oppia ja kehittyä niin paljon, kun on itse valmis ottamaan ja laittamaan itseä likoon uusien asioiden äärelle”, Katja kertoo.

Työssä oppimisen lisäksi Katja on opiskellut töiden ohessa tradenomiksi ja käynyt erilaisia täydennyskoulutuksia, kuten S-ryhmän oman oppilaitoksen Jollaksen Laadukas lähijohtaminen asiantuntijaorganisaatiossa -valmennuksen. Viime syksynä alkoivat Tiedolla johtamisen asiantuntijan opinnot Lapin ammattikorkeakoulussa.

Katja on ylpeä Palveluässän ja tiiminsä tekemisestä:

”Olemme todella tärkeässä asemassa, koska ilman Palveluässän henkilöiden työpanosta esimerkiksi S-ryhmän kauppojen hyllyt ammottaisivat tyhjyyttään. Olen todella ylpeä tiimistäni. He ovat rautaisia ammattilaisia ja kovankin paikan tullen, asia kuin asia saadaan ratkottua yhdessä. ”

Palveluässän lisäksi myös koko S-ryhmän sisällä siirtymät ovat yleisiä, ja Katjan urapolku jatkui tammikuussa 2023 S-Pankkiin Kehityspäällikön tehtäviin.

[object Object]

Krista Oikarinen, Finance Specialist

Haastattelussa Kristalla hymyilyttää. Hänet on hiljattain vakinaistettu Palveluässällä Finance Specialistiksi ja ensimmäisen oman asunnon kaupat on nyt tehty. Mutta miten tähän on tultu?

Krista haki kevään 2022 kesätyöhaussa Palveluässälle Kajaaniin ja sai paikan. Aikaisempaa taloushallinnon työkokemusta hänellä ei ollut, mutta kiinnostus alalle oli kova ja hän oli aloittanut kauppatieteiden opinnot Oulussa. Kesätyötä Palveluässässä hän kuvailee varsin opettavaiseksi ja hyödylliseksi: hän pääsi opettelemaan taloushallinnon perustekemistä ja tutustumaan ison kaupan alan yrityksen toimintaan.

”Aloitus Palveluässällä oli erinomainen aina rekrytointiprosessista ja perehdytyspäivistä alkaen. Jo haastattelussa Palveluässä erottui edukseen: haastattelu toteutettiin ryhmähaastatteluna, jossa pääsi tutustumaan eri työtehtäviin. Esihenkilöt kertoivat oman alueensa prosesseista ja haastattelu oli hyvin rento ja keskusteleva, ei tarvinnut jännittää ollenkaan. Perehdytys puolestaan oli kiireetön, sai rauhassa tutustua paikkoihin ja käytännön asioihin.”

Palveluässälle hän haki nimenomaan siksi, että S-ryhmä on iso toimija ja uramahdollisuudet ovat hyvät. Kristan urakehitys onkin lähtenyt hyvin alkuun: kesätöiden jälkeen hän sai prosessinhoitajan määräaikaisuuden ja nyt tammikuussa tarjolle tuli vakituinen työ.

”Olen itse halunnut koko ajan opetella uutta, kehittää osaamistani ja ottaa lisää vastuuta”, Krista kertoo.

”Esihenkilöt ovat olleet kannustavia ja uusia tehtäviä on saanut osaamisen karttuessa”, hän jatkaa tyytyväisenä.

Kesätöiden jälkeen opintojen ja työn yhdistäminen on ollut varsin joustavaa. Krista halusi osa-aikaisen työsopimuksen, mutta käytännössä hän on pystynyt tekemään lähes täyttä työaikaa, kiitos työaikojen joustavuuden. Kristan opinnot ja koti on Oulussa, joten hän on tehnyt työt etänä syksystä alkaen. Kerran kuussa tiimillä on yhdessä sovittu lähityöskentelypäivä, johon Krista on myös mielellään osallistunut.

”Tiimiläiset ovat mukavia ja porukkaan otettiin heti alusta alkaen. Meidät kesätyöläiset kutsuttiin jopa henkilökunnan kesäpäiville, mikä tuntui tosi kivalta. Arjessa puolestaan apua ja tukea on aina saatavilla, ongelmiin mietitään yhdessä ratkaisuja!”

Töitä on voinut tehdä myös iltaisin ja viikonloppuisin, joten opiskelut ovat edenneet hienosti ja kandin tutkinto on pian valmis.

”Esihenkilön kanssa on voinut sopia työajoista todella joustavasti ja opiskeluani on myös arvostettu”, hän kiittelee.

Krista rohkaiseekin kaikkia taloushallinnon alasta kiinnostuneita hakemaan töihin Palveluässälle:

”Palveluässä tarjoaa erinomaisen polun taloushallinnon töihin, osaamistaan pääsee varmasti laajentamaan, mahdollisuuksia on vaikka mihin. Työ on mukavaa ja oman työpäivän kulkua saa suunnitella joustavasti, kunhan tietyt tehtävät tulevat hoidetuksi.”

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.