Ässäduunissa

Ketteryyden konkretiaa – mitä ketterän tiimin arki todella on?

14.5.2021

Product & eCom supply chain lead

Emilia Ala-Kurikka

SOK Digipalvelut

Ketteryydestä ja agile menetelmistä puhutaan nyt paljon. Ketterään kehitykseen on siirrytty myös SOK:n verkkokauppoja kehittävässä yksikössä. Product & eCom supply chain lead Emilia Ala-Kurikka kertoo nyt, mitä se on käytännössä tarkoittanut.

Kaikki, jotka ovat olleet joskus ketterän toimintamallin koulutuksessa, ovat nähneet vertailevan kuvan vesiputousmallista ja ketterästä mallista, jossa molemmat tiimit lähtevät tekemään autoa. Vesiputousmallin projekti tekee ensin yhden renkaan, ja toisen renkaan ja sitten kuoret autoon, ja vasta viimeisessä vaiheessa asiakas saa auton, joka vastaa hänen tarpeeseensa. Koko projektin ajan asiakas on ollut ilman kulkupeliä ja siten tyytymätön. Vieressä ketterä tiimi tekee asiakkaalle ensin rullalaudan, josta kehittyy scootti, josta tulee pyörä, mopo ja lopulta avoauto. Tässä mallissa osa asiakkaista on alusta alkaen tyytyväisiä, koska heidän tarpeensa saada kulkupeli on tyydytetty heti alussa.

Koko tarinan opetus on se, että emme saisi tilata tiimeiltä suoraan ratkaisua, vaan antaa tiimin pohtia ja keskustella loppuasiakkaan kanssa, mikä olisi lopputulos, joka vastaisi parhaiten asiakkaan tarpeita. Asiakkaan tarpeet ja niiden tyydyttäminen laitetaan liiketoiminnan kehittämisen keskiöön.

Näin mekin olemme nyt SOK:lla verkkokauppojen osalta lähteneet tekemään.

Organisoituminen asiakkaiden tarpeet huomioiden

Digitaalinen maailma muuttuu nopealla tahdilla. Teknologia kehittyy, markkinaan tulee jatkuvasti uusia toimijoita ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Tarvitaan kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin aikaisempaa nopeammin, tarvitaan enemmän dialogia asiakkaiden kanssa ja tarvitaan rohkeutta tehdä kokeiluja.

Lähdimme organisaatiossamme kehittämään koko toimintamme mallia, ihan organisoitumisesta lähtien, jotta pystyisimme mahdollistamaan ketterämmän toimintamallin. Kirjasimme tiimille yhteiset periaatteet, jotta kaikkien olisi helpompi ottaa toimintamalli osaksi omaa toimintaa. Kirjasimme asioita, kuten asiakkaan keskiöön laittaminen, jatkuva oppinen, tiedon läpinäkyvyys ja palveleva johtaminen.

Päätimme organisoitua asiakkaan asiointipolun mukaisesti siten, että pystymme optimoimaan koko asiakkaan polun, eikä missään kohdassa ole pakko tehdä kompromisseja. Jaoimme siis resurssejamme kehittämään jokaista verkkokaupan asiointipolun osuutta sen sijaan, että panostettaisiin kaikki resurssit vain yhden osa-alueen kehittämiseen.

Madalsimme organisaatiotamme siten, että tiimeille saatiin aidosti päätösvalta ja päätöksenteko sinne, missä paras tieto ja ymmärrys kokonaisuudesta on. Jotta tiimeillä on mahdollisuus tehdä päätöksiä, tulee meidän varmistaa, että kaikki tieto on läpinäkyvää ja kaikkien saatavilla. Johdon on helppo ymmärtää, miksi jokin päätös on tehty, kun kaikki data päätöksentekoon on koko ajan saatavilla. Tiimejä kannustetaan ottamaan vastuuta ja omistajuutta.

Tiimin vetäjän roolissa varmistetaan visiot ja tavoitteet

Omassa roolissani varmistan, että tiimillä on ymmärrys visiosta, strategiasta ja ylätason tavoitteista. Keskustelen yhdessä ketjujohdon kanssa ison kuvan tavoitteista ja autan tiimiä pilkkomaan tavoitteet sen kokoisiksi, että ne auttavat tekemään arjessa oikeita valintoja. Tiimi pystyy meillä hyvin itsenäisesti päättämään, miten arkea johdetaan ja mitä seuraavaksi kehitetään, ja minä autan ratkomaan mahdolliset esteet.

Koska ketterä toimintamallimme on vielä kovin nuori, teen arjessa paljon toimintamalliin liittyvää kehitystyötä. Sparrailen tiimiä, alueosuuskauppoja ja sidosryhmiä SOK:lla siitä, miten voisimme tehdä vieläkin parempaa yhteistyötä jatkossa ja miten se lopulta näkyisi asiakkaille parempana palveluna.

Tavoitteena on, että toimintamallin kehittäminen jää hiljalleen vähemmälle ja pystymme yhdessä muiden tiimin vetäjien kanssa keskittymään enemmän konseptin kehitykseen, uusien kokeilujen jalalle laittamiseen ja pitkän tähtäimen suunnitteluun.

Product & eCom supply chain lead

Emilia Ala-Kurikka

Product & eCom supply chain lead

Vastaa ruoan verkkokaupan asiakastyytyväisyydestä, kaupallisuudesta, kilpailukyvystä aina toimitukseen asti.

SOK

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.