Ässäduunissa

Hintavertailijasta hyötyä ja helppoutta arkeen – miten kaikki sai alkunsa?

13.10.2021

Head of Service Development

Vesa Riihelä

Hintavertailija

Tiedämme kaikki, että suomalaiset ovat tutkitusti ahkeria hintavertailijoita. Kuluttajaliiton tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista on vertaillut ostoskorinsa yleisimpien tuotteiden hintoja eri kauppojen välillä viimeisen vuoden aikana. Kuluttajien omien hintavertailujen lisäksi media vertailee ostoskorien hintoja toistuvasti. Median tekemät hintavertailut antavatkin hyvän yleiskuvan, mutta ne eivät ole yksilöllisiä eikä niihin välttämättä tule mukaan juuri kullekin asiakkaalle merkityksellisiä tuotteita. Lisäksi staattisten ostoskorien sisältämien tuotteiden hintoja voidaan alentaa ja samalla pitää muu hintataso korkealla, jolloin hintavertailu voi antaa jopa virheellisen kuvan yleisestä hintatasosta.

Tiesimme siis, että kuluttajat kaipaavat "todistusaineistoa" edullisesta ostoskorista. Toisaalta S-ryhmän kauppojen hintataso on tutkitusti ollut erittäin kilpailukykyinen, mikä on tullut esille useissa median tekemissä hintavertailujutuissa. Näiden faktojen pohjalta idea omaan henkilökohtaiseen ostoskoriin perustuvasta hintavertailijasta syntyi.

Periaatteena läpinäkyvyys

Ohjaavina tekijöinä palvelun käytännön suunnittelussa olivat läpinäkyvyys ja personointi. Läpinäkyvyys saavutettiin tuomalla kaikki vertailuun käytettävät tiedot esille riippumatta siitä, ovatko ne S-ryhmän kannalta positiivisia vai eivät. Esimerkiksi, mikäli jokin tuote on kilpailijan kaupassa edullisempi, sen voi kuka tahansa käydä toteamassa palvelussa. Personointi tulee oman ostoskorin ja käyttäjän kannalta relevanttien kauppojen vertailusta. Nämä tiedot perustuvat S-ryhmän asiakasomistajien luvittamaan tarkkaan ostotietoon, jonka me haluamme antaa asiakkaillemme takaisin hyödyllisinä palveluina.

Valitettavasti hintavertailudataa kaikkien kilpailijoiden kaupoista ei ole helposti saatavilla, joten tällä hetkellä palvelussa voikin vertailla vain S-ryhmän ja K-ryhmän kauppoja.

Konseptointia ja kehitystä yhteistyössä

Palvelun suunnittelu ja kehitys tapahtuikin sitten nopeasti: konsepti syntyi keväällä 2020, ja lyhyen suunnittelun jälkeen palvelun konsepti hyväksyttiin kesäkuussa. Itse palvelua alettiin kehittää syyskuussa, ja sitä päästiin pääpiirteissään testaamaan juuri ennen vuodenvaihdetta.

Alkuvuodesta 2021 tehtiin useampi käyttäjätestaus ja samalla palvelua muokattiin saadun palautteen perusteella. Samalla varmistettiin palvelun julkaisukelpoisuus ja viestintä.

Palvelua on ollut kehittämässä laaja joukko S-ryhmän sisäisiä asiantuntijoita sekä ulkoisia kumppaneita. Koska palvelussa käytettiin täysin uudenlaista teknologiaa, yhteistyö eri kehitystiimien välillä oli avainasemassa onnistuneen lopputuloksen kannalta. Palvelukehityksen pienellä ydintiimillä saimme ison orkesterin soittamaan tahdissa ja laadukkaasti!

Vaikeuksien kautta voittoon

Uuden teknologian käyttöönottoon liittyy aina epävarmuuksia ja niin nytkin. Se, mikä toimii pienessä mittakaavassa ja testiympäristössä, ei välttämättä toimikaan skaalattuna tuotantoympäristössä. Tässä yhteistyökumppanimme rautaiset asiantuntijat tekivät hienoa työtä testaamalla ja varmistamalla monin eri tavoin palvelun toimivuuden erilaisissa ympäristöissä.

Toinen haasteemme oli valtavan datamäärän käsittely niin, että itse palvelun käyttö pysyisi sujuvana, nopeana ja ajankohtaisena. Tähänkin pystyimme rakentamaan laajan teknologiaosaamisen kautta ratkaisut, jotka pystyvät käsittelemään miljoonia tapahtumia reaaliaikaisesti ja käyttäjäystävällisesti.

Ostodata hyötykäyttöön

S-ryhmän visiokin sen sanoo: ”Haluamme tarjota ylivoimaista hyötyä ja helppoutta omasta kaupasta". Hintavertailija on mielestämme hyvä esimerkki juuri käytännön hyödyistä, joita voimme tarjota asiakkaillemme. Olemme SOK:lla eri palveluiden palvelukehityksessä rakentaneet systemaattisesti asiakaskasomistajillemme hyötypalveluita, jotka pohjautuvat kuluttajien oman ostodatan rikastamiseen tiedoilla, jotka hyödyttävät häntä itseään esimerkiksi arjen valintoja tehtäessä tai oman kulutuksensa suunnittelussa. Tämä rikastettu ostodata annetaan takaisin kuluttajalle avoimesti ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Hintavertailija on myös S-ryhmän vastaus ruoan hintojen ympärillä käytävään ajankohtaiseen keskusteluun. Sen sijaan, että viittaisimme yleisesti S-ryhmän edullisiin hintoihin, haluamme konkretisoida hintaedusta saatavan säästön sekä kertoa läpinäkyvästi kuluttajalle relevanttien kauppojen hintatason. Tähän mennessä saatujen palautteiden perusteella voimme sanoa onnistuneemme näissä tavoitteissamme hyvin, koska palautteet ovat olleet erittäin positiivisia ja moni onkin ilmoittanut keskittävänsä jatkossa ostoksensa entistä vahvemmin edullisiin S-ryhmän kauppoihin.

Head of Service Development

Vesa Riihelä

Head of Service Development

SOK AID

Hei, huomasimme, että käytät tällä hetkellä Internet Explorer -selainta, jota ei enää aktiivisesti tueta. Jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman sujuva, suosittelemme sinua vaihtamaan selaimeksesi esimerkiksi Google Chromen tai Mozilla Firefoxin.