Kuvateksti

S-ryhmän ruokakaupat ja ravintolat panostavat kestäviin kalavalikoimiin

13.4.2012

S-ryhmän ruokakaupat ja ravintolat ovat sitoutuneet tarjoamaan asiakkailleen vastuullisesti pyydettyä kalaa ja edistämään kestävää kalastusta ja uhanalaisten lajien suojelua. S-ryhmässä myytävien kalatuotteiden hankintaa ja valikoimia koskevat kestävän kalastuksen kriteerit otettiin ensi kertaa käyttöön syksyllä 2009. Nyt kriteerejä on jälleen päivitetty.

Perusperiaate on, että kaikki S-ryhmän päivittäistavarakaupassa ja ravintoloissa myytävät kalat on pyydetty kestävillä menetelmillä, kestävistä kalakannoista ja laillisista kalastuskiintiöistä. Kasvatetun kalan osalta S-ryhmä suosii kestävästi kasvatettua kalaa, jonka tuotannossa huomioidaan ympäristövaikutukset ja työolot. Myös ympäristömerkittyjen kalatuotteiden valikoimaa kehitetään.

"Ruokakauppojen valikoimissa oli vuoden 2011 lopussa 25 MSC-merkittyä kalatuotetta. Valikoima kasvaa tämän vuoden kuluessa. Kesäkuussa valikoimiin palaa MSC-merkitty Rainbow-tonnikala, jonka saatavuudessa oli viime vuonna haasteita", S-ryhmän päivittäistavarakaupan valikoimajohtaja Ilkka Alarotu toteaa.

S-ryhmä haluaa omassa roolissaan edistää kalastuksen kehittymistä kestävämpään suuntaan. Kalakantojen tilat vaihtelevat suuresti alueittain. Monille kalalajeille on löydettävissä kalastuksen kestävä kalakanta joltakin alueelta. Kaupan ja ravintoloiden on omissa kalahankinnoissaan mahdollista selvittää kalan tarkka alkuperä ja kalastusmenetelmät. 

Valikoimaratkaisuissa pyritään huomioimaan kokonaisuus. Esimerkiksi vaellussiian ja Itämeren lohen osalta eri tahojen näkemykset lajien pyynnin kestävyydestä eroavat toisistaan. S-ryhmä on keskustellut aiheesta sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, ammattikalastajien että WWF:n kanssa.

"Itämeren lohelle on olemassa laillinen kalastuskiintiö ja myymme Itämeren lohta kiintiön sallimissa rajoissa", Ilkka Alarotu kertoo.

Vaellussiian luontaisesti lisääntyvät kannat ovat uhanalaisia, mutta samaan aikaan siikaa istutetaan samoille kalastusalueille. Ongelmana on, ettei istutettua ja luonnonvaraista siikaa voi erottaa toisistaan.

"Koska siika on kotimaiselle kalastuselinkeinolle merkittävä laji jota myös asiakkaamme haluavat ostaa, pyrimme yhteistyössä eri tahojen kanssa löytämään tapoja kestävämpään siian pyyntiin. Tavoitteena on löytää tapoja, joilla luonnonvaraisia siikakantoja voitaisiin suojella mutta jatkaa istutetun siian pyyntiä", Alarotu jatkaa.

Kalalinjaus näkyy myös S-ryhmän ravintoloiden ruokalistalla.

"Yksi konkreettinen esimerkki on se, että kestämättömän kalastuksen kohteena oleva tonnikala tulee kesäkuussa poistumaan viimeisistäkin annoksistamme", S-ryhmän ravitsemiskaupan johtaja Sari Palokangas summaa.

Valikoimiin hyväksyttävien lajien lista arvioidaan S-ryhmässä vuosittain. Samalla tarkastetaan lajikohtaiset kriteerit muun muassa kalastusalueiden ja -menetelmien osalta. On hyvin mahdollista, että valikoimista poistunut laji palaa takaisin, kun sen kannat ovat vahvistuneet.

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.