Ekonomi och administration - S-gruppen
Ekonomi och administration
Ekonomi och administration

Ekonomi och administration

Demokrati är en av kooperationens stöttepelare. Varje ägarkund kan delta i beslutsfattandet i S-gruppen via sitt eget handelslag.

T1A0571 150x100mm

De centrala talen

S-gruppens försäljning och resultat fortsatte att växa stadigt genom år 2018. S-gruppens rörelseresultat uppgick år 2018 till 355 miljoner euro, året innan var det 344 miljoner euro. SOK-koncernens rörelseresultat steg till 59 miljoner euro efter att ha varit 41 miljoner euro året innan.

Läs mer

Yhteiskunnan hyväksi

Förvaltning och ledning

Demokrati är en av kooperationens stöttepelare. Varje ägarkund kan delta i beslutsfattandet i S-gruppen via sitt eget handelslag. Medlemmarna, ägarkunderna, äger S-gruppens 19 regionhandelslag. Handelslagen äger i sin tur centralaffären SOK. SOK är ett finländskt andelslag, vars högsta beslutande organ är andelsstämman.

Läs mer

Etiska principer

Den vardagliga verksamheten ska uppfylla de etiska förväntningar som olika intressentgrupper har på SOK-koncernen.

Läs mer

Anonym rapporteringskanal

Anonym rapporteringskanal

S-gruppen har förbundit sig att agera transparent och öppet samt iaktta etiska principer. Eftersom det är viktigt för oss att vår verksamhetskultur är etisk har vi i samarbete med vår samarbetspartner WhistleB infört en anonym rapporteringskanal, en s.k. whistleblowing-tjänst. Du kan använda tjänsten för att anmäla om du misstänker oegentligheter hos oss eller verksamhet som inte följer våra etiska principer.

Anonym rapporteringskanal

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.