Biologisk mångfald
Hållbarhet

Biologisk mångfald

Klimatförändringen är ett växande hot mot den biologiska mångfalden, men samtidigt förvärras klimatförändringen av den ökande utarmningen av mångfalden. Försvinnandet av arter hotar också tillgången till råvaror. Biologisk mångfald och förebyggande av arters försvinnande spelar en central roll i vårt hållbarhetsarbete.

I S-gruppen består ramverket för biologisk mångfald av att främja hållbar konsumtion, minimera effekterna och utsläppen samt stärka skyddsåtgärderna. Centrala frågor utöver naturskyddet är också vårt klimatarbete och återvinningen. Praktiska åtgärder är att vi har gjort upp råvarurelaterade riktlinjer, såsom egna riktlinjer för fisk och för skogsavverkning. Dessutom har vi starkt lyft fram frågan om att minska svinnet och främja klimatsmart mat och kolodling.

Vårt mål är att försäkra oss om den biologiska mångfalden både i vår verksamhet och i vår värdekedja. Genom att arbeta tillsammans kan vi påverka ett hållbart utnyttjande av skog och mark, sörja för välmående vattenområden och deras organismer, men också bygga upp ett hållbart livsmedelssystem. Dessutom främjar vi en smart användning av naturresurser med hjälp av våra klimathandlingar och åtgärder inom den cirkulära ekonomin.

Så här beaktar vi den biologiska mångfalden:

  • Vi utreder våra fotavtryck på naturen, det vill säga de olägenheter som våra centrala verksamheter medför för den biologiska mångfalden i hela vår värdekedja. Projektet genomförs av JYU. Wisdom, en gemenskap för resursvishet vid Jyväskylä universitet, och finansieras av S-gruppen och Sitra.
  • Vi deltar i det internationella initiativet ”Business for Nature's Call for Action”. Initiativet för biologisk mångfald förenar affärsverksamhet och organisationer och väcker stater till aktiva åtgärder för att stoppa försvinnandet av djur- och växtarter redan under detta årtionde.
  • Med hjälp av riktlinjer för råvaror påverkar vi bland annat avskogningen. Läs mer om våra riktlinjer för soja, palmolja, kaffe, kakao, trä och nötkött i vår årsrapport. Dessutom har våra ABC-restauranger bara serverat inhemskt nötkött sedan 2015.
  • Våra riktlinjer för fisk stöder ett hållbart fiske. Mer ingående information om våra riktlinjer för fisk finns här(på finska). .
  • Även skogarna och vattendragen påverkas direkt av matproduktionen och matkonsumtionen. Läs mer om vårt mål att främja en planetarisk kost, det vill säga klimatsmart ätande, här.
  • Våra butiker erbjuder ett mångsidigt och omfattande urval av ekologiska produkter.
  • Biobränslen blandas med de bränslen vi säljer, vilket minskar mängden fossila bränslen. Dessutom satsar vi på ett nätverk med laddstationer för elbilarhär.
  • Även i framtiden när vi bygger nya verksamhetsställen strävar vi efter att i allt högre grad ta hänsyn till den biologiska mångfalden. Till exempel i SSO:s koncept ”Hyvän mielen Sale” beaktas den omgivande naturen redan i byggskedet (på finska).
  • Vi främjar också en säker och hållbar användning av kemikalier. Till exempel är primärproduktionen av frukt och grönsaker Global Gap-certifierad och i samband med detta har man också granskat praxis för användning av kemikalier. Även våra övriga riktlinjer för råvaror innehåller krav på en hållbar användning av kemikalier.
  • Vi deltar i det internationella initiativet "Business for Nature's Call for Action". Initiativet för biologisk mångfald förenar affärsverksamhet och organisationer och väcker stater till aktiva åtgärder för att stoppa försvinnandet av djur- och växtarter redan under detta årtionde.

Läs mer om Biologisk mångfald (på engelska).

Riktlinjer för avskogning

Världens skogar, i synnerhet i Sydamerika och Sydostasien, är föremål för okontrollerad och olaglig avverkning. Avskogningen minskar också världens kolsänkor och bidrar därmed till att påskynda klimatförändringen. S-gruppen har förbundit sig att bekämpa avskogning och stödja en hållbar användning av skog. Våra riktlinjer för avskogning är en del av målen i vårt hållbarhetsprogram för att stärka den biologiska mångfalden. Riktlinjerna bygger på identifieringen av sådana råvaror som är väsentliga med tanke på avskogningen och på relaterade målsättningar och regionala begränsningar för hållbar produktion. Vi uppmuntrar också våra varuleverantörer att beakta hur deras egen verksamhet påverkar den biologiska mångfalden och avskogningen.

De råvaror som är väsentliga med tanke på avskogningen är palmolja, soja, kaffe, kakao, trä och nötkött.

Vi granskar regelbundet våra riktlinjer för avskogning, följer utvecklingen av avskogningen och gör nödvändiga uppdateringar.

Palmolja

Målet är att endast spårbar, certifierad palmolja ska användas i egna märkesprodukter och i restaurangernas frityrolja senast vid utgången av 2021. S-gruppen har sedan 2011 varit medlem i organisationen Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) som främjar hållbar palmoljeproduktion. RSPO:s kriterier förutsätter bland annat att palmoljeodlarna skyddar den biologiska mångfalden i produktionen och att de utvecklar sin verksamhet enligt etiska och ekologiska kriterier. Vi främjar användningen av RSPO-certifierad palmolja i dagligvaror som säljs under våra egna varumärken. Vi strävar också efter att om möjligt ersätta palmoljan i produkterna med alternativa ingredienser.

Soja

Målet är att före utgången av 2021 certifiera den soja med oklart ursprung som används som råvara i de egna märkesprodukterna och den fodersoja som används som råvara i produktionskedjorna för animaliska råvaror (fisk, kött, mjölk, ägg) i de egna märkesprodukterna. I slutet av 2021 är också soja som används i restauranger och caféer certifierad samt fodersoja med oklart ursprung som används i produktionskedjor av animaliska råvaror (kött, fisk, mjölk, ägg) som används i dessa. Round Table on Responsible Soy (RTRS) och ProTerra är certifieringar för hållbart producerad soja. Vi uppmuntrar även varuleverantörer att använda alternativa råvaror i djurfoder.

Kakao

Målet är att endast certifierad kakao eller kakao som intygats vara hållbar ska användas i våra egna märkesprodukter. Med intyg över hållbarhet menar vi att anskaffningskedjan har intygats genom revisioner ända ner till primärproduktionen. Godtagbara certifikat är till exempel Rättvis handel, UTZ och Rainforest Alliance.

Kaffe

Målet är att endast certifierat kaffe eller kaffe som intygats vara hållbart ska användas i våra egna märkesprodukter och i S-gruppens restauranger. Med intyg över hållbarhet menar vi att anskaffningskedjan har intygats genom revisioner ända ner till primärproduktionen. Godtagbara certifikat är till exempel Rättvis handel, UTZ och Rainforest Alliance.

Te

Målet är att endast certifierat te eller te som intygats vara hållbart ska användas i våra egna märkesprodukter och i S-gruppens restauranger. Med intyg över hållbarhet menar vi att anskaffningskedjan har intygats genom revisioner ända ner till primärproduktionen. Godtagbara certifikat är till exempel Rättvis handel, UTZ och Rainforest Alliance.

Riktlinjer för trä och papper

Vårt mål är att trä som används som råvara i konsumentförpackningar för egna varumärken, på mattorg och i restauranger, för dagligvaruhandelns egna märkesprodukter samt för mjukpapper som används på restauranger och hotell antingen är återvunnen fiber, FSC- eller PEFC-certifierat trä eller att förpackningen är Svanenmärkt eller märkt med EU:s miljömärke före utgången av 2023.

Vi främjar användningen av certifierat träbaserat råmaterial i våra bruksvaror och konsumentförpackningar. Före utgången av 2025 ska träbaserade råvaror som används i fiberbaserade förpackningar för egna märken av bruksvaror och i trä- och pappersprodukter av egna märken vara antingen FSC- eller PEFC-certifierade eller också ska produkten vara Svanenmärkt eller märkt med EU:s miljömärke. Alternativt kan konsumentförpackningar av återvunnen fiber användas. Riktlinjerna gäller hela sortimentet av virkes- och sågvaror för byggande.

Utöver dessa är även pappersprodukter som används för kundkommunikation certifierade, Svanenmärkta eller märkta med EU:s miljömärke före utgången av 2025.

Nötkött

Vi undviker att köpa nötkött från områden där primärproduktionen av nötkött ligger i identifierade avskogningsområden, såsom Amazonasområdet i Sydamerika. Våra ABC-restauranger serverar endast inhemskt nötkött.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.