Ässäduunissa

Kehitystyötä myymälöiden arjen sujuvoittamiseksi

14.4.2021

Antti Rautiainen ja Mari Salmi

S-market Tuusula

Meidän tehtävänämme SOK Marketkaupan ketjuohjauksen myymälätoimintojen tiimissä on varmistaa, että myymälöissä voidaan toimia tehokkaasti, tiettyjä toimintamalleja noudattaen ja asiakaskokemukseen panostaen. Tuotamme tietoa myymälän johtamisen tueksi sekä päivittäistä toimintaa että ylemmän tason suunnittelua varten. Monipuolisuus on tämän työn rikkaus: meidän tontillemme osuu jollain tapaa lähes kaikki, mikä liittyy suoraan tai välillisesti myymälöiden toimintaan. Saattaa kuulostaa kliseiseltä, mutta tämä jos jokin on todellinen näköalapaikka kaupan alaan!

Teemme tiivistä yhteistyötä osuuskauppojen, myymälöiden ja SOK:n sisäisten sidosryhmien kanssa. Tässä työssä onkin kriittisen tärkeää ymmärtää myymälöiden todellisuutta sekä millaisia arjen haasteita sieltä mahdollisesti löytyy. Pandemian vuoksi töitä tehdään nyt enemmän etänä, mutta normaalisti jalkaudumme usein kentälle tekemään itse käytännön työtä ja havainnoimaan.

Monilla tiimiläisillämme on taustaa esimerkiksi myymäläpäällikön tehtävistä tai osuuskaupan konttorilta, ja siitä on ehdottomasti etua näissä tehtävissä. Edellytys se ei kuitenkaan ole, ja itsekin olemme päätyneet tänne hieman erilaisia reittejä pitkin. Antti tuli SOK:lle muutama vuosi sitten toisesta vähittäiskaupan yrityksestä, jossa hän työskenteli data-analyytikkona. Mari puolestaan on työskennellyt S-ryhmässä jo noin 15 vuoden ajan eri tehtävissä, muun muassa reklamaatioiden, hankinnan ja kannustepalkkioiden parissa.

Monipuolisia projekteja, joiden tulokset näkyvät konkreettisesti myymälöiden arjessa

Tiimimme kehittää niin myymälöissä käytettäviä työvälineitä, prosesseja kuin tiedolla johtamistakin, ja työn tulokset näkyvät kaikkien myymälöiden arjessa. Tuore esimerkki on KAMU-päätteiden käyttöönotto myymälöissä. KAMU on myymälöiden uusi toiminnanohjaustyökalu, joka ei vain korvaa aiempia käsipäätteitä, vaan niitä voi hyödyntää aiempaa monipuolisemmin eri työtehtävien hoitamisessa. Työkalun uusimisen lisäksi projektissa piti huomioida toiminnan turvaamiseen liittyvät asiat – miten siirrytään vanhasta välineestä uuteen riskeeraamatta esimerkiksi tärkeitä mittaristoja? Lisäksi projektiin sisältyi paljon esimerkiksi sisällön kehittämistä uudelle alustalle.

Toinen ässäläisille tuttu esimerkki tiimimme työstä on Laadun kolmiloikka -kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on kehittää asiakastyytyväisyyttä ja sitoutumista myymälän perustekemisen laadun nostamisen ja jatkuvan parantamisen kautta. Tähän liittyen olemme kehittäneet esimerkiksi mittaristoa, jonka avulla myymälöitä voidaan seurata aiempaa paremmin. Toiminnan tasalaatuisuus ja prosessien toimivuus on tärkeää, jotta esimerkiksi ennustepohjainen tilaaminen toimii kuten sen pitääkin. Yhtä lailla kehittämisessä on keskityttävä asiakas- ja työtyytyväisyyteen. Ei ole mikään salaisuus, että hyvin johdetuissa myymälöissä on myös korkein työtyytyväisyys, ja tämän eteen myös me työskentelemme.

Kenelle myymälätoimintojen kehityspäällikön työ sopii?

Tässä työssä vaaditaan etenkin periksiantamatonta ja kehitysorientoitunutta luonnetta. Myös hyvät vuorovaikutustaidot ovat tarpeen ja se, että tekee ennakkoluulottomasti ja avoimesti yhteistyötä eri sidosryhmien ja organisaatiotasojen kanssa. Lisäksi on tärkeää hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, eikä numeroiden pyörittelytaidoistakaan ole haittaa.

Itseohjautuvuus on olennaista tässä roolissa: yhtä oikeaa vastausta ei ole, vaan ratkaisut muodostetaan itse eri näkökulmien pohjalta. Kaikkea ei tietenkään tarvitse tietää tai osata itse, vaan on myös uskallettava kysyä ja sparrailla eri tahojen kanssa.

Työpäivien sisältö vaihtelee hyvin paljon myös sen mukaan, missä projekteissa on mukana ja missä vaiheessa projektit ovat. Meillä on paljon yhteisiä workshopeja ja palavereja eri sidosryhmien kanssa, mutta toisaalta työskentelemme paljon myös itsenäisesti. Työtehtävät eivät yleensä tule annettuna, vaan omaa tonttiaan pitää osata luoda itseohjautuvasti. Hienoa onkin se, että omaan työnkuvaansa pääsee itse vaikuttamaan omien vahvuuksiensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Voimme suositella!

Antti Rautiainen ja Mari Salmi

Antti ja Mari työskentelevät kehityspäällikköinä SOK Marketkaupan ketjuohjauksessa

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.