Hållbara textilprodukter - S-gruppen
Hållbara textilprodukter
Hållbarhet

Hållbara textilprodukter

S-gruppen har länge arbetat för att säkerställa att anskaffningen är hållbar. Våra anskaffningar styrs av principen om icke-diskriminering, produktspecifika kvalitetskrav samt respekt för arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter. Vid anskaffningen av produkter för våra egna märken är hållbarhet och tryggande av produktsäkerheten en del av hela processen ända från början. I våra inköpsavtal förutsätter vi att både råvaruproducenten och tillverkaren uppfyller kraven i lagstiftningen, följer kollektivavtal, respekterar mänskliga rättigheter och iakttar de internationella miniminormerna för arbetslivet.

Tillsyn över fabrikernas arbetsförhållanden

Vår princip är att direkta köp av produkter för våra egna märken och produkter för egen import från riskländer endast görs av varuleverantörer som genomgått tredjepartsrevisioner. Med revisioner avses fabriksinspektioner, t.ex. amfori BSCI-revision eller motsvarande inspektion av tredje part. Vid revisionerna granskar oberoende revisorer produktionsanläggningarna och ser till att kriterierna i systemet uppfylls i praktiken. I revisionerna kontrolleras bland annat arbetstidspraxis, arbetssäkerhetsrutiner och betalning av lagstadgade minimilöner. År 2020 gjordes 97 procent av de direkta inköpen för S-gruppens egna märken och egen import från riskländer av varuleverantörer som genomgått tredjepartsrevisioner.

Synliga uppgifter om ursprung

Det är viktigt för oss att informationen om produkternas ursprung är så transparent och enkel som möjligt för kunden. Produktens tillverkningsland framgår av produktförpackningen eller skötselanvisningarna för bruksvaror av våra egna märken, såsom hemtextilier och kläder.

Dessutom publicerar vi årligen produktionsplatserna för våra egna märkesprodukter och textilier som vi själva importerar. Fabrikslistan finns här (på finska).

Initiativet Accord i Bangladesh

S-gruppen anslöt sig till initiativet Accord i Bangladesh (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) 2020. De klädfabriker som används av företagen som deltar i Accord genomgår regelbundna brand- och byggnadssäkerhetsinspektioner för att genom renoveringar och utbildning förbättra fabrikernas brand- och byggnadssäkerhet.

Alla fabriker i Bangladesh som tillverkar kläder för S-gruppen deltar i Accord-processen.

Bomull

Vi övergår till att endast använda ansvarsfullt producerad bomull i våra egna märkesprodukter och egna importerade produkter. Vi genomför förändringen i våra egna märkesprodukter och vår egen import gradvis före utgången av 2025. Då ska bomullen vara 100 procent ekologisk, återvunnen, Rättvisemärkt eller följa Better Cotton Initiative. Vi godkänner inte användning av bomull från Turkmenistan, Uzbekistan eller Xinjiangområdet i Kina för våra egna märkesprodukter och egna importerade produkter. Läs mer om modellerna för hållbar bomull nedan.

Ekologisk bomull

Våra egna märkesprodukter av ekologisk bomull har antingen ett GOTS-certifikat eller ett OCS-certifikat. Vid bomullsodling används mindre bekämpningsmedel och konstgödsel. Syftet med odlingen är att bevara den biologiska mångfalden, markens bördighet och människors välbefinnande. Ekologisk bomull har bland annat använts för tillverkning av många barnkläder av våra egna märken.

Återvunnen bomull

Våra egna märkesprodukter av återvunnen bomull har antingen ett GRS-certifikat (Global Recycle Standard) eller ett RCS-certifikat (Recycled Content Standard). Största delen av den återvunna bomullen utgörs av skäravfall från tillverkningen i tygfabriker. Skäravfallet har ersatt så kallad traditionell bomull. Eftersom bomullen har återvunnits som råvara i kedjan, är dess miljöpåverkan betydligt mindre än för ny bomull.

Rättvis handel

I kriterierna för rättvis handel med bomull beaktas både miljö och mänskliga rättigheter. För Rättvisemärkt bomull betalas utöver ett minimipris även ett Rättvis handel-tillägg till odlarna. Rättvisemärkt bomull kan också spåras tillbaka till odlingssamhället. S-gruppens tygkassar är tillverkade av Rättvisemärkt bomull.

Better Cotton Initiative

Syftet med initiativet Better Cotton Initiative (BCI) är att främja mer hållbara odlingsmetoder och förbättra odlarnas rättigheter och välbefinnande. BCI-bomull kan inte spåras till enskilda produkter, utan bomullen anskaffas via Mass Balance-systemet. BCI-bomull blandas då delvis med vanlig bomull, men den totala mängden BCI-bomull i kedjan förblir densamma och är känd.

Jeans

Sandblästringsmetoden har inte använts för produkter tillverkade av jeanstyg för S-gruppens egna märkesprodukter. Manuell sandblästring av textilier är farlig om den utförs med bristfällig skyddsutrustning. Förbudet finns inskrivet i upphandlingskriterierna och i produktkraven hos leverantörerna av våra egna märkesprodukter.

Återanvändning av textilier

I samband med flera Sokos-varuhus finns en Emmy-klädinsamlingslåda för att förmedla användbara kläder till försäljning. Du kan också lämna gamla textilier som du inte längre använder till 280 klädinsamlingspunkter vid S-gruppens butiker. Dessa finns intill Rinki-ekopunkterna. Förpacka rena och hela textilier i en plastkasse, så att de skyddas mot fukt och smuts. Smutsiga och trasiga klädesplagg ska inte lämnas i klädinsamlingen. Textilierna sorteras för återanvändning och återvinning. En liten del av textilierna går till energiproduktion.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.