Mielipiteet

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ei saa olla vapaaehtoista

3.9.2020

Vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa ja vastuullisuuspäällikkö Sanni Martikainen

Ompelijat Bangladeshissa

YK julkaisi yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet (UNGP) vuonna 2011. Ne asettivat viitekehyksen sille, miten yritysten tulee huomioida toimintansa ihmisoikeusvaikutukset sekä pyrkiä ehkäisemään ja korjaamaan haitallisia vaikutuksia - yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta.

Ensi vuonna periaatteiden julkaisusta tulee kymmenen vuotta. Osa yrityksistä on ottanut ne ohjenuorakseen ja vienyt ihmisoikeuksien kunnioittamisen, riskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisemisen osaksi prosessejaan. Vapaaehtoisuuteen perustuvat periaatteet eivät kuitenkaan ole tavoittaneet kaikkia yrityksiä.

Jokaisella yrityksellä on ihmisoikeusvaikutuksia, siksi periaatteet koskevat niitä kaikkia. Vaikutuksia on kotimaassa ja kauempana, suoria tai epäsuoria. Yksikään yritys ei siis vältä tarvetta noudattaa periaatteita.

Globaalissa kaupassa hankintaketjut ovat usein pitkiä ja monimutkaisia. Jotta ihmisoikeudet toteutuisivat kaikkialla, kaikkien ketjun toimijoiden tulisi sitoutua kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja seurata niiden toteutumista käytännössä. Tähän tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä – kaikkia yrityksiä koskevaa lainsäädäntöä. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ei saa olla vapaaehtoista.

Ihmisoikeusvaikutusten arviointia ja toteutumisen seurantaa ei voi tehdä toisen puolesta lyhyissä arvoketjuissa, saati pitkissä. Ei ole myöskään reilua olettaa, että ihmisoikeuksien toteutuminen kuuluu vain joillekin yrityksille. On tärkeää, että kaikki ovat mukana.

UNGP:n ydinajatuksessa tämä on sisällä: jokaisen yrityksen koosta ja sektorista riippuen on tunnistettava oman toimintansa haitalliset vaikutukset ja pyrkiä ehkäisemään niitä ennalta. Toimenpiteet riippuvat riskeistä, jos riskit ovat pieniä, ei toimienkaan tarvitse olla massiivisia. Ajatus pitäisi vain saada toteutumaan laajemmin .

Olemme S-ryhmässä tehneet pitkään työtä ihmisoikeuksien ja vastuullisen hankinnan varmistamiseksi ja uskomme, että ihmisoikeuksia koskeva lainsäädäntö tukisi meitä työssämme. Jotta lainsäädäntö olisi tasapuolista ja vaikuttaisi aidosti ihmisoikeuksien toteutumiseen, sen pitäisi olla EU-tasoista ja kaikkia koskevaa. Toimivathan yrityksetkin kansainvälisillä markkinoilla.

Edessä oleva tehtävä EU-tason lainsäädännön luomiseksi ei ole helppo, mutta tarpeellinen. Olemme mielellämme mukana tässä keskustelussa tuomassa yritysten ja asiakkaidemme näkemyksiä esille.


Kuvat: SOK

Vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa ja vastuullisuuspäällikkö Sanni Martikainen

SOK Vastuullisuus

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.