Ässäduunissa

Johtajanaiset äänessä: Nina Meincke näkee monimuotoisuuden tulevaisuuden elinehtona

11.3.2020

Nina Meincke

Nina Meincke blogikuva

Naisten päivän kunniaksi julkaisemme neliosaisen blogisarjan, jossa SOK:n johtotehtävissä työskentelevät naiset kertovat itsestään ja ajatuksistaan koskien 2020-luvun johtamista ja työelämää sekä oman organisaation kehittämistä.

Sarjan päättää Nina Meincke, joka toimii johtajana S-ryhmän henkilöstötoiminnoissa. Nina toimi kymmenen vuotta työmarkkinajohtajana SOK HR-ketjuohjauksessa aina vuoden 2020 alkuun saakka. Nyt hän kehittää keskitettyjä HR-palveluita ja pohtii monimotoisuutta.

Vahvalla kokemuksella uusiin haasteisiin

Yhtenä työni osa-alueena kehitän HR-Ässää eli keskitettyjä HR-palveluita S-ryhmään. Toisena kokonaisuutena, osana henkilöstötyön Vetoa & Pitoa-hanketta, tehtäväni on pohtia, miten edistää monimuotoisuutta ja osallistavaa työkulttuuria S-ryhmässä. Hanke on vasta aluillaan, ja se ankkuroituu sekä työvoiman saatavuuteen että yrityksen menestykseen mutta myös vahvasti vastuullisuuteen.

Työmarkkinajohtajaksi päädyin vahvan työmarkkinataustani ja substanssiosaamiseni avulla. Nykyiseen toimenkuvaani olen päässyt osoittaessani aloitteellisuutta siihen, että haluan haastaa itseäni, oppia uutta ja uudistua ammatillisesti. Kasvua voi tapahtua vain, jos hyppää uuteen. Olen itse tietoisesti tuonut esiin halukkuuteni kehittyä ja uudistua. Toki kymmenen vuoden työskentely S-ryhmän henkilöstötyössä on antanut tähän uuteen tehtävään myös hyvät lähtökohdat, ja siirtymä on ollut luonteva.

Johtaja tukee ja näyttää suunnan

Uskon, että ihmisen kohtaamisen taidot ja yksilöllisyys tulevat entisestään korostumaan. Pitää tunnistaa työntekijöiden erilaiset motivaatio- ja kuormitustekijät ja johtaa niiden kautta parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Kannustaminen, valmentaminen ja työntekijöiden sparraaminen korostuvat. Johtaja ei enää niinkään kerro miten asiat tulee tehdä, vaan ainoastaan minne mennään − ja siitäkin voidaan yhdessä keskustella.

Johtajan pitää pystyä luomaan yksikköönsä turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa sanoa näkemyksensä ja olla itsensä. Lisäksi uskon, että myös johtajan oma itsetuntemus tulee korostumaan. Tuntiessaan itsensä, omat vahvuutensa ja heikkoutensa, pystyy myös paremmin johtamaan muita.

Joustavuus ja tilanneherkkyys asiantuntijatyön valtteja

Kyky oppia uutta, haastaa vanhoja ajattelumalleja, lähestyä asioita avoimin mielin ja etsiä luovasti ratkaisuja korostuvat monessa tehtävässä. Kyky innostua uudesta ja olla ajan hermolla on tärkeää. Katse on pidettävä eteenpäin. Jokaisen pitäisi olla valmis haastamaan omia näkemyksiään ja kuunnella muita. Toisaalta pitää pystyä hyväksymään keskeneräisyys epätäydellisyys – asiat muuttuvat vauhdilla, ja pitää pysyä mukana. Vastapainoksi pitää kuitenkin osata pysähtyä ja osata katsoa isompaa kuvaa, mihin kokonaisuuteen kaikki oma tekeminen linkittyy.

Pitää myös osata pitää itsestään huolta. Kun työ ei ole entiseen tapaan aikaan ja paikkaan sidottua, oma vastuu jaksamisesta korostuu.

Kohti aitoa monimuotoisuutta ja tasa-arvoa

Monimuotoisuus ja erilaisten ryhmien osallistaminen on vielä SOK:lla ja erityisesti koko S-ryhmässä vasta alullaan. Tämän muutoksen tulisi lähteä jo rakenteista. Jos ajattelemme yksin ulkomaalaisten työllistämistä, niin jo kieli on esteenä. Usein kaikki ohjeemme ovat yksinomaan suomeksi.  Olemme kuitenkin hyvällä alulla, ja esimerkiksi työnantajasivustomme on nyt kolmella kielellä.

Myös tasa-arvokysymyksessä on vielä tehtävää: mitä ylemmäs organisaatiossa mennään, sitä vähemmän on naisia. SOK voisi näyttäytyä huomattavasti monimuotoisempana. Se on elinehto tulevaisuudessa sekä työvoiman saatavuuden että tuottavuuden näkökulmasta. Useissa tutkimuksissa on todettu, että yritykset, joissa on monimuotoinen ja osallistava työkulttuuri, ovat sekä keskimääräistä innovatiivisempia että tuloksellisempia.

Nina Meincke

johtaja, keskitetyt HR-palvelut ja D&I, S-ryhmän henkilöstötyö

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.