Högskolestuderande
Arbetsplatser

Högskolestuderande

Utbildningsprogram

S-Chef och S-Trainee är utbildningsprogram för framtida chefer, direktörer och experter. Vi ingår ett avtal om fast anställning med alla som väljs till utbildningsprogrammen, och betalar lön under utbildningsperioden.

SPäällikkö

S-Chef utbildar framtida chefer

Från utbildningsprogrammet S-Chef utexamineras framtida chefer till våra regionhandelslag och företag till exempelvis market-, skiftes- och servicechefer. En person som antas till utbildningen kan vara en person som nyss utexaminerats eller snart ska utexamineras från en yrkeshögskola, eller en person med yrkesexamen och arbetserfarenhet i branschen.

STrainee

S-Trainee är en väg till framtida nyckelpositioner

Vårt utbildningsprogram S-Trainee är riktat till personer med avlagd eller snart förestående högre högskoleexamen. Programmet S-Trainee, som har en lång historia, har fostrat flera innehavare av viktiga nyckelposter i gruppen. Vi behöver kunnande av många slag – från proffs som njuter av och förhåller sig passionerat till kundbetjäning, utmärkta chefer och affärsområdesdirektörer till experter som utvecklar, utmanar och skapar proaktivt. Om du vill utvecklas till ett fullfjädrat proffs i handelsbranschen, ska du inte tveka!

Lärdomsprov

Hos oss görs varje år flera lärdomsprov och slutarbeten för såväl regionahandelslagen som SOK, som producerar stöd-, inköps- och experttjänster till handelslagen.

SOK låter utföra pro gradu-avhandlingar och diplomarbeten i anknytning till SOK:s egen affärsverksamhet, S-gruppen som helhet eller den landstäckande kedjeverksamheten. Om ämnet som intresserar dig anknyter till ett regionhandelslag eller till regional affärsverksamhet är det bäst att ta kontakt direkt med regionhandelslaget

De som gör en pro gradu-avhandling eller ett diplomarbete kan själva lämna förslag till SOK:s pro gradu-bank.

Kontakta gärna verksamhetsstället eller handelslaget som ditt arbete gäller, om du arbetar på lärdomsprov vid en yrkeshögskola.

Lärdomsprov och andra slutarbeten är ett utmärkt sätt att bli bekanta med varandra. För många har det varit ett språngbräde till e karriär hos oss.

Tre tips för en bra ansökan om lärdomsprov

1

Är ditt ämne och ditt forskningsobjekt klart avgränsade?

2

Vilken nytta har vi och våra ägarkunder av ditt examensarbete? Motivera varför ett sådant arbete borde göras.

3

Ställ upp en realistisk tidsplan för ditt arbete. Det underlättar också vårt arbete.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.