En del av Finland - S-gruppen
En del av Finland
S-gruppen

En del av Finland

Välfärd i hela Finland

Vi skapar välfärd i hela Finland Vi sysselsätter üngefär 40 000 personer i Finland och satsar i synnerhet på att sysselsätta unga. Vi bidrar till det ekonomiska välståndet över hela landet genom att investera, och därigenom indirekt att sysselsätta.

1,7

Mrd. € Skatteavtryck

Våra företag redovisade år 2022 nästan 1,7 miljarder euro i skatter och avgifter till staten och kommuner.

6,7

milj. € Ansvarssamarbete

Nästan hälften av stödpotten riktades till idrotten. Resten fördelades mellan stöd till samhällelig verksamhet och kultur och olika donationer.

Vi idkar målinriktat arbete med intressentgrupper

Et stort företag som S-gruppen kan inte fungera isolerat. Vi är starkt närvarande i finländarnas vardag och påverkar på många sätt samhället vi lever i med vår verksamhet. Vi är ett ansvarsfullt företag och vill förmedla informationen som våra intressentgrupper behöver som stöd för sina beslut. Likaså vill vi vara öppna för olika aktörers syn på aktuella teman och bredda vår förståelse. I vårt arbete har vi dagligen kontakt med många olika intressentgrupper – bland dem ägarkunder, representanter för medier, varuleverantörer och även politiska beslutsfattare.

s-ryhmän sidosryhmät sv

Vi utför målmedvetet intressentgruppsarbete, som vi mäter årligen. Vi har definierat de centrala intressentgrupperna samt deras förväntningar och deras inverkan på oss och våra ägarkunder. Dessutom har vi beslutat hurdant intressentgruppsarbete vi gör med respektive grupp. Ägarkunderna, dvs. regionhandelslagens ägare, är den största intressentgruppen. Övriga intressentgrupper är t.ex. medier, organisationer, varuleverantörer och offentliga beslutsfattare. Nedan några exempel på vårt intressentgruppsarbete

Medierna

Eftersom vi är en del av snart sagt alla finländare, är det naturligt att vår verksamhet och våra ägarkunders vardag intresserar medierna. Vi strävar aktivt efter att hålla medierna underrättade om vår verksamhet och svarar öppet på frågorna man ställer oss.

Organisationer

Vi svarar öppet på frågor och respons, vare sig det gäller kundrespons eller frågor från medborgarorganisationer. SOK representerar hela S-gruppen i olika intresseorganisationer. Organisationerna bevakar de i handelsbranschen verksamma företagens intressen både i hemlandet och i EU. Vi är medlem i Förbundet för finsk handel, Dagligvaruhandeln rf, Suomen Tekstiili ja Muoti ry, samt Turism- och Restaurangförbund rf.

Via olika branschorganisationer deltar vi också i Näringslivets centralförbund EK:s verksamhet. SOK är representerat också i internationella kooperativa organisationer.

Varuleverantörerna

Som stor aktör har vi många olika och olika stora varuleverantörer. Vi bemöter alla varuleverantörer jämlikt och håller oss till våra etiska principer LINKKI i relationen med dem. I enlighet med våra etiska principer agerar vi ärligt och ansvarsfullt och förväntar oss detsamma av våra samarbetspartner. SOK och en del av handelslagen har registrerat sig i EU:s register över god handelssed.

Offentliga beslutsfattare

Vii vill delta öppet och aktivt i samhällsdebatten. Vårt mål är att föra kontinuerlig dialog med beslutsfattare om handelns och servicebranschens utveckling och om frågor som påverkar vår verksamhet.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.