Kooperation och ägarkundsrelationen
S-gruppen

Kooperation och ägarkundsrelationen

Noutopiste Prisma.jpg?h=250

Kunden är ägare

För ägarkunden är kooperativ affärsverksamhet en särdeles god affär. Den styrs samtidigt av ekonomisk lönsamhet och samhällsansvar.

De historiska principerna för kooperationen, såsom öppet medlemskap, demokrati och jämställdhet, köpåterbäringen som tillkommer ägarkunderna samt distribution av överskott, utgör fortfarande grunden för vår verksamhet.

Hos oss får kunden vara ägare. Man ansluter sig som medlem, dvs. ägarkund, i handelslaget genom att erlägga andelsinsatsen.

Alla har en lika stor andel

Alla ägarkunder äger var sin lika stor del av sitt handelslag. Våra många verksamhetsställen med alla sina produkter, tjänster och förmåner står till ägarkundernas förfogande.

T1A0180 1920x1080px.jpg?h=250

Förmåner för ägare

Hos oss är de bästa förmånerna alltid förbehållna ägarkunderna. Utom heltäckande Bonus och en betalningssättsförmån får ägarkunderna med S-Förmånskortet prisförmåner bl.a. på kaféer, restauranger, hotell, varuhus och specialaffärer.

fish.jpeg?h=250

Nytta för alla

Vi är en inhemsk företagsgrupp. Skatterna vi betalar stannar till största delen i nejden, likaså nyttan som följer av inköp och byggande. Handelslagen och SOK-koncernen är tillsammans den största privata arbetsgivaren i Finland.

T1A9735 1920x1080px

Nyckeltal för ägarkundsrelationen

20222021
Ägarkunder (Handelslagens medlemsantal)2 512 1592 471 637
Bonus (milj. €)414379
Betalningssättsförmån (milj. €)12,310,7
Ränta på insatsen (milj. €)2,72,7
Distribution av överskott (milj. €)55,343,5
Ägarkundsförmåner i genomsnitt (€/medlem)193176
Bli ägarkund

Bli ägarkund

Som vår ägarkund äger du en andel av ett av världens största handelskooperativ.

Då du ansluter dig som ägarkund, blir du medlem i handelslaget som verkar inom din region, och du bidrar till dess kapital med din insats. Genom din placering blir du en av ägarna i ditt handelslag, där alla har en lika stor andel i handelslaget.

Som ägare har du rösträtt i handelslagsval. Fullmäktige, som väljs genom val som ordnas vart fjärde år, bevakar ägarkundernas intressen. Varje ägarkund i handelslaget, som har fyllt 15 år före början av valåret, kan rösta.

Om du har fyllt 18 år och bor inom ditt handelslags verksamhetsområde, kan du också själv ställa upp i valet. I ditt handelslags fullmäktige kan du verkligen påverka ditt eget regionhandelslag. Fullmäktige är också en intressant utsiktsplats över hela regionens ekonomi.

Anslut dig som ägarkund!

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.