Hållbarhet - S-gruppen
Vi ska göra Finland till en bättre plats att bo på
Hållbarhet

Vi ska göra Finland till en bättre plats att bo på

Vårt hålbarhetsprogram

S-gruppen gör sitt för att Finland ska bli en ännu bättre plats att bo i. Som stor aktör har vi ett stort ansvar för hurdan nutid vi skapar och hurdant arvet är som vi lämnar våra efterkommande. Därför måste vi se längre.

Läs mer om vårt hålbarhetsprogram

Klimatet

Klimatförändringen verkar redan nu. Snabba motåtgärder mot klimatförändringen är en av FN:s huvudmålsättningar för hållbar utveckling. Problemet är globalt, man alla kan göra sin andel. Företagen har särskilt stor betydelse.

Läs mer

Vastuullisuus pääkuva sv

Återvinningsekonomin

S-gruppen förverkligar redan nu på många sätt den effektiva återvinningen av råvaror och resurser som ingår i återvinningsekonomin. Samtidigt ser vi hela tiden på nya verksamhetsmodeller som anknyter till återvinningsekonomin och med vilka man kan hålla värdefulla råvaror och resurser att allt längre och allt effektivare hållas kvar i kretsloppet.

Läs mer

Eettinen toimintakulttuuri

Etiskt verksamhetssätt

Vi har förbundit oss att respektera alla internationellt erkända mänskliga rättigheter och att befrämja dem i vår verksamhet. Det förväntar vi oss också av våra samarbetspartner.

Läs mer

S-gruppens års- och ansvarsberättelse

Läs mer om vårt ansvarsarbete i S-gruppens års- och ansvarsberättelse 2019 (på finska)

Suomeksi

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.