Ässäduunissa

Vain muutos on pysyvää! 3+1 vinkkiä muutoksen johtamiseen

17.11.2021

Antti Niemi

SOK kanban

Ketterät toimintamallit ovat lyöneet itsensä läpi viime vuosien aikana ja moni yritys onkin aloittanut jo oman muutosmatkansa ollakseen ketterämpi toimija tulevaisuudessa. Samaan aikaan kuitenkin muutoshaasteet puskevat pintaan. Mitä ketteryys ylipäätään tarkoittaa? Mitä on tiimitason ketteryys ja onko se sama asia kuin koko organisaation? Mistä tiedämme, miten etenemme ja ollaanko opettelemassa pelkkää toimintamallia vai jopa toisenlaista kulttuuria?

Tässä muutama, jopa yksinkertaiselta kuulostava vinkki, joita on hyvä pohtia omalla muutosmatkalla. Vaikka perusasiat tuntuvat välillä itsestäänselvyyksiltä, niiden vaikeus kuitenkin piilee toteuttamisessa. Toteutammeko näitä systemaattisesti vai oikaisemmeko kiireessä?

Vinkit toimivat hyvin sekä tiimitason että isomman organisaation muutosmatkalla.

1. Mitä haluamme muutokselta?

Vaikka tarve muutokselle voi olla yhteinen, niin sen ymmärtäminen konkreettisina toimina voi olla hyvin erilaista riippuen, mistä päin organisaatiota katsoo. Jopa tiimin sisällä tavoitteet saatetaan mieltää hyvin erinäköisiksi, ellei niitä puhuta yhdessä auki.

Selvittäkää yhteisesti, mitä odotuksia meillä muutokselle on? Kun olemme “ketteriä” niin, mitä se tarkoittaa? Miten toimimme eri tilanteissa? Mikä toimii paremmin ja mikä muuttuu? Ja ennen kaikkea, miten muutoksemme auttaa asiakastamme?

Kun meillä on jaettu näkemys siitä, mitä meidän muutoksemme tarkoittaa, on jokaisen helpompi kulkea samaan suuntaan. Tämän lisäksi tätä yhteistä näkemystä on syytä tarkastella säännöllisin väliajoin ja päivittää tarvittaessa sitä mukaa, kun tietoa ja ymmärrystä on kertynyt lisää.

2. Reflektoi säännöllisesti

Jotta muutosta voi johtaa hyvin, on syytä seurata, miten muutos edistyy. Fiksusti asetettujen mittarien lisäksi on syytä reflektoida organisaation kanssa säännöllisesti. Miten uudenlaisten tapojen käyttöönotto on sujunut? Mikä toimii hyvin? Mikä vaatii vielä harjoittelua tai muokkaamista? Onko ollut riittävästi aikaa, tietoa ja voimavaroja muutoksen läpivientiin?

Reflektointi mahdollistaa rakentavan dialogin organisaatiossa ja auttaa parantamaan muutoksen jatkoa.

Erityisesti ketterään ajatteluun ja toimintamalleihin kuuluu jatkuva oppiminen, jossa säännöllinen reflektointi muodostaa väkevän kulmakiven. Kun sen ottaa käyttöön jo muutosvaiheessa, muodostuu siitä oppimista tukeva rutiini.

3. Valmenna vastuuseen

Ketteryyteen opetellessa usein kulkee käsikädessä ajatus itseohjautuvuudesta, vastuun ottamisesta sekä tiimien autonomiasta. Samalla kuitenkin muutosta saatetaan johtaa hyvinkin napakalla ohjauksella ulkopuolelta.

Muutoshan on mitä mainioin hetki myös lähteä oppimaan tästä kaikesta. Muutenkin pysyvämmän muutoksen aikaansaamiseen auttaa, kun organisaatio/tiimi pystyy itse ottamaan omistajuutta muutoksesta ja arvioimaan omaa kykyä käsitellä uusia tapoja ja miettiä muutoksen edistämisen keinoja itselleen.

Vastuuseen valmentaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan tiukkojen ohjeiden antamisen sijaan kysymysten esittämistä. Miten lähtisitte ratkaisemaan tätä ongelmaa? Miten järjestäisitte toimintaa siten, että asiakkaan kokema arvo paranee? Jos tavoittelemme tällaista tilannetta, niin miten pystytte osallistumaan tämän edistämiseen ja miten voimme seurata etenemistä?

+1. Anna aikaa muutokselle

Viimeisimpänä, vaan ei totisesti vähäisimpänä vinkkinä on ajan antaminen muutokselle. Tämä ei tarkoita, etteikö muutosta voisi johtaa kunnianhimoisesti, mutta edeltävien vinkkien kautta on myös syytä hyväksyä muutoksen vaatima ajankäyttö.

Jos mahdollista, ruoki ihmisten uteliaisuutta ja pyri tukemaan ihmisten omaa motivaatiota muutokseen. Sisäisen motivaation peruspilarit ovat kuin tehty auttamaan organisaatiota uudistumaan.

Omaehtoisuus. Tiukan ulkopuolisen ohjauksen sijaan omaehtoisuus mahdollistaa motivaation rakentamisen yhteisesti luotujen tavoitteiden edistämiseksi.

Kyvykkyys. Tiimeille ja yksilöille sopivan haastavien tehtävien tekeminen ja niiden aikaansaaminen luo jatkossa parempaa lopputulosta. Tämä taas kasvattaa kyvykkyyttä toteuttaa jatkossa haastavampia tehtäviä ja omatoimisuutta.

Yhteisöllisyys. Ympärille rakentuva kannustava ja turvallinen yhteisö, jossa jokainen kokee mielekkääksi ja merkitykselliseksi kantaa kortensa kekoon muita auttaakseen ja edistääkseen yhteisiä tavoitteita.

Ja muistetaan, että vaikka muutos näkyy esityskalvoilla viivoina, palkkeina ja laatikoina, niin se tehdään yhdessä ihmisten kanssa.


Kuvat: Anssi Vuohelainen

Antti Niemi

Antti Niemi on SOK:n agile coach ja ihmisten valmentaja, joka syttyy tiimien innostamisesta ja hyhmäisten haaveiden ja ajatusten konkretisoimisesta inspiroiviksi tavoitteiksi ja tekemiseksi.

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.