Merituulivoimaa ja nainen

S-ryhmä mukaan ilmastoinvestointeja ja hiilidioksidin tehokasta hinnoittelua ajavaan aloitteeseen

S-ryhmä on liittynyt mukaan kansainväliseen Call on Carbon -aloitteeseen, jonka tavoitteena on nopeuttaa ilmastoinvestointeja ja hiilidioksidipäästöjen tehokkaan hinnoittelun käyttöönottoa. S-ryhmän puolesta aloitteen allekirjoitti SOK:n pääjohtaja Hannu Krook.

7.7.2021

Suomalaisen Climate Leadership Coalitionin, ruotsalaisen Haga Initiativen ja norjalaisen Skift Business Climate Leadersin käynnistämän aloitteen on allekirjoittanut jo lähes 120 yritystä, yliopistoa, tutkimuslaitosta ja kaupunkia. Aloitteessa mukana olijat pyrkivät luomaan hiilineutraaliustavoitteidensa tueksi Pariisin sopimuksen mukaiset tehokkaat, luotettavat ja tarkoituksenmukaiset hiilipäästöjen hinnoitteluvälineet. Välineiden on määrä mahdollistaa kustannustehokas investointipolku hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Aloite tähtää myös vakaaseen ja ennustettavaan investointiympäristöön yhdenmukaistamalla eri maiden hiilipäästöjen hinnoitteluvälineet. Samalla se pyrkii valmistelemaan Pariisin sopimuksen mukaisesti säännöt kansainväliselle markkinamekanismille, joka tukee kustannustehokkaita torjuntatoimenpiteitä, muodostaa tasavertaisen toimintakentän ja minimoi hiilivuotoja.

S-ryhmä liittyi aloitteeseen pääjohtaja Hannu Krookin mukaan useasta syystä. Keskeistä on se, että aloite tukee hyvin ryhmän omaa ilmastotyötä, jossa se haluaa jatkossakin olla näkyvä edelläkävijä.

- Haluamme osaltamme myös tukea markkinaehtoista lähestymistapaa ilmastotyöhön ja päästöjen vähentämiseen sekä hakea ratkaisuja siihen, miten pääsemme käyttämään kotimaisia kompensaatiohankkeita. Haluamme myös näyttää poliitikoille oman tahtotilamme edetä polulla, jolle olemme asettaneet pitkälle tulevaisuuteen tähtäävät tavoitteet.

S-ryhmän ilmastotyö on päässyt kansainvälisissä arvioissa edelläkävijöiden joukkoon. Ryhmän tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen jo vuodesta 2025 alkaen: silloin sen on määrä poistaa ilmasta enemmän hiiltä kuin sitä sinne tuottaa. Tavoitteen saavuttaminen vaatii omien päästöjen jatkuvaa pienentämistä ja jäljelle jäävien päästöjen kompensointia.

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.