Ässäduunissa

Kiinteistöjohtamisen energiatehokkuus siivittää S-ryhmää kohti hiilinegatiivisuutta

29.9.2021

Energiajohtamisen päällikkö

Kimmo Valtonen

SOK Kiinteistöässä

SOK Kiinteistöässä

SOK Kiinteistöässä tuottaa kiinteistöpalveluita S-ryhmässä. Kiinteistöässän asiakkaita ovat S-ryhmän eri alueosuuskaupat ja yritykset; se on sisäinen konsulttitalo, joka myy asiantuntija-apua S-ryhmän yrityksille.

Kiinteistöässässä tehtäviin kuuluu niin operatiivista kiinteistöjohtamista kuin energiajohtamista ja elinkaarihallintaa sekä rakennuttamista.

S-ryhmä on tehnyt pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden edistämisessä. 90-luvulta on ensimmäiset muistijäljet kulutustietojen keräämisestä faksilla eri puolilta Suomea. Näistä ajoista on paljon kehitytty ja parannettu energiatehokkuustekemistä.

Viimeisen vuosikymmenen aikana olemme siirtyneet enemmän ja enemmän kohti selkeitä energiatehokkuuden palvelukokonaisuuksia, joista keihäänkärkenä nykyisin toimii energiajohtamisen palvelu. Energiajohtamisen pääkulmakivet ovat energiainvestointien tunnistaminen, budjetointi, vaikuttavuuden määrittäminen sekä raportointi. Kaupallislähtöisten muutosten yhteydessä on monesti tarkoituksenmukaista toteuttaa myös energiatehokkuustoimenpiteet. Lisäksi taloteknisten ja kaupan kylmäjärjestelmiin liittyvien prosessien tehokkaalla käytöllä voidaan parantaa merkittävästi energiatehokkuutta.

Tiedolla johtaminen ja tuloksellisuus näkyy "viivan alla", joka osaltaan parantaa S-ryhmän kilpailukykyä. Energiatehokkuustiedot kerätään pääsääntöisesti kiinteistötietojärjestelmistä, mutta nykyisin tietojen koonti on myös mahdollista muista järjestelmistä. Siten esimerkiksi energiankulutustietojen lisäksi raportointiin voidaan sisällyttää energiakustannukset sekä oman toiminnan hiilidioksidipäästöt.

Kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden toteutumista edistetään energiankulutusdatalla

Energiatehokkuuden rinnalle on voimakkaasti noussut viimeisten vuosien aikana ympäristö- ja ilmastovastuu, jonka siivittämänä S-ryhmä on asettanut itselleen kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilinegatiivinen vuonna 2025. Tavoitteena on, että oman toiminnan päästöt eivät kuormita ilmastoa. Pikemminkin edesautamme ilmasto-olosuhteiden paranemista sitomalla hiilidioksidia enemmän ilmasta kuin olemme sitä ilmaan päästäneet.

Näiden ilmastotavoitteiden myötä olemme Kiinteistöässässä lähteneet edistämään arjen tekemistä uuteen suuntaan. Meillä on ollut päästöjen osalta verraten hyvä tilannekuva vastuullisuuden osalta jo aiemmin. Tilannekuvamme on perustunut alueosuuskaupoille tehtyihin erilliskyselyiden vastauksiin.

Nyt olemme tekemässä toimintamallimuutosta, jonka myötä oman toiminnan päästöjen tilannekuva muodostetaan aikaisemman kyselytulosten sijaan tietojärjestelmien tilannetiedolla. Esimerkiksi kaukolämmön päästöjen osalta olemme kulutustietojen rinnalla keränneet kaukolämpölaitoksilta paikkakuntakohtaiset päästökertoimet, ja siten olemme saaneet aikaisempaa tarkemman tilannekuvan lämmitykseen liittyvien päästöjen osalta alueellisesti. Aikaisemmin kaukolämpöön liittyvät päästöt laskettiin yhdellä valtakunnallisella kaukolämmön keskimääräisellä päästökertoimella. Lisäksi kaupan kylmälaitoksien kylmäainevuotoihin liittyvät tiedot viedään kylmähuoltoliikkeiden toimesta suoraan tietojärjestelmiin, josta ne voidaan suoraan raportoida alueosuuskaupoille.

Energia- ja päästötoimet tuottavat tulosta

Toteutamme jatkuvasti alueosuuskauppojen kanssa niin ilmaston kuin liiketoiminnan näkökulmasta kannattavia energiansäästöinvestointeja. Esimerkkinä voidaan ottaa vaikka iso Prisma; ison kiinteistön lauhdelämmön käytön tehostamisella puolitamme kiinteistön kaukolämmön tarpeen ja samalla hiilidioksidipäästöt pienenevät erittäin merkittävästi. Teemme päivittäin töitä S-ryhmän energiankäytön tehostamiseksi sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja tällaisen yksittäisen esimerkin päästövähennys vastaa melkein 60:tä henkilöautolla ajettua maailmanympärysmatkaa.

Mikä hienointa, energia- ja päästötoimintamme on ollut erittäin tuloksellista. Energiakustannukset ovat lähes puolittuneet ja oman toiminnan päästöt ovat alentuneet kolmasosaan viimeisen viiden vuoden aikana.

Hienosta ja tuloksellisesta matkasta olemme saaneet nauttia jo vuosikymmenen yhdessä S-ryhmän ammattilaisten ja sidosryhmien kanssa. Jatkuva oppiminen ja kehittyminen jatkuu, seuraavaksi koeponnistamme tekoälyyn liittyviä alustaratkaisuja energiatehokkuuden osalta!


Kuvat: SOK

Energiajohtamisen päällikkö

Kimmo Valtonen

Energiajohtamisen päällikkö

SOK Kiinteistöässä

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.