Mielipiteet

Pääjohtaja Taavi Heikkilä: Viljelijät ovat osa ilmastoratkaisua

27.5.2019

Taavi Heikkilä

SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä

Suomalaisten omistamana yrityksenä S-ryhmä haluaa, että koko kotimainen ruokaketju menestyy. Suomalaiset viljelijät tuottavat puhdasta, laadukasta ja terveellistä ruokaa, jota kuluttajat haluavat kaupoistamme ostaa. Myymästämme ruoasta noin 80 prosenttia on kotimaista ja tavoitteenamme on pitää luku korkealla tasolla myös jatkossa. Maailmanlaajuisesti katsottuna suomalaisella ruoantuotannolla on kiistattomia vahvuuksia; puhdasta makeaa vettä on riittävästi ja talven vuoksi torjunta-aineita tarvitaan vähän.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii toimenpiteitä kaikilta: valtiolta ja kunnilta sekä yrityksiltä ja kansalaisilta. S-ryhmä on työssä vahvasti mukana. Siksi vähennämme omia päästöjämme 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on lisäksi yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa vähentää päästöjä yhteensä miljoona tonnia. Määrä vastaa esimerkiksi miljoonan suomalaisen edestakaisia lentoja Helsingistä New Yorkiin. Mukana on jo yli 90 kumppaniyritystä. Asiakkaillemme tarjoamme puolestaan tietoa ja vaihtoehtoja oman kulutuksen ilmastovaikutusten vähentämiseen esimerkiksi kannustamalla suomalaisia syömään enemmän kotimaista kalaa.

Markkinapaikka hiilenpoistolle

Murros on aina myös mahdollisuus. Suomessa on hiljattain avattu maailman ensimmäinen hiilenpoiston markkinapaikka. Siinä yritykset voivat ostaa hiilipäästöjään korvaavia hiilenpoistotoimenpiteitä, ja hiilenpoistajille syntyy taloudellinen kannustin toiminnalleen.

Hiilenpoistoteknologiat kehittyvät kovaa vauhtia, mikä on hieno asia. Metsät ja pellot ovat varmoja, luonnon omia hiilenpoistajia. Metsien asema hiilinieluina tunnetaan ja tunnustetaan. Jatkossa myös peltojen kyky sitoa ja varastoida hiiltä on otettava vahvemmin osaksi järjestelmää.

Haluamme olla mukana kehittämässä viljelijöille polkua ilmastoyrittäjyyteen, joka tuo ratkaisuja parempaan kannattavuuteen. Viljelymenetelmillä voidaan vaikuttaa siihen, miten hiili sitoutuu ja varastoituu maaperään. Hiiliviljely perustuu perinteisiin keinoihin, muun muassa maan muokkaamiseen ja oikeanlaiseen korjuuseen.

Tavoitteenamme on, että peltoviljely hyväksytään mukaan hiilenpoiston markkinapaikkaan. Se tarkoittaisi, että ruoantuotannon lisäksi viljelijät voisivat tulevaisuudessa saada tuloa peltojen sitomasta hiilestä.

Valmennuksia ja rahoitusta tieteelliseen tutkimukseen

Markkinapaikkaan pääsy edellyttää kuitenkin peltojen hiilensidonta- ja varastointikyvyn tieteellistä todentamista. Siksi rahoitamme asiaa selvittävien Baltic Sea Action Groupin ja Ilmatieteen laitoksen tekemää pilottitutkimusta. S-ryhmän rahoituksella tutkitaan syvempien maakerrosten hiilivarastoja ja niiden muutoksia. S-ryhmän ja ProAgrian yhteistyön myötä tämä Carbon Action -projekti pääsee hyödyntämään myös ProAgrian pitkän aikavälin viljelyhistoriasta kertovia aineistoja ja haastatteluja.

Peltojen hiilen sidonnan ja varastoinnin todentamisen eteen tehdään paljon työtä, joten tavoitteellamme on realistinen toteutumismahdollisuus tulevina vuosina.

Tutkimuksen ohella panostamme myös viljelijöiden valmennukseen. ProAgrian toteuttamat valmennukset alkavat vielä tänä vuonna, ja niiden keskeisenä teemana on ilmastoyrittäjyys.

Poliittisilla päätöksillä on iso merkitys hiilikaupan onnistumisessa ja ilmastoyrittäjyyden mahdollistamisessa. Siksi toivomme, että ilmastoasiat nousevat korkealle myös tulevan hallituksen ohjelmassa. Visionamme on maailma, jossa toimimme hiilineutraalisti. Uskomme, että tämän tulevaisuusvision saavuttamisessa viljelijöillä voi olla merkittävä rooli.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 27.5.2019.


Kuvat: Jussi Ratilainen

Taavi Heikkilä

Pääjohtaja

SOK:n pääjohtaja.

SOK

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.