Mielipiteet

Tulevaisuuden tekijät otetaan kyytiin nyt

16.11.2020

Leena Lehtinen

Leena Lehtinen

VETOA & PITOA

S-ryhmä haluaa satsata osaavan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen kehittämällä jatkuvasti houkuttelevuuttaan työnantajana, edistämällä merkityksellistä ja tasapainoista työelämää sekä vahvistamalla monimuotoisuutta ja hyväksyvää työkulttuuria.

Oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyön liiketoimintalähtöinen kehittäminen on yksi tekemisen alueista tämän sateenvarjon alla. Oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyö näyttäytyy ennakoivana rekrytointina, ja lisäksi se liittyy esimerkiksi yrityksen tarpeisiin vaikuttaa koulutussisältöihin, yhteiskuntavastuun kantamiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Oppilaitoksissa ja korkeakouluissa kasvaa tulevaisuuden osaajia, valmiina tarttumaan heille tarjottuihin työelämäkurkistuksiin ja -kokemuksiin. Miten onnistuisimme yrityksissä saavuttamaan oppilaitosyhteistyöhön suunnatuilla panostuksilla entistä enemmän vaikuttavuutta?

Oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyö on strategista toimintaa. Yritykset tarvitsevat varmuutta johtaa tätä kokonaisuutta sekä ottaa sen osaksi strategiatyötä ja osaamistarpeidensa ennakointia. Jotta yritys voi hyötyä oppilaitosyhteistyöstä parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaankin vahva johdon tuki sekä tahtotila ja tavoitteet yhteistyölle. Lisäksi oleellista on liiketoiminnan ja esimiesten vahva sitoutuminen yhteistyön käytännön toteuttamiseen arjessa. HR:n rooli taas on toimia kokonaisuuden rakentajana ja koordinoijana.

Oppilaitosyhteistyöstä ei saa muodostua voimavaroja kuluttavaa harjoittelurallia tai oppilaitosten ad hoc -pyyntöihin vastaamista – sen tulee olla aito mahdollisuus kasvattaa yritykselle arvokkaita tulevaisuuden osaajia ja vaikuttaa myös koulutusten sisältöihin. Parhaimmillaan yrityksen ja oppilaitoksen tai korkeakoulun kumppanuus tuottaa tilanteen, jossa kaikki osapuolet voittavat. Siinä missä yritys saa osaavan, perehdytyspolulla olevan työntekijän ilman ylimääräisiä rekrytointikuluja, opiskelija saa työkokemusta ja jopa työpaikan. Oppilaitos puolestaan pääsee toteuttamaan tehtäväänsä osaamisen silloittajana opiskelijan ja työelämän välissä.

Oppilaitosyhteistyö ei ole käsitteenä kovin houkutteleva. Kutsunkin strategista oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyötä ennakoivaksi rekrytoinniksi. Termi kuvaa parhaiten yrityksen näkökulmasta, miksi yhteistyö oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa on tärkeää: siten varmistetaan tulevaisuuden tekijät, joilla on oikeanlaista osaamista.

Ennakoiva rekrytointi haastaa pohtimaan, keitä meidän pitää houkutella riveihimme, kuinka paljon heitä tarvitaan ja millaista osaamista edellytetään. Entä mihin tahoihin pitää vaikuttaa, jotta oikeanlaista osaamista on saatavilla nyt ja tulevaisuudessa? Ennakoivan rekrytoinnin onnistumiseen tarvitaan suunnitelmallista ja tavoitteellista verkosto- ja vaikuttamistyötä yhdessä oppilaitosten, korkeakoulujen, opiskelijajärjestöjen, kauppakamarien, liittojen ja muiden ennakointitoimijoiden kanssa.

Jokaiselle työelämään tutustujalle ja harjoittelijalle jää muistijälki opintojen aikaisista työelämäjaksoista ja niitä tarjonneista työnantajista. ”Oliko työnantaja minusta kiinnostunut?” Oleellista on ymmärtää opiskelijoiden tarve tulla kohdatuksi yksilöinä ja arvostavasti. He eivät ole vain käsipareja, vaan tulevaisuuden varmistajia täynnä potentiaalia ja halua osallistua kehittämään työelämää ja yrityksen toimintaa.

Harjoittelujaksojen ja muiden työelämäkohtaamisten pitää olla opiskelijoille kiinnostavia ja mielekkäitä, ja heidät kannattaa ottaa mukaan yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Tarvitaan siis panostuksia perehdyttämiseen, ohjaamiseen ja kohtaamiseen. Jos ennakoivaa rekrytointia pidetään oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyön johtotähtenä, muodostuu yrityksessä kuin itsestään ymmärrys siitä, miksi siihen kannattaa panostaa.

Leena Lehtinen

Leena työskentelee erityisasiantuntijana S-ryhmän Jollas Instituutissa. Hänen erityisiä mielenkiinnon kohteitaan ovat ihmiset, osaamisen ennakointi ja koulutuspolitiikka.

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.