Ekonomi och administration
Ekonomi och administration

Ekonomi och administration

Demokrati är en av kooperationens stöttepelare. Varje ägarkund kan delta i beslutsfattandet i S-gruppen via sitt eget handelslag.

T1A0571 150x100mm

De centrala talen

S-gruppens rörelseresultat 2022 uppgick till 325 miljoner euro, en ökning med 45 miljoner euro jämfört med året innan. SOK-koncernens rörelseresultat uppgick till 25 miljoner euro efter att ha varit 20 miljoner euro året innan.

Läs mer

Yhteiskunnan hyväksi

Förvaltning och ledning

Demokrati är en av kooperationens stöttepelare. Varje ägarkund kan delta i beslutsfattandet i S-gruppen via sitt eget handelslag. Medlemmarna, ägarkunderna, äger S-gruppens 19 regionhandelslag. Handelslagen äger i sin tur centralaffären SOK. SOK är ett finländskt andelslag, vars högsta beslutande organ är andelsstämman.

Läs mer

Etiska principer

Den vardagliga verksamheten ska uppfylla de etiska förväntningar som olika intressentgrupper har på SOK-koncernen.

Läs mer

Anonym rapporteringskanal

S-gruppens rapporteringskanal

S-gruppen har förbundit sig att agera transparent och öppet samt iaktta etiska principer. Du kan använda rapporteringskanalen anonymt för att anmäla om du misstänker oegentligheter hos S-gruppen eller verksamhet som inte följer våra etiska principer. Observera att tjänsten inte är avsedd för kundrespons om våra produkter eller tjänster.

S-gruppens rapporteringskanal

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.